• Raad van Beheer en rasverenigingen kritisch op risicohonden-rapport

Raad van Beheer en rasverenigingen kritisch op risicohonden-rapport

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Raad van Beheer en rasverenigingen kritisch op risicohonden-rapport

vr, 03/03/2017 - 17:37

Het advies Hoogrisicohonden van de Raad voor Dierenaangelegenheden blijft de gemoederen bezighouden.. Gisteren kwam het overkoepelend orgaan voor rashonden, de Raad van Beheer, met een uitgebreide reactie. Al in de eerste regels laat de Raad weten dat ze relatief weinig zijn geconsulteerd door de RDA: " De Raad van Beheer is wel gehoord in de oriëntatiefase van de RDA omtrent dit onderwerp, maar heeft geen inzage gehad in het conceptrapport." In de RDA waren ook vooral personen vertegenwoordigd die niet uit de hondenwereld kwamen.

Ook heeft de Raad van Beheer (RvB) kritiek op het feit dat het rapport  maatregelen voorstelt op basis van ontbrekende gegevens over incidenten. " De Raad van Beheer vindt dit opmerkelijk omdat hiermee het nemen van preventieve maatregelen meer politiek, maatschappelijk en/of media gedreven is dan dat dit ondersteund wordt door feiten". Maatregelen lijken te zijn ingegeven op basis van sociale onrust, en niet op basis van harde cijfers.

De RvB stelt -als vertegenwoordiger van de stamboomhonden- ook dat juist stamboomhonden gebonden zijn aan fokprotocollen: " De Raad van Beheer vindt het wenselijk dat hierbij onderscheid gemaakt wordt tussen honden met een officiële Raad van Beheer-stamboom en honden zonder stamboom. Aan het verkrijgen van een Raad van Beheer-stamboom kunnen eisen gesteld worden, zoals het doen van een gedragstest bij de ouderdieren. "

Stempel

De manier waarop de lijst Hoogrisicohonden is samengesteld, kan ook de toets der kritiek van de RvB niet doorstaan. Er is -zo zegt de Raad- alleen gekeken naar het oorspronkelijke fokdoel van de hond. Daardoor staat de Engelse Bulldog er bijvoorbeeld op. Dus zegt de Raad van Beheer: " maar er zullen maar weinig mensen zijn die honden van dit ras als hoog risicohond zullen aanwijzen. Door vermelding in de zienswijze krijgt een dergelijk ras ten onrechte een stempel, waarbij het stempel bovendien niet op feiten gebaseerd is "  Een lijst gebaseerd op formaat (schofthoogte) zou dan ook een beter alternatief zijn.

En er is meer kritiek. Het one-strike (spuitje bij de eerste keer in de fout met ernstige gevolgen) verwacht de Raad geen effect op de "bewust onverantwoordelijke eigenaar", die zal eenvoudig weg opnieuw een hoogrisico-hond nemen. Afschrikking zal daar geen effect hebben.  En hoe herkent de leek, de politieman of handhaver, straks een hond als risicoras of niet? Dat vereist een kennisniveau wat nu vaak ontbreekt.  Zeker waar het kruisingen betreft. De American Staffordshire Terrier Club Holland ziet dat al aankomen, en maakt nu een database met foto's van kruisingen van dit soort rassen, door mensen te vragen foto's in te sturen, om aan te tonen dat dit heel moeilijk is.  Ook bevat het RDA-rapport feitelijke onjuistheden, aldus zegt de Kennelclub.

En dus wil de RvB met de Staatssecretaris in overleg over de te nemen maatregelen. Deze laatste heeft gezegd binnen een maand met voorstellen te komen.

Suggestieve mediabeelden

Maar ook andere rasorganisaties laten zich horen. Op Rottweilerstart klinkt flinke kritiek op het advies. Over het one-strike-principe zegt de site heel duidelijk " Waarom heeft degene die als eerste aangifte doet eigenlijk altijd het gelijk aan zijn kant? En waarom is juist de Stafford en zijn look-a-likes altijd meteen de boosdoener? Ook als de hond heel normaal en vriendelijk komt aanlopen? Enige vorm van vooringenomenheid -zacht gezegd- door suggestieve mediabeelden kan hier niet ontkend worden"  De Rottweilermensen twijfelen ook aan  de verplichte cursus, nu steeds meer hondenscholen hoogrisicohonden niet meer willen toelaten en gemeentes ook vaak een terughoudend beleid t.a.v. hondenscholen voeren.  En bovendien, zo zegt Rottweilerstart, de meeste bijtincidenten gebeuren thuis, met de eigen hond. Daar doen de maatregelen niets aan.  

Ook de rasvereniging van de Akita's, NipponInu, zet grote vraagtekens bij het rapport.  Volgens de rasvereniging zou er allereerst een verbod moeten komen op de verkoop van honden via sites als marktplaats, waar broodfokpups en illegale importhonden worden verkocht (door een slechte start als pup komen volgens NipponInu incidenten daar vaker voor). Ook zouden er voorwaarden aan houderschap en fokkerij moeten komen om een diervriendelijkere oplossing voor bijtincidenten te creëren.