• Hoger beroep: Eigenaresse bijtende hond Charley was niet onvoorzichtig...

Hoger beroep: Eigenaresse bijtende hond Charley was niet onvoorzichtig...

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Hoger beroep: Eigenaresse bijtende hond Charley was niet onvoorzichtig...

do, 11/22/2018 - 13:42

Het was twee jaar geleden een behoorlijke impactvolle zaak, het 6-jarige Syrische meisje dat door een hond werd gegrepen. Toen het meisje door de spijlen van een Amsterdamse binnentuin doorglipte werd ze aangevallen door de loslopende pitbull waardoor ze ernstig gewond raakte. 

Volgens de ouders, in 2015 gevlucht uit Syrië, raakte het meisje ernstig getraumatiseerd. Een nieuwe hond die de eigenaresse van de Amerikaanse Staffordshire terrier “Charley” (Ras volgens opgave rechtbank) aanschafte, moest van de ouders ook weg.  Bovendien, zo oordeelde de rechter in juli  2017, was de eigenaresse onvoorzichtig geweest met de hond en dus nalatig. Een werkstraf van 180 uur en een te betalen schadevergoeding van 12.000 euro werd door de rechter als straf opgelegd. Dit omdat er “zwaar lichamelijk letsel door schuld” was. 

Maar die straf heeft geen stand gehouden, zo blijkt nu uit de pas eergisteren gepubliceerde uitspraak van het hoger Beroep dat de eigenaresse had aangespannen tegen het vonnis. Een beslissing die in juni 2018 door het Hof werd genomen. Want daarin wordt “Anna B.”, de eigenaresse van hond Charley, vrijgesproken van alle schuld.

Het Hof erkent in haar vonnis wel dat er een afschuwelijk ongeluk is gebeurd dat  bij alle partijen diepe indruk heeft gemaakt. Maar, zo meent het Hof, klopt het strafrechterlijk verwijt dat het OM aanvoert jegens Anna B. wel?

Nee, concludeert het hof vervolgens. Want de vrouw wist dat ze een verwaarloosde hond met mogelijk moeilijk gedrag had overgenomen, maar de informatie die ze had gekregen van het DOA (Dieren Opvang Amsterdam) maakte onvoldoende duidelijk dat de hond gevaarlijk voor kinderen zou zijn. “zij noch op grond van de schriftelijke en mondelinge informatie van de DOA, noch anderszins kon weten of redelijkerwijs moest vermoeden dat de hond gevaarlijk was. Uit de stukken blijkt niet dat sprake was van een muilkorfverbod, noch dat [naam 1] in een afgesloten gebied niet los kon lopen.” In de stukken stond namelijk wel dat de hond niet kon loslopen omdat hij naar kleine honden jachtgedrag vertoonde. Maar bij de opmerking hoe de hond met kinderen was, stond een onvolledige zin. Voornoemd medisch dossier eindigt met de incomplete zin: “Naar jonge kinderen is…

Het Hof is ook duidelijk over het ras. “Dat de betreffende hond een Amerikaanse Staffordshire terriër is, acht het hof op zichzelf onvoldoende om hem als gevaarlijk te duiden. Louter de wisselende of zelfs ontbrekende wet- en regelgeving ten aanzien van soortgelijke honden staat daaraan in de weg”  Dat deze hond mogelijk gevaarlijk was op grond van zijn dossier, dat ziet het hof ook wel, maar het dossier was door de DOA nooit compleet aan Anna B. geleverd, dus ze kon daar redelijkerwijs niet van op de hoogte zijn.

En volgens het oorspronkelijke vonnis zou de hond op een openbare plaats losgelopen hebben.  “Nee”, zegt het Hof, de kijktuin tussen de woningen was een afgesloten gebied, de vrouw had expliciet toestemming van de woningbouwvereniging gekregen om haar hond daar te laten oefenen. Het hek was hoog genoeg met 1.80 meter. En de vrouw hoefde geen mensen te verwachten in de kijktuin, deze was niet openbaar toegankelijk en met genoemd hek afgesloten. Dat het OM aanvankelijk nog aanvoerde dat de vrouw het meisje zelfs had uitgenodigd om met de hond te komen spelen acht het Hof onaannemelijk. En dus treft de vrouw geen schuld. Weliswaar waren de spijlen van het hek uiteengebogen, zodat het meisje de tuin kon binnenkomen, maar dat had de vrouw niet gedaan.

Het Hof spreekt Anna B. hiermee volledig vrij van hetgeen haar ten laste is gelegd. Ook de gevorderde schadevergoeding van 30.000 euro, die aanvankelijk was toegewezen, komt te vervallen. Immers, schadevergoeding is alleen op te eisen als je ook schuldig bevonden bent.

Met de pitbull Charley is het minder gelukkig verlopen. Charley is binnengekomen uit de opslag bij stichting Hond in nood op 11-01-2017 waar hij geobserveerd is in normale situaties. Hij was te gevaarlijk om terug te keren in de maatschappij en is ingeslapen bij stichting Hond in nood op 27-01-2017.

De ouders van het meisje waren ook nog van plan DOA ter verantwoording te roepen. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd is ons niet bekend.

bron

Uitspraak Hoger Beroep

Telegraaf over strafeis