• Wolf werkt net zo goed samen met mens als hond dat doet

Wolf werkt net zo goed samen met mens als hond dat doet

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Wolf werkt net zo goed samen met mens als hond dat doet

vr, 02/15/2019 - 18:01

Is de hond beter in staat om met mensen samen te werken dan de wolf?Waren er in de domesticatie van honden uit wolven bepaalde eigenschappen in de hond die hem meer domesticeerbaar maakten. Onderzoekers twijfelen aan deze vrij gangbare theorie. Uit een experiment met wolven (en honden) bleek namelijk dat een met mensen gesocialiseerde wolf net zo goed was in het uitvoeren van gezamenlijke taken met de mens dan een hond. Het enige verschil?  Wolven pakten vaker de leiding in het experiment, terwijl honden op hun menselijke partner wachtten.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat wolven (de naaste verwante familieleden van honden) meer tolerant en coöperatief zijn met soortgenoten dan honden. Honden werken dus in het algemeen minder goed samen met andere honden dan met mensen. Is het dus zo dat juist die eigenschap dat er minder met soortgenoten kon worden samengewerkt maar wel met menselijke partners de hond geschikt maakte voor de domesticatie en de evolutie samen met de mens dan de wolf?

De onderzoekers testten deze hypothese door aan mensen gewende wolven en honden te vergelijken bij het samenwerken met een bekende menselijke partner in een oefening waarbij aan een touw moet worden getrokken. Door samen tegelijk te trekken wordt een bak met voer beschikbaar gemaakt.  Zowel honden als wolven waren zeer succesvol in de samenwerking met de menselijke partner, en dit lijkt erop te wijzen dat de samenwerking tussen hond en mens  geëvolueerd kan zijn op basis van de sociale vaardigheden van wolven. Wolven en honden verschilden echter in de manier waarop zij samenwerkten met hun menselijke partners, waarbij wolven eerder een actie in gang zetten die de interactie met de mens leidde, terwijl honden eerder wachten tot de mens de actie zou beginnen om de mens  daarna te volgen. De onderzoekers stellen dan ook als hypothese dat tijdens de domesticatie, na een aanvankelijke vermindering van de angst voor mensen, honden werden geselecteerd op meer onderdanige neigingen (hypothetische gedragshypothese) om conflicten over hulpbronnen (tussen mens en hond) tot een minimum te beperken, en om een ​​veilige samen te kunnen leven voor beide soorten, waarbij mensen leiden en honden volgen.

In het experiment zijn er wolven en honden getest in het Wolf Science Center in Oostenrijk, waar dieren vanaf zeer jonge leeftijd op dezelfde manier worden gesocialiseerd met mensen. Bij de touwtrek-proef werd succesvolle samenwerking gedefinieerd als het dier dat zijn acties coördineerde met de menselijke partner, zodat ze gelijktijdig aan de twee uiteinden van het touw trokken, waardoor het platform met voer naar voren werd verplaatst en ze toegang hadden tot het voedsel. Als er maar één partner zou trekken, zou het touwtje losraken en was de proef mislukt .  De proef werd op verschillende manieren uitgevoerd, ook zo dat de hond of wolf net iets eerder bij het touw was als de mens en vice versa. Ook gelijk beginnen was een optie.

Er werd getest met negen wolven (7 rekels, 2 wolvinnen, leeftijd: 2 tot 8 jaar) en 7 honden (4 reuen, 3 teven, leeftijd: 2 tot 7 jaar).


De uitkomsten lieten zien dat wanneer wolven gesocialiseerd zijn met mensen en onder vergelijkbare omstandigheden worden gehouden, honden en wolven niet verschillen in hun vermogen om succesvol samen te werken met een bekende menselijke partner. Ondanks dat wolven beter samenwerken met soortgenoten dan honden dat doen. Er ontstaan ​​echter interessante verschillen tussen wolven en honden wanneer de details van de coöperatieve interacties worden geanalyseerd, waaruit blijkt dat terwijl wolven meer geneigd zijn om gedrag te initiëren en het voortouw te nemen, en honden eerder zullen wachten tot de menselijke partner begint.

hond
Een van de honden in het onderzoek

Mogelijk –een van de veronderstellingen van de onderzoekers- zijn wolven ook beter in probleemoplossend gedrag, en hadden ze het “touwtje” eerder door dan honden.

Al met al geven dee resultaten steun aan het idee dat de capaciteiten van honden om met mensen samen te werken grotendeels voortkomt uit de (intraspecifieke oftewel binnen de soort) samenwerkingsvaardigheden van de wolven (Canine Cooperation Hypothesis), omdat wanneer intens gesocialiseerde wolven over alle noodzakelijke vaardigheden beschikken (attentheid, tolerantie) om succesvol samen te werken, dat niet alleen met soortgenoten, maar ook met een bekende menselijke partner doen. Dus, hoewel selectie voor verminderde angst voor mensen zeker een belangrijke stap was tijdens domesticatie, waardoor er minder tijd moest worden gestoken in de mens-dier socialisatie, er verder geen specifieke coöperatieve vaardigheden moesten ontstaan bij honden om samen te werken met de mens.

Foto's bij dit artikel: Rooobert Bayer

bron

Wolves lead and dogs follow, but they both cooperate with humans