• Honden tot Hoog Risico bestempelen heeft verstrekkende hondonvriendelijke gevolgen

Honden tot Hoog Risico bestempelen heeft verstrekkende hondonvriendelijke gevolgen

Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

Honden tot Hoog Risico bestempelen heeft verstrekkende hondonvriendelijke gevolgen

vr, 03/03/2017 - 17:35

“Terug naar fijn en verantwoord hondenbezit voor elke hond, elke baas, elke wijk,” lees ik in het artikel van Ineke Herwijnen, directeur van de Hondenbescherming op Animals Today. Eerlijk gezegd liepen de rillingen over mijn lijf na lezing van dit artikel. Vlak daarvoor had ik namelijk de Zienswijze Hondenbeten aan de kaak gesteld gelezen dat vorige week door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aangeboden is aan de politiek. Uit dit advies blijkt dat honden categoriseren in Hoog Risico waar dus ook de Hondenbescherming in haar artikel om pleit nogal verstrekkende gevolgen voor een hond kan hebben.

Typerend is dat in deze nieuwe zienswijze van de RDA artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren uit de Wet dieren in het geheel niet betrokken is. Een aantal van de voorgestelde maatregelen uit dit advies zijn dan ook geheel strijdig met dit wetsartikel, waarin staat dat een hond alleen gedood mag worden vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. In de uitleg van dit wetsartikel staat: van niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken, is sprake indien door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier. Dat betekent dat er altijd gekeken moet worden of het dier trainbaar is.

Hieronder enkele punten die uit dit nieuwe advies van de RDA komen die beslist discriminerend en zeer hondonvriendelijk zijn te noemen. Het is erg jammer dat de Hondenbescherming die niet noemt in haar artikel over Hoog Risico honden en hier klaarblijkelijk geen stelling tegen neemt.

Honderassen

Het introduceren van de term Hoog Risico (HR) honden waaronder de volgende hondensoorten vallen (in Nederland noemt de Hondenbescherming de volgende rassen gevaarlijk): akita, Amerikaanse buldog, Amerikaanse pitbullterriër, Amerikaanse staffordshireterriër, boerboel, bullmastiff, bulterriër, cane corso, dogo argentino, dogo canario, rottweiler, staffordshire-bulterriër, tosa, fila brasileiro, boxer, dobermann, bordeauxdog, Engelse buldog, mastiff, shar-pei en mastino napoletano. Op basis van rasspecifieke wetgeving in diverse landen kunnen de volgende rassen en kruisingen hiermee aan de lijst worden toegevoegd: Duitse herder, staffordshireterriër, Mechelse herder, chowchow, Anatolische herder, mastín español, Rhodesian ridgeback, alano español en Kaukasische owcharka.

Deze Hoog Risico honden dienen allemaal gechipt en geregistreerd (I&R) te worden bij een dierenarts. Honden die aangetroffen worden zonder eigenaar en die niet aan de I&R voorwaarden voldoen worden bij inbeslagname direct afgemaakt. Strijdig met artikel 1.10 uit Besluit houders van dieren!

Hoog Risico honden moeten kort aangelijnd zijn in de openbare ruimte en in losloopgebieden gemuilkorfd. Dit geld ook voor alle aardige sociale zogenaamde Hoog Risico honden die nooit een mens of dier gebeten hebben. Gemeenten wordt gevraagd in overweging te geven verbiedsgeboden voor Hoog Risico honden en/of voor bepaalde gebieden muilkorfgebod.

Hoog Risico honden die mens of een dier ernstig verwond hebben, moeten zonder meer, al is het het eerste bijtincident, worden gedood. Men verwacht dat hier een sterke preventieve werking vanuit gaat richting eigenaren. Er wordt niet gekeken naar de omstandigheden en de oorzaak. Hierbij is ook de vraag wat ernstig is. Als een grote hond een klein hondje bijt is dat al gauw ernstig. Strijdig met artikel 1.10 uit Besluit houders van dieren!

Asielen

Hoog Risico honden in asielen krijgen slechts kort de tijd voor herplaatsing, zijn ze in die tijd niet geplaatst dan moeten ze gedood worden. Strijdig met artikel 1.10 uit Besluit houders van dieren! Zogenaamd om het welzijn van de hond. Feit is dat er veel zogenaamde Hoog Risico honden in asielen zitten die problematisch gedrag gaan vertonen als ze lang opgesloten zitten omdat er niks met ze gedaan wordt. Diervriendelijk zou het zijn als men in de asielen daarmee aan de slag ging.

Burgers die een gevaarlijke situatie willen melden moeten dit laagdrempelig en anoniem kunnen doen. Hondenhaters en vervelende buren kunnen hier hun slag mee slaan.

Eigenaren die een zogenaamde Hoog Risico hond hebben die twee keer betrokken is geweest bij een bijtincident kunnen een locatieverbod krijgen en een houdverbod ongeacht de situatie en de omstandigheden waardoor de bijtincidenten plaatsvonden.

Negen jaar hebben we samen met Martin en Helly Gaus gestreden voor een beter en rechtvaardiger beleid. Gestreden tegen het huidige beleid waardoor honden dikwijls na een bijtincident (ook na menig licht bijtincident) maandenlang opgesloten worden in een hok en soms daardoor langzaam gek worden en daarop afgerekend werden in een pesterige test en dat dikwijls met de dood moesten bekopen. We maakten een zwartboek hierover en boden de politiek een hondvriendelijk en preventief werkend alternatief aan, het Stay Home protocol.  In 2014 gloorde er hoop omdat de Raad voor Dierenaangelegenheden met het advies Verantwoord Honden Houden kwam. Een in grote lijnen positief, rechtvaardig en effectief lijkend advies, waardoor er snel ingegrepen kon worden en veel honden niet naar de opslag hoefden omdat ze onmiddellijk na een bijtincident een aanlijn- en muilkorfgebod zouden krijgen en daar weer van af zouden kunnen komen door het volgen van gedragstraining.  Blijkbaar was dat niet naar de zin van bepaalde politieke partijen, want met dit advies werd letterlijk niets gedaan.


Lees ook: Spuitje na eerste bijtincident voor vechthonden


Stigmatiseren

Daarop volgend drong de VVD aan bij de staatssecretaris op een nieuw advies dat nu moest gaan over preventieve mogelijkheden om bijtincidenten tegen te gaan met Hoog Risico honden. Terwijl twee jaar geleden in het advies van diezelfde Raad voor Dierenaangelegenheden, in het advies Verantwoord Honden Houden, men nog schreef dat men honden juist niet moest stigmatiseren in rassoorten, omdat dit niets zou helpen en eventuele preventieve maatregelen voor alle honden zouden behoren te gelden. En ook was dit advies van twee jaar geleden er juist op gericht om geen onschuldige honden te doden, maar gericht op heropvoeding van hond en eigenaar. Twee jaar later spreekt deze zelfde Raad van Dierenaangelegenheden zich geheel daarin tegen en houdt geen rekening met wetsartikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren.

Van 1993 tot en met 2008 was de Regeling Agressieve Dieren (RAD) van kracht, waardoor heel veel honden enkel om hun uiterlijk zijn opgepakt om na lange isolatie uiteindelijk gedood te worden. Veel honden hadden nooit iets gedaan en zijn toen gewoon vermoord. Gelukkig werd de RAD afgeschaft. Minister Verburg wilde destijds een nieuwe RAD landelijk instellen waar honden met alleen al agressief gedrag (zoals grommen, lip optrekken en tanden laten zien, etc) konden worden getest. Als ze niet door de test kwamen zouden ze een spuitje krijgen. Door veel protest o.a. van onze kant ging dat niet door. Werden er alleen honden getest met een pesttest die betrokken waren bij een bijtincident of in beslag genomen waren wegens verwaarlozing. Maar als dit advies er doorkomt worden er nog veel meer honden de dupe, onrechtvaardig behandeld en gedood.

Ik wil beslist een bijtincident niet bagatelliseren. Ik ben zelf meerdere keren gebeten en ook mijn hond is onlangs nog het slachtoffer geworden van een heel vervelend bijtincident. Een bijtincident kan behoorlijk traumatiserend zijn. Maar door een grote groep honden enkel vanwege uiterlijke kenmerken op één hoop te gooien en hen daarom hun vrijheden te ontnemen en zo’n hond als er geen eigenaar is en de hond niet geregistreerd staat zomaar te doden en deze zogenaamde Hoog Risico honden ook maar zeer beperkte tijd in de asielen een kans te geven, waarna ze gedood worden, dat gaat echt te ver.

Niet iedere hond is volmaakt, net zoals niet ieder mens dat is. We mankeren allemaal wel wat, maken allemaal fouten, vaak door omstandigheden, dus ook honden. En als eigenaar weet je dat helaas ook niet altijd van te voren, is het eerste bijtincident niet altijd te voorkomen, een ongeluk zit dikwijls met een samenloop van omstandigheden in een klein hoekje. En natuurlijk heb je ook echt asociale mensen die een hond enkel hebben als statussymbool en met hun hond de buurt bewust onveilig maken. Natuurlijk moeten die mensen hard worden aangepakt. Maar straf hen dan en niet hun hond, geef ze gevangenisstraf en een houdverbod. Maar de meerderheid van de eigenaren van zogenaamde Hoog Risico honden ziet net als iedere andere hondenbezitter zijn hond als dierbaar gezinslid. Als er toch maatregelen ter preventie moeten komen, laat die dan in ieder geval eerlijk zijn en gelden voor alle honden. Met het stigmatiseren van honden schieten we niks op.  Een verplicht sociaal vaardigheidsbewijs voor alle honden die los mogen lopen zou helemaal zo gek niet zijn.

Dit artikel van Sandra van de Werd is op verzoek en met toestemming van de auteur geplaatst.

bron

Comite Dierennoodhulp