• Reacties op hoogrisicohonden-advies sterk wisselend

Reacties op hoogrisicohonden-advies sterk wisselend

Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

Reacties op hoogrisicohonden-advies sterk wisselend

do, 05/25/2017 - 17:22

Het deze week gepresenteerde advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft de gemoederen flink verhit. Liefhebbers en tegenstanders van "hoogrisicohonden" steken op diverse fora en op social media hun mening niet onder stoelen of banken. "Het zijn vooral de baasjes", "Mijn hond doet dit nooit"en "Prima, gelijk afmaken" zijn maar enkelen van de veel gehoorde opmerkingen die de revue passeren.

Een van de organisaties die zich inzet voor het belang van in beslag genomen honden, het "Freedog Project"   spreekt over een zwarte dag voor de meeste pitbull-, stafford- en andere powerbreedeigenaren. De meeste dan, want de organisatie legt de beschuldigende vinger direct op een algemeen erkende zere plek, de onverantwoordelijke eigenaar. " En toch bleef daar die hele grote groep, die te pas en te onpas hun honden los lieten lopen, zonder na te denken over de gevolgen voor heel Nederland (...)Is het werkelijk zo moeilijk, om gewoon netjes je honden aangelijnd te houden? Om te erkennen dat we in bezit van een "vechthond" zijn? Blijkbaar, anders zou het nooit zo ver gekomen zijn. Een algehele aanlijnplicht kunnen wij enkel toejuichen, een muilkorfplicht, prima. Maar hoe ver gaat dat spuitje? Is dat al wanneer een loslopende hond, jouw hond aanvalt en jouw hond terug bijt, of moet het zoveelste slachtoffer gemaakt worden..

Petitie

Tegelijkertijd is er ook een online petitie gestart, door mensen bij wie de liefde voor de powerbreeds hoog in het vaandel staat. Daarin wordt in ieder geval gesteld:  "dat in het voorstel van de Raad Dieraangelegenheden adviezen worden gegeven die moeten dienen tot een veiliger functioneren van hoogrisicohonden, maar die tegelijkertijd de hoogrisicohonden zelf zeer dieronvriendelijk benadert, De Raad gaat hiermee voorbij aan verschillende diervriendelijke mogelijkheden om de veiligheid te vergroten".  De oplossing, volgens deze petitie, is dan ook verplichte educatie, muilkorfplicht voor iedere hond die gevaarlijk gedrag vertoont, en een fokbeleid waarin alleen geregistreerde fokkers mogen fokken.

Niet iedereen is zo positief ten opzichte van de honden. "Welingelichte Kringen", een online afgeleide van HP/De tijd, vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. "Ze worden helaas nog niet verboden, maar er wordt wel eindelijk iets gedaan aan gevaarlijke honden in Nederland. Er komt een lijst van honden met een hoog risico."  zo schrijft Jannette Kras.

Politiek

Maar het is straks de politiek die zich met de uiteindelijke beslissing gaat bezighouden. Dogzine vroeg de diverse politieke partijen om een eerste reactie. Drie partijen, die zoals de peilingen er nu uitzien straks een redelijk deel van de kamerzetels zullen gaan bezetten, reageerden vrijwel direct.

Dion Graus van de PVV ziet de baas, niet de hond, als grootste gevaar " Ik zorgde als enige Kamerlid voor afschaffing van de RAD, een vorm van dierenracisme. Men nam honden in beslag op uiterlijke kenmerken en vaak werden ze gedood zonder voorafgaand incident. Minister Verburg voerde mijn verzoek uit. Valse honden worden niet geboren (op enkele aangeboren 'afwijkingen' na), echter elk baasje kan zijn hond aanzetten tot bijten of traumatiseren door mishandeling en/of verwaarlozing waardoor een hond zijn vertrouwen in de mens verliest, asociaal gedrag gaat vertonen, juist angstig of heel agressief wordt. Ook angst kan leiden tot bijtincidenten.

Zelfs bij een kunststof product zonder intrinsieke waarde, complex zenuwstelsel, zit een bijsluiter. Een dier, veel gevoeliger dan de mens, zou fors meer dan een 'bijsluiter' behoeven, te beginnen met een (opvoed/gedrags)cursus! Ik wil harde aanpak van het baasje na een 'moedwillig' bijtincident, zeker na 'het aanzetten tot bijten' eisen wij gevangenisstraf en levenslang verbod op het houden van dieren. Het dier dient in zo'n geval te worden opgevangen en indien mogelijk geresocialiseerd. Voor bijtincidenten tussen honden (vaak in het kader van rangordebepaling) en asociaal gemaakte dieren (door valse mensen) kan een muilkorf in het publieke domein een second-best (en mogelijk tijdelijke) oplossing bieden".

De VVD is samen met de PvdD de enige partij die expliciet bijtincidenten noemt in het verkiezingsprogramma. en is bij monde van Rudmer Heerema, dan ook  positiever, maar kritisch op onderdelen van het RDA-advies.: “Het is overduidelijk dat we maatregelen moeten treffen rondom de hoogrisicohonden en de bijtincidenten. De VVD kan zich in grove lijnen vinden in de voorstellen van de RDA. We moeten echter eerst duidelijk hebben wélke hondensoorten daadwerkelijk op de lijst komen. Daar kunnen we vanuit historie op anticiperen.

De discussie zal zeker gaan over het ‘one strike and you’re out’ vraagstuk. Over deze en de andere voorstellen gaan we eerst verder met elkaar in debat, maar dat er maatregelen getroffen moeten worden is zeker. Wat de VVD betreft kunnen we daar nog nog de maatregel aan toevoegen om eigenaren die hun hond inzetten als wapen zwaarder te straffen. Die maatregel missen we nu nog.”

PvdD 

De woordvoerder van de Partij voor de Dieren laat in een uitgebreid antwoord weten dat de rol van fokkers en eigenaren in het RDA-advies onderbelicht zijn.

"De Partij voor de Dieren mist een integrale visie in het rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden. Als je bijtincidenten wilt tegengaan, moet je beginnen met een goed hondenbeleid, zodat je het probleem bij de bron kunt aanpakken. In het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden wordt de rol van fokkers en baasjes genegeerd, terwijl daar juist het startpunt ligt. We moeten ervoor waken om zogenaamde ‘hoog-risicohonden’ te criminaliseren, zoals eerder met de Regeling Agressieve Dieren is gebeurd. Iedereen kent de schrijnende verhalen van ten onrechte in beslag genomen en afgemaakte honden die daar het gevolg van zijn geweest. De Partij voor de Dieren heeft zich met succes ingezet voor het afschaffen van de RAD, en nu is het van groot belang dat de regering niet dezelfde fouten maakt. Wij pleiten voor een brede aanpak. Een hond is geen statussymbool, maar een dier dat een liefdevolle verzorging verdient. Daarom richten we ons op de fokkers én de (toekomstige) baasjes. Verantwoord hondenbezit begint bij fokbeleid dat gericht is op het welzijn van het dier in plaats van uiterlijke en/of gedragskenmerken zoals grote spierkracht of agressie in het karakter. Verder willen we impulsaankopen bestrijden (inclusief een verbod op de verkoop van dieren op Marktplaats) en bepleiten we een verplichte opvoedcursus voor iedereen die aan een hond begint.

Het doorfokken van hondenrassen op specifieke kenmerken is op zichzelf al een probleem dat in brede zin moet worden bestreden. Zo hebben King Charles Spaniels zulke kleine schedels dat hun hersenen er niet meer inpassen (waardoor ze hun hele leven helse pijn lijden) en worden andere honden doorgefokt op eigenschappen die het goed doen in gevechten. In alle gevallen zijn de dieren het slachtoffer. Daarom moet (door)fokken op uiterlijke kenmerken worden gestopt. De Partij voor de Dieren vindt dat gezondheid, sociaal gedrag en welzijn de wettelijke criteria moeten worden voor het fokken met honden. Daarmee wordt het fokken op bijvoorbeeld vechteigenschappen niet meer toegestaan.

Het is goed als er bewustzijn komt over de grote problemen in de hondenfokkerij, maar het is van groot belang helder te blijven over wie de verantwoordelijken zijn: niet de honden zelf, maar de (brood)fokkers en mensen die alleen maar een hond willen ter verhoging van hun status. En de overheid natuurlijk, die weigert met een goed hondenbeleid te komen.

De meerderheid van de Tweede Kamer stemde tot nu toe tegen de moties van de Partij voor de Dieren om de problemen op te lossen, we zullen ons er echter voor blijven inzetten!"

De overige partijen hebben nog niet gereageerd. Zodra daar een antwoord van is zullen we dat hier toevoegen.

bron

Petitie hoogrisicohonden