• Honden doen ook onzinnig gedrag na

Honden doen ook onzinnig gedrag na

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Honden doen ook onzinnig gedrag na

za, 01/05/2019 - 13:53

Het kopiëren van onzinnig gedrag was lange tijd voorbehouden aan mensen. Met “onzinnig” gedrag wordt dan bedoeld gedrag wat niet logischerwijs tot resultaat leidt. Causaal irrelevante handelingen met een mooie term. Dit soort zaken komt doordat mensen leren van het kijken naar andere mensen. En dus ook gedrag overnemen dat feitelijk onzinnig is. De onderzoekers uit dit verhaal noemen bijvoorbeeld het eerst een paar keer zachtjes tikken op het deksel van een potje om zo –hopelijk-  een dinosaurusplaatje in het deksel te vinden. Er werd tot nu toe altijd gedacht dat dieren dit soort irrelevant gedrag niet kopieerden, mensapen bijvoorbeeld doen dit niet.

Mensen hebben deze neiging vak doordat de bijzondere vorm van imitatie van andere mensen sterk wordt gemotiveerd door sociale factoren, zoals aansluiting of conformiteit. Dus, dachten de wetenschappers, omdat  honden gedomesticeerd zijn en volledig met mensen leven, zou de kans bestaan dat ook honden causaal irrelevant gedrag gaan kopiëren. Inderdaad repliceerde de helft van de honden een causaal irrelevante actie die werd voorgedaan door hun verzorger, en ongeveer hetzelfde aantal deed zij of ze nu wel of niet alleen de irrelevante actie zagen, of de irrelevante actie vlak voor of na een relevante functionele actie. Een actie die onmiddellijk wordt gevolgd door toegang tot voedsel (beloning, relevant), remt dus niet het kopiëren van een actie die zelfs qua ruimte gescheiden en functioneel ondoorzichtig is.

proefopstelling

Voor het onderzoek stelde het onderzoeksteam in totaal 60 honden op de proef, die werden verdeeld in vier even grote groepen met een vergelijkbare samenstelling in termen van geslacht, leeftijd, trainingsgeschiedenis en ras. In de test werden de honden achtergelaten in een kamer met een klep in de muur, waarachter heerlijk eten zat. Bovendien hing er op enige afstand een papier met kleurrijke stippen op. Eerder hadden de dieren hun verzorgers in dezelfde kamer waargenomen. Ze hadden elk verschillende acties: sommige verzorgers demonstreerden alleen het openen van de deur, een ander raakte de gekleurde stippen op het papier aan en een derde groep raakte eerst de stippen aan en opende vervolgens de deur.

De cruciale vraag was: zouden de honden ook acties imiteren die niet leiden tot relevante resultaten voor hen - bijvoorbeeld de gekleurde stippen raken voordat de deur wordt geopend met de verborgen beloning?  De helft van de honden deed dit dus, en dat is veel meer dan op basis van normaal dierlijk gedrag verwacht kon worden.

resultaten

Een reden om overimitatie te zien bij honden (maar niet bij grote apen) is de speciale, educatieve context. Honden worden vaak op veel verschillende manieren en om vele verschillende redenen getraind door hun verzorgers. In het menselijk huishouden is een dergelijke training erop gericht de hond te leren wat hij moet doen en wat hij niet moet doen. Dit omvat vaak causaal ondoorzichtige acties, zoals het ophalen van de krant of het liggen in een hondenbed maar niet in het bed van de eigenaar. Bovendien ondergaan veel honden behendigheidstrainingen, gehoorzaamheidstrainingen en andere vormen van speciale trainingen waarin ze ook van mensen leren dat ze ondoorzichtige actiereeksen hebben. Deze trainingsregimes hebben een sterke normatieve component (specificeren wat men zou moeten doen) en verhogen waarschijnlijk gehoorzaamheid en verminderen gedragsproblemen bij honden. De overimiterende honden in deze studie hebben de testsituatie mogelijk gezien als vergelijkbaar met trainingsituaties.

Volgens de onderzoekers is het sociale, het pleasen van de eigen baas, vooral de reden dat honden als bijna enige dieren dit kopieergedrag van irrelevante acties volgen

bron

Would dogs copy irrelevant actions from their human caregiver?