• Pups uit broodfok hebben al direct een achterstand
  • Pups uit broodfok hebben al direct een achterstand

Pups uit broodfok hebben al direct een achterstand

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Pups uit broodfok hebben al direct een achterstand

za, 08/04/2018 - 15:44

Voor hondenliefhebbers eigenlijk geen nieuws, maar een bevestiging wat men al wist. Pups geboren in een ‘puppymill’ (of bij een grote commerciële hondenfarm) starten hun leven met een behoorlijke achterstand. Een achterstand die wellicht niet meer ingelopen wordt.

Het meest recente onderzoek komt uit Engeland en is gehouden onder 2026 deelnemers met honden. 123 honden kwamen uit een puppyfarm, 201 honden hadden een onbekende afkomst, ruim 1700 honden kwamen bij een reguliere goede (gelegenheids)fokker vandaan.  Alle eigenaren vulden de mini-C-BARQ in, een systeem om het gedrag van de hond te classificeren. Nieuw aan deze C-BARQ waren vier nieuwe schalen, toegevoegd door de Schotse dierenwelzijnsorganisatie SSPCA, om specifiek het gedrag van pups vanuit de grote commerciële handel en illegale handel te meten. In totaal werd er op 14 kenmerken (‘schalen’) gekeken naar alle pups.

Pups uit fokkerijen en de illegale handel (dus ook fokkerijen) scoorden op 11 van de 14 schalen significant lager dan pups van (ras)hondenfokkers met een enkel nestje. Oftewel: ze hadden vaker ongewenste gedragingen. De “early-life experiences” bleken essentieel voor het latere gedrag. Zelfs iets simpels als een ommetje lopen met de pups bleek de kans op ongewenst gedrag al significant te verlagen. Ook verschillende methodes van puppy-training bleken duidelijke invloed te hebben op het gedrag van de pups. Naast gedragsproblemen bleken de ‘handels’-pups ook nog eens een significant slechtere gezondheid te hebben.

Eenzelfde beeld was twee jaar geleden ook al gevonden in het eerste onderzoek naar pups afkomstig van handelaren en puppyfarms. Honden gefokt op puppyfarms bleken agressiever te zijn, angstiger voor andere honden en hadden meer kans op verlatingsangst als volwassen hond dan honden van verantwoorde fokkers. Daarbij werd naar drie specifieke rassen gekeken; Mopshond, Chihuahua en Jack Russell. “We ontdekten dat in alle gedragscategorieën, inclusief trainbaarheid, honden van minder verantwoorde fokkers significant minder gunstige gedrags- en temperamentscores hadden dan puppy's van verantwoordelijke fokkers” was de conclusie uit dat onderzoek.

Een literatuuronderzoek naar (vooral Amerikaanse) onderzoeken concludeerde dit ook al. “De meest consistente bevinding in alle onderzoeken  is een toename van agressie, die meestal gericht is op de hondeneigenaars en familieleden, maar ook op onbekende mensen en andere honden. Verhoogde angst werd ook gezien als reactie op onbekende mensen, kinderen en andere honden. Ongewenst gedrag in verband met scheiding en/of aandacht zoeken en een verhoogde gevoeligheid voor aanraking zijn ook gemeld.

Omwille van de manier waarop honden die via dierenwinkels worden verkocht en/of die in commerciële fokkerijbedrijven worden geboren, gefokt, gehuisvest, gespeend, vervoerd, behandeld, geadopteerd en opgevoed, zijn er talrijke factoren die kunnen bijdragen aan deze gemelde uitkomsten. Enkele sleutelfactoren zijn genetica, stimulansdeprivatie in het vroege leven (onvoldoende stimulusblootstelling, ongepast of gebrek aan sociale blootstelling), stress (prenatale maternale stress bij de moeder en postnatale problemen in het begin van het leven),te vroeg afspenen en maternale scheiding, transport en factoren die met de eigenaar te maken hebben, zoals onvoldoende kennis en ervaring met honden en verschillende niveaus van betrokkenheid bij de hond.

Alhoewel de onderzoeken in Engeland en de VS zijn gedaan, is het onwaarschijnlijk dat in Nederland en België andere resultaten te verwachten zijn. In Nederland alleen komen ca. 30.000-50.000 pups per jaar uit puppyfarms en illegale handel.

bron

Using the mini C-BARQ to investigate the effects of puppy farming on dog behavi…

Dogs from puppy farms found to have poorer personalities

dossier