• Pitbullverbod Montreal tijdelijk teruggedraaid

Pitbullverbod Montreal tijdelijk teruggedraaid

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Pitbullverbod Montreal tijdelijk teruggedraaid

wo, 10/05/2016 - 23:48

De nieuwe wet die afgelopen maandag van kracht ging in Montreal is voorlopig teruggedraaid. Justice Louis Goine, een rechter uit Quebec bepaalde dat de wet herzien moet worden, en tot die tijd nog niet in gaat. Dit betekent dat Pitbulls en Pitbull-achtigen in Montreal voorlopig nog geadopteerd mogen worden, en in het openbaar mogen verschijnen zonder muilkorf. Dit is een klein succes voor de SPCA, de Canadese dierenbescherming, die een rechtszaak heeft aangespannen tegen de stad Montreal naar aanleiding van de nieuwe wet die Pitbull-achtigen verbied in de gehele stad.

De rechter oordeelde dat er meer tijd moet komen om na te gaan of de stad zijn eigen grenzen heeft overschreden met het aannemen van deze wet. Hij pleit voor meer tijd om de effectiviteit van de wet te peilen en zal op woensdagmiddag komen met een (tijdelijke) beslissing. Hierbij zal worden besloten of de wet toch van kracht gaat, of wordt teruggedraaid tot de zaak met SPCA is behandeld. Dit kan nog maanden duren.

De SPCA spande een rechtszaak aan tegen de nieuwe wet, en noemde deze discriminerend, onuitvoerbaar en oneerlijk. Zij vrezen dat Pitbull-achtigen met deze wet slachtoffer worden, ongeacht hun gedrag en daden. Hoewel steden de vrijheid hebben om maatregelen te nemen tegen dieren die een gevaar vormen voor de omgeving, stelt de rechter dat de gemeente te ver is gegaan door een geheel ras als gevaarlijk aan te merken.

Rene Cadieux, advocaat voor de stad Montreal geeft aan dat zij volhouden aan het wetsvoorstel zoals deze nu is. Zij stellen dat ze het recht hebben om maatregelen te nemen tegen gevaarlijke dieren om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Vervolgens is er voor gestemd om een categorie op te stellen als zijnde een risico in plaats van individuele zaken te beoordelen.

Goin is van mening dat de wet herzien moet worden waarbij beter gekeken moet worden naar de uitvoerbaarheid. Zo zou onder andere de identificatie van honden die tot deze groep behoren tot problemen leiden. Niet alleen Pitbulls, Staffordshire Bull Terriers en American Staffordshire Terriers, maar ook kruisingen van deze rassen die de uiterlijke kenmerken hebben zouden onder deze nieuwe wetgeving vallen. De gemeente kan geen eenduidig antwoord bieden aan hondeneigenaren of hun honden vallen onder de categorie Pitbull-achtigen waardoor de wet niet consequent kan worden nageleefd. Sommige hondeneigenaren kregen van de gemeente te horen dat een dierenartsverklaring voor het ras van de hond voldoet, terwijl anderen worden verplicht een kostbare DNA test te laten doen om uitsluitsel te krijgen.

Cadieaux reageerde hierop met het antwoord dat de stad nuchter verstand zal gebruiken bij het identificeren van honden. “Als het er uit ziet als een eend, loopt als een eend en kwaakt als een eend, is het een eend. Deze criteria zullen wij hanteren.”

De beslissing van Goin is een opluchting voor de asielen in Montreal, maar zij werken ondertussen door aan het veilig stellen van de vele Pitbull-achtigen in de asielen. Als de nieuwe wet toch van kracht gaat, betekent dit dat deze honden niet meer geadopteerd mogen worden. Er zijn inmiddels vele vrijwilligers op de been die Pitbulls vanuit Montreal naar asielen in andere delen van Canada brengen. De petitie om de wet terug te draaien is inmiddels meer dan 300.000 keer ondertekend en de SPCA vraagt om donaties voor de rechtszaak waarmee zij hopen de wet definitief terug te kunnen draaien.