• Voorwaardelijke werkstraf voor oplichting met pups

Voorwaardelijke werkstraf voor oplichting met pups

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Voorwaardelijke werkstraf voor oplichting met pups

do, 01/17/2019 - 14:35

Drie mensen die, vanuit hun Limburgse woning, honden en katten (illegaal) ïmporteerden uit Hongarije zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf. De drie verkopers, die meerdere honden (onder meer Pomerianen oftewel dwergkeeshonden) via marktplaats te koop aanboden,  worden door de rechter mild gestraft omdat de tijd tussen de eerste verhoren voor de rechtbank (2014) en de uitspraak (december 2018) erg lang was, en de redelijke termijn te boven is gegaan.

 Een heel milde straf dus, ondanks dat de rechter het wel “ernstige misdrijven” vond. De verdachten kochten de honden en katten die ze op Marktplaats te koop aanboden via een Hongaarse man, aldus het vonnis. De honden en katten werden gehouden in de woning, maar de omstandigheden waaronder de dieren werden gehouden, zoals de hygiëne in de woningen, waren erbarmelijk. De puppy’s en kittens werden met  een Nederlands of Europees paspoort verkocht. Bij nadere beschouwing bleken geboorteplaats en datum vaak niet te kloppen. Verschillende honden werden na de aankoop ziek, enkele kopers gingen vervolgens naar de op het paspoort vermelde dierenarts, die de honden echter helemaal niet bleek te kennen. Valsheid in geschrifte dus.

De kopers en de dierenarts deden aangifte. Een aantal kopers deed aangifte nadat in de media bekend was geworden dat de verdachten wegens illegale honden- en kattenhandel waren opgepakt. Overigens bleken de honden uiteraard ook niet raszuiver. De daders overtuigden de klanten onder meer met een Nederlands of Europees dierenpaspoort, voorzien van een stempel van een dierenarts en stickers van inentingen. Ze logen de kopers voor over de ouderdieren in Nederland en over het bestaan van een stamboom en over een gezondheidsverklaring van een dierenarts.

De rechtbank acht oplichting, valsheid in geschrifte en misbruik van persoonsgegevens bewezen. Tenminste 7 kopers werden het slachtoffer van het Limburgse drietal.  Volgens de verdediging moest het wel een voorwaardelijke straf worden, want –mede gelet op de lange tijd tussen daad en straf-  de verdachten waren inmiddels niet meer betrokken bij dergelijke handel, een was een succesvol ondernemer in groente en fruit.

De rechtbank vindt de feiten wel ernstig. “Door het handelen van de verdachten is dierenleed veroorzaakt, zijn dierenliefhebbers opgelicht en is de naam van een dierenarts misbruikt, waardoor haar reputatie nadeel kan ondervinden. De illegale handel van de verdachten leidt ook tot oneerlijke concurrentie, nu die handel aan voorwaarden is gebonden. Zo is vereist dat een opleiding met goed gevolg is afgerond en is het houden van dieren voor de verkoop aan strenge eisen gebonden. Dit alles gaat gepaard met kosten, die de verdachten niet hebben hoeven maken. Met de handelwijze van de verdachten wordt het vertrouwen dat personen en bedrijven mogen hebben in de internationale handel ondermijnd. Dit betekent dat het gaat om ernstige strafbare feiten.”  Desondanks bleef de straf tot een voorwaardelijke werkstraf beperkt, voor 2 verdachten 180 uur, een derde verdachte hoorde 150 uur voorwaardelijke werkstraf uitspreken, met een wel heel korte proeftijd van één jaar.  Aan één van de slachtoffers moet een schadevergoeding van net boven de 1000 euro worden betaald.

busje

Drie aanhoudingen in 2014

 

 

bron

Een van de drie vonnissen

Dierenpolitie Limburg 2014