• Rotterdam: bedoeling plan is inzicht in hondenbeten

Rotterdam: bedoeling plan is inzicht in hondenbeten

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Rotterdam: bedoeling plan is inzicht in hondenbeten

do, 11/02/2017 - 11:40

Onder powerbreed-eigenaren in en rondom Rotterdam heerst grote onrust nadat wethouder Joost Eerdmans –een voorsprong nemend op landelijke maatregelen- aankondigde. In een persbericht laat Eerdmans weten “Wij willen daarom niet pas in actie komen als er al een ernstig bijtincident heeft plaatsgevonden, maar het juist voorkomen. Daarom hebben we het 'Plan van aanpak Agressieve honden' opgesteld om gevaarlijke honden preventief aan te kunnen pakken.“”

In dat bewuste plan "aanpak agressieve honden” vallen een paar dingen op. Het meldpunt voor gevaarlijke honden, en de inbelsagname, gedragstesten en verplichte muilkorf. Rotterdam heeft het plan geschreven omdat er tussen 2015 en 2017 “veel bijtincidenten” waren. Hoeveel, en met welke rassen is niet bekend, want rotterdam neemt niet zelf de meldingen in behandeling, maar laat dan aan de politie over. Wel legt de gemeente een muilkorfplicht op, en dat gebeurde in totaal 26 keer in die periode. Dogzine sprak met de woordvoerder van wethouder Eerdmans: “We hebben alleen informatie over de rassen van de honden aan wie we een muilkorf hebben opgelegd. Van de 26 muilkorfgeboden waren er 9 voor Staffords. De bedoeling van het meldpunt is om meer informatie over bijtincidenten te verzamelen. Als dat landelijk gaat gebeuren komt er beter inzicht in welke honden nu vaak bij een bijtincident zijn betrokken”

Eigenaren maken zich echter zorgen om het meldpunt, vooral als er staat dat de melders worden gehoord, en “zo nodig ook naar de houder van de hond toe te gaan” (bron rapport agressieve honden). Maar dat blijkt andersom te werken, want “Als aan de telefoon al volstrekt duidelijk is dat er niets aan de hand is, hoeven onze handhavers er niet op af. Dan hoeft de houder zich ook niet te verdedigen.” Desondanks wordt niet helemaal duidelijk hoe rotterdam omgaat met achterliggende zaken bij meldingen, zoals burenruzies die tot treiteren leiden.  Een andere opvallende zinsnede in het plan voor agressieve honden is natuurlijk de opmerking “We zouden graag zien dat mensen eerder melden dat ze gevaarlijke honden hebben gezien”.  Oftewel bellen als er een pitbull-achtige langsloopt. Maar zo ver gaat het niet, “Rotterdammers kunnen een aangelijnde Stafford zien als gevaarlijk, maar als deze hond niet uitvalt naar anderen of zelfs bijt, is hij niet gevaarlijk. Dat zullen we ook tegen de melder zeggen.”

Zoals gemeld wil Rotterdam met de meldpunten en de meldingsplicht een beter inzicht krijgen in welke honden bijten. Dat er desondanks toch alleen gekozen is voor HR-honden in dit plan is –opnieuw-  de veronderstelde bijtkracht. De woordvoerder:  “Het klopt dat andere honden ook vaak bijten. Het verschil is dat de impact van een beet van een HR hond veel groter is, met veel meer kans op blijvende schade.“

Ook de preventieve muilkorfplicht, iets waar overigens de APV voor moet worden aangepast en dus door de Raad zal moeten worden goedgekeurd, is volgens  de woordvoerder van Eerdmans nog niet aan de orde: “We leggen nu al muilkorfgeboden op namens de burgemeester. Tot nu toe doen we dat op verzoek van de politie/OM, nu kunnen we dat zelf gaan doen. Preventief muilkorven is nu nog niet aan de orde.”  Desondanks worden er wel voorstellen gedaan die vooral de blik richten op de HR-hond, door zijn grotere schade. En dat heeft ook een reden, aldus de woordvoerder, “Vooral de impact van een beet is daarbij een zwaarwegende factor. De honden aan wie wij een muilkorfgebod hebben opgelegd staan op de Duitse Herder en de Border Collie na allemaal op de lijst van de staatssecretaris.”

Rotterdam erkend wel dat een houdverbod voor een eigenaar van een HR-hond nadat deze de fout is ingegaan lastig uitvoerbaar is. “en houdverbod zal alleen van toepassing zijn als er meerdere ernstige incidenten met honden van dezelfde eigenaar plaatsvinden. Dan is het ook niet wenselijk als deze eigenaar een ander ras neemt als alternatief.

Het is inderdaad zo dat een houdverbod waarschijnlijk niet landelijk kan worden opgelegd, maar alleen aan Rotterdammers door ons. Hetzelfde geldt voor een muilkorfgebod. Dat is ook alleen lokaal geldig. Dit punt hebben wij al landelijk onder de aandacht gebracht”   Want inderdaad, de gemeentelijke verboden reiken niet voorbij de gemeentegrens, net zoals een muilkorf- of aanlijngebod niet voorbij die grens geldt. Alhoewel je je als eigenaar met een dergelijk opgelegd gebod wel zou moeten bedenken dat dat meestal niet voor niets is.

Al met al is het plan van aanpak agressieve honden vooral een plan. Of de voorgestelde maatregelen ook voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 door de Raad zijn valt te bezien, en wat een nieuwe Raad er van vindt ook. Dat Rotterdam niet afwacht op het Kabinet wat pas sinds enkele dagen weer kan regeren is een andere zaak.

Eigenaren van Powerbreeds hebben wel aangekondigd een protestmanifestatie te gaan houden, volgens het AD. Die zou op 25 november bij het Stadhuis aan de Coolsingel moeten plaatsvinden.

bron

Plan aanpak agressieve honden, Rotterdam