• Pups met 8 weken huis uit is beste leeftijd

Pups met 8 weken huis uit is beste leeftijd

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Pups met 8 weken huis uit is beste leeftijd

di, 02/12/2019 - 11:52

Wat is de beste leeftijd om pups bij de moeder weg te halen en naar de nieuwe eigenaar te laten gaan. Een onderwerp wat nogal eens tot discussie leidt onder fokkers.  In Finland is recent een groot onderzoek gedaan waarbij gekeken werd naar "agressief" of "ontwijkend" gedrag van volwassen honden gerelateerd aan de leeftijd van vertrek uit het nest.

De onderzoekers, onder leiding van  Olli Jokinen van de Universiteit van Helsinki,  concluderen dat pups die tussen de 9 en 16 weken 'pas' naar een nieuwe eigenaar gaan, vaker dan verwacht ontwijkend of agressief gedrag vertonen als volwassen hond. Dat geldt voor blaffen, grommen of zelfs snappen naar onbekende personen buiten of in het huis van de hond, en hetzelfde gedrag naar andere honden buitenshuis. Er was één statistisch significante uitzondering, honden die tussen de 9-13 weken het huis verlieten blaften of gromden minder vaak naar andere honden buitenshuis dan pups die tussen de 8-9 weken of ouder dan 13 weken bij de fokker weggingen.


Dit artikel is een premium-artikel,beschikbaar voor abonnee's van ons blad en website-abonnee's. Het vervolg van dit artikel kunnen abonnees lezen.

Wilt u toegang, kijk dan hier voor de mogelijkheden


 


Voor het onderzoek werden bijna 7000 vragenlijsten onder Finse hondenbezitters uitgezet. Van deze vragenlijsten telden alleen de honden mee die echt in huiselijke omgeving, in dezelfde ruimtes als waar de fokker verbleef, opgroeiden. Groeiden ze op in een schuur of aparte kamer, dan deden ze niet mee. Ook honden die de fokker -om wat voor reden dan ook- jonger dan 6 weken verlieten deden niet mee, en honden ouder dan 16 weken ook niet. Uiteindelijk bleven er zo 3689 vragenlijsten over.

"Overall this study suggests the ideal homing age for puppies raised in a domestic environment is no later than 8 weeks."

Er zijn vaker zulke onderzoeken gehouden, maar nooit onder een dergelijk grote groep honden van in totaal zelfs 200 verschillende rassen, inclusief kruisingen. Door de Finse fokmethodes gaat het echt om honden die opgroeien in zo ideaal mogelijke omstandigheden qua socialisatie, want in schuren en dergelijke maken de jonge pups qua socialisatie minder mee.

En zo blijkt dat naarmate de leeftijd vordert honden sneller geneigd zijn om -zeker buitenshuis- naar andere mensen te grommen, blaffen of snappen. Eerder onderzoek liet al zien dat pups die het huis verlieten voor de leeftijd van 8 weken en die op puppyklas gingen, dit "agressieve" gedrag minder vaak laten zien. Mogelijk, zo stellen de onderzoekers, omdat ze dan nog voor hun angstleeftijd zitten en dus makkelijker openstaan voor nieuwe ervaringen met andere honden en mensen. Latere uitplaatsing zou de pup -afhankelijk van wat de fokker aanbied aan externe stimuli- juist remmen in zijn nieuwe ervaringen met de buitenwereld.  In eerdere onderzoeken werden vergelijkbare resultaten gezien, iets wat ingaat tegen het idee dat een langer verblijf bij de moeder juist door "hondse" socialisatie probleemgedrag juist zou voorkomen. Overigens merken de onderzoekers wel op dat er geen onderscheid gemaakt is in blaffen of grommen als uiting van speelgedrag versus agressief blaffen of grommen. Maar, zo stellen de onderzoekers, mensen zien blaffen als verkeerd gedrag, dus zoeken we ook niet naar dat verschil en zou verder onderzoek goed zijn.

 

data

Een van de redenen dat jong uit huis geplaatste pups minder agressief gedrag tonen, is mogelijk dat jonge pups bij het uit huis gaan minder hoge verwachtingen hebben bij het ontmoeten van onbekende honden of mensen, en daardoor minder snel gaan blaffen. Maar ook zouden fokkers die honden jonger wegdoen mogelijk sowieso al anders socialiseren. De veronderstelling dat jong uitgeplaatste pups tegen bekende honden lastiger zouden zijn, werd door dit onderzoek niet bewezen, er was geen verschil in elke leeftijd. Met andere woorden, later uit huis plaatsen verhoogt de socialisatie voor de eigen omgeving niet.

Verschillen tussen rassen werden door de brede hoeveelheid deelnemende rassen niet gevonden, maar dat was ook niet de opzet van het onderzoek. Al merken de onderzoekers wel op dat de vaak wat latere uitplaatsing van Chihuahua's (gemiddeld met 9,9 weken) ook vaak deze vorm van agressief gedrag laat zien.

Aangezien agressie en ontwijkend gedrag meestal het gevolg is van angst, zou angst heel goed de reden kunnen zijn. Dit onderzoek heeft dat echter niet nader beschouwd.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek adviseren de onderzoekers om pups met 8 weken uit huis te plaatsen. Ook omdat het agressief/ontwijkend gedrag bij 8 weken oude uitgeplaatste pups in deze studie lager was dan bij jongere pups, en zeker dan bij oudere pups. Naar rasspecifieke verschillen moet nog wel nader onderzoek gedaan worden.

Met dank aan Dr. Olli Jokinen voor het ter beschikking stellen van de integrale tekst

bron

Homing age influences the prevalence of aggressive and avoidance-related behavi…