• HR-honden: de Spaanse regels
 • HR-honden: de Spaanse regels

HR-honden: de Spaanse regels

Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

HR-honden: de Spaanse regels

vr, 02/09/2018 - 13:56

Niet alleen Nederland heeft te maken met regelgeving voor de zogenaamde Hoog Risico Honden, bijna elk land in de EU heeft wel zijn eigen regels hiervoor. En wie denkt dat er hier strenge regels aan zitten te komen doet er goed aan eens over de grens te kijken en zich wellicht gelukkig te prijzen dat hij in Nederland woont.

Als we bijvoorbeeld naar Spanje kijken zien we een heel ander beleid dan in Nederland. Wat bij ons Hoog Risico-honden heet noemt Spanje een “perro potencialmente peligroso”, een potentieel gevaarlijke hond. In de volksmond heet dat een ppp.

De regels in Spanje betreffen weliswaar de honden, maar indirect. De regelgeving daar is in eerste instantie gericht op de eigenaren van de honden. In de Spaanse wetgeving lezen we onder het kopje “Wettelijke benodigdheden voor de eigenaren van potentieel gevaarlijke honden” dat een een vergunning tot het houden van potentieel gevaarlijke honden verplicht is. Die vergunning moet aangevraagd worden in de woon- of verblijfplaats van de eigenaar, en er zit een reeks regels vast aan de mogelijkheid om hiervoor in aanmerking te komen. Dat zijn:

 • Volwassen zijn (18 jaar of ouder)
 • Geen strafbare feiten gepleegd hebben of een strafblad hebben
 • Een certificaat van lichamelijke gezondheid/capaciteit en een certificaat van geestelijke geschiktheid bezitten
 • Een W.A. verzekering voor huisdieren met een dekking van niet minder dan 120.000 euro

De certificaten voor lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben een geldigheid van 5 jaar en zullen door de eigenaar na het aflopen van deze 5 jaar verlengd moeten worden. Die certificaten zijn interessant, dat fenomeen is in Nederland niet bekend.

Allereerst het certificaat voor de lichamelijke gezondheid. Er wordt in die regels gesteld dat de eigenaar in staat moet zijn het dier de juiste zorg te bieden en daar hoort een aantal eisen bij:

 • Goed gezichtsvermogen
 • Goed gehoor
 • Goed bewegingsapparaat
 • Geen neurologische aandoeningen
 • Geen motorische aandoeningen
 • Geen andere fysieke aandoeningen buiten de hiervoor genoemde die een lichamelijk onvermogen veroorzaken een ppp te kunnen hanteren en verzorgen.

Het gaat hier dus om een volledige fysieke test die wellicht enigszins vergelijkbaar is met de eisen voor een jachtakte.

Zo wordt dat ook gezien: men is in het bezit van een potentieel dodelijk wapen.


Dan is er het certificaat voor de psychische gezondheid. Dit wordt afgegeven zodra de noodzakelijke tests zijn uitgevoerd die moeten aantonen dat er "geen psychisch onvermogen is dat het onderscheidingsvermogen kan beïnvloeden". Dat is nogal ruim, maar het wordt gespecificeerd:

 • Geen geestelijke of gedragsstoornissen
 • Geen psychische beperkingen op het gebied van evaluatie, inschattingsvermogen en besluitvorming als gevolg hiervan
 • Geen andere aandoening buiten de hiervoor genoemde die het vermogen een ppp te hanteren zou kunnen beperken.

Deze testen worden door gespecialiseerde artsen afgenomen en de resultaten dienen de gemeenten te archiveren, zodat erop kan worden teruggegrepen als er zich een incident mocht voordoen. De kosten zijn uiteraard voor de belanghebbende partij, de potentiële eigenaar van de ppp dus. Het certificaat moet de houder altijd bij zich dragen en in openbare ruimtes dienen ppp’s altijd gemuilkorfd te zijn. De honden mogen nooit los lopen en ook op eigen erf dienen ze aangelijnd te zijn, tenzij ze in een kennel worden gehouden. In de openbare ruimte mag die lijn maximaal twee meter lang zijn. Mocht de ppp gestolen worden, dan is aangifte binnen 48 uur verplicht.

Als er is voldaan aan deze regels, dan dient de hond te worden aangemeld in het gemeentelijk register voor potentieel gevaarlijke honden. Dit dient te gebeuren binnen in een termijn van niet meer dan 15 dagen na verkrijging van de vergunning waaraan als eerste moet worden voldaan. In het register dient het volgende vermeld te worden:

 • De gegevens van de eigenaar
 • De gegevens van de hond zodat identificatie mogelijk is
 • De normale verblijfplaats van het dier en waarvoor hij gebruikt wordt, b.v. huisdier, hulphond, waakhond
 • Een beschrijving door de eigenaar van incidenten veroorzaakt door zijn dier, als ook iedere verkoop, herplaatsing, verlies, roof of verplaatsing. Dit dient binnen 48 uur na het incident te gebeuren.
 • Als de hond voor meer dan 3 maanden verblijft in een andere gemeente dan de vaste woon- of verblijfplaats moet de hond ingeschreven worden in het register van die gemeente. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overwinteraars, die nogal eens delen van het jaar in verschillende streken verblijven. 

 

Lees ook: HR-hond...


Veiligheidsmaatregelen voor gevaarlijke honden op publiek toegankelijke plaatsen zijn er ook. In het koninklijk decreet 287/2002 worden een aantal verplichte veiligheidsmaatregelen vastgesteld voor als de hond loopt op openbare wegen/plaatsen. Het niet naleven van die maatregel kan leiden tot sanctie. Die regels zijn:

 • De eigenaar moet altijd de vergunning bij zich dragen
 • De hond moet altijd een muilkorf dragen en moet aan een lijn van niet meer dan twee meter zitten
 • Een persoon mag niet meer dan één potentieel gevaarlijke hond tegelijk uitlaten
 • Indien de hond verblijft op een boerderij, buitenhuis, huis, perceel, terras of tuin of welk ander niet afgebakende/omheinde plaats, moet hij vast liggen.
 • Alle potentieel gevaarlijke honden moeten gechipt zijn

Een hele reeks verplichtingen dus, en wat zijn dan de sancties? Die zijn niet mals en onderverdeeld in categorieën.

1. Als zeer ernstige overtreding wordt gezien

 • a) Het verlaten/dumpen van een ppp van welke soort dan ook met dien verstande dat dit geldt voor het verlaten/dumpen van zowel identificeerbare dieren als niet identificeerbare dieren door middel van afstamming of eigenaar.
 • b) Het hebben van ppp zonder licentie
 • c) Verkopen of herplaatsen aan een persoon zonder licentie
 • d) Het trainen van honden om hun agressiviteit te verhogen of met doel de dieren voor wedstrijden in te gaan zetten
 • e) Het trainen van ppp door een persoon zonder certificaat van capabel zijn
 • f) Het organiseren of houden van wedstrijden, oefeningen, demonstraties of voorstellingen van ppp of hun deelname daar in om de agressiviteit van de dieren te showen/tonen.

2. Ernstige overtredingen:

 • a) Het los laten lopen van een ppp of het niet nemen van de nodige maatregelen om te voorkomen dat een dier kan ontsnappen
 • b) Het niet voldoen aan de verplichting om het dier te chippen
 • c) Het niet inschrijven in het register
 • d) Het zich bevinden met een ppp in een publieke ruimte zonder muilkorf of zonder riem.
 • e) Het vervoer van een ppp zonder afdoende veiligheidsmaatregelen
 • f) Het weigeren of niet meewerken aan het geven van gegevens of ter beschikking stellen van informatie aan de bevoegde autoriteiten of hun agenten in overeenstemming met de wet, alsook het verstrekken van incorrecte, niet-juiste of valse documenten.

3. De voorgaand beschreven overtredingen zouden kunnen leiden tot sancties als in beslag name, aanklacht, sterilisatie of afmaken van de potentieel gevaarlijke hond, sluiting van het bedrijf, en de tijdelijke of definitieve schorsing van de vergunning voor het houden van potentieel gevaarlijke hond of van het certificaat van mentaal capabel zijn. Daarnaast worden er boetes uitgeschreven.

4. Lichte overtredingen:  Overtredingen niet genoemd in art 1, 2 of 3.

En de sancties op overtredingen zijn niet misselijk. De wet zegt:
De overtredingen genoemd in de voorgaande nrs. 1, 2 en 3 zullen worden bestraft met de volgende boetes.

 • Lichte overtredingen van 150,25 tot 300,51 euro
 • Ernstige overtredingen van 300,52 tot 2404,05 euro
 • Zeer ernstige overtredingen van 2404,06 tot 15.025,30 euro  
 • Deze bedragen kunnen periodiek herzien worden door de wetgever

Dat zijn voorwaar geen lichte sancties dus. En welke dieren betreft het dan? De wetgever noemt:

a) Pit Bull Terrier.
b) Staffordshire Bull Terrier.
c) American Staffordshire Terrier.
d) Rottweiler.
e) Dogo Argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu.
h) Akita Inu.

Maar de regels gaan verder: wordt er in Nederland gesproken over het vrijstellen van honden met stamboom, die vrijstelling kent Spanje niet. De Spaanse wet is heel simpel in de omschrijving: dieren die niet tot een van de genoemde rassen behoren maar wel aan alle of meeste van de kenmerken voldoen, vallen ook onder deze wet. En die kenmerken zijn:

• Alle honden met een krachtig, robuust uiterlijk en sterk ontwikkelde spieren, een atletische bouw en kracht en uithoudingsvermogen
• Karakteristiek temperament en een hoge marktwaarde
• Kortharig
• Borstomvang tussen 60 en 80 cm, schofthoogte tussen 50 en 70 cm en gewicht boven de 20 kilo
• Groot, rechthoekig hoofd met brede schedel en sterk ontwikkelde wang- en kaakspieren, grote en sterke kaken en grote en krachtige muil
• Brede, gespierde en korte nek
• Brede en gespierde borst, met goed ontwikkelde ribben en een gespierd lichaam
• Parallelle, krachtige en gespierde voorbenen en zeer gespierde achterbenen.
 

bron

Spanish law