• Castratie maakt vaak agressiever

Castratie maakt vaak agressiever

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Castratie maakt vaak agressiever

do, 06/25/2020 - 12:18

Castratie wordt vaak geadviseerd om een reu tot kalmer gedrag te krijgen.
Onderzoek heeft nu aangetoond dat het vaak juist averechts werkt. 

Castratie wil zeggen de verwijdering van de teelballen bij een reu en de verwijdering van de eierstokken bij een teef.
In onze samenleving is castratie heel gebruikelijk: 54% van de Britse honden en 78% van de Australische honden is gecastreerd. Het wordt om meerdere redenen gedaan, waarvan het onder controle houden van de zwerfhonden er vaak één is.
Veel mensen beschouwen castratie als normaal, gebruikelijk of simpelweg "iets dat erbij hoort". Van de onderzoeksgroep van 1016 hondenbezitters zag maar liefst 74% het als iets dat normaal en gebruikelijk was, 69% noemde het belangrijk en 62% verwachtte er gunstige resultaten van.
Die verwachting is interessant en roept de vraag op wat de motivatie voor castratie dan geweest is.

De algemene verwachting is dat castratie een verbetering in gedrag zal geven, maar er is geen enkel bewijs voor die aanname te vinden. Dat maakt de adviezen van de professionals (dierenartsen, hondentrainers, gedragstherapeuten) niet onderbouwd: er wordt geadviseerd terwijl er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is voor deze adviezen.

Castratie kan zorgen voor minder rondzwerven bij reuen, en ook markeren en agressie tussen reuen onderling neemt vaak af. Ook zou het bijtrisico afnemen. Maar in de bestaande onderzoeken verschillen de cijfers enorm. In één van de grotere onderzoeken bleek zelfs dat er geen significante gedragsverschillen meetbaar waren op agressievlak.
Er speelt nog iets anders: geslachtshormonen hebben een dempend effect op het stresssysteem. Daardoor hebben reuen met een hoger niveau van het geslachtshormoon testosteron minder pijn en angst. Dat zou betekenen dat de door castratie veroorzaakte verlaging van de testosteronniveaus de angstniveaus verhoogt.
En angst is een factor die in heel veel gevallen de trigger is voor agressie. Daardoor is het zeker niet ondenkbaar dat castratie de agressie van een hond vergroot. 

Binnen de onderzoeksgroep van 491 eigenaars had het overgrote deel een castratie-advies gekregen van hun dierenarts (72%).
Hondentrainers waren verantwoordelijk voor 48% van de adviezen, 38% van de adviezen kwam van gedragstherapeuten. Hieruit blijkt dat het advies vaak komt van meerdere kanten en maar in 29% van de gevallen kwam het advies van één professional. Het castratie-advies blijkt een breed ingeburgerd advies te zijn.
Die 72% adviezen van dierenartsen verdient een waarschuwing, aldus de onderzoekers: dierenartsen zijn werkzaam in de diergeneeskunde. E
en overschatting van de bekwaamheid om te adviseren over de gedragseffecten van castratie is niet denkbeeldig, zegt het onderzoeksteam. Het is zeker niet uit te sluiten dat dierenartsen onbedoeld te zelfverzekerd adviseren over castratie en de gevolgen daarvan op het gedrag van reuen.
Met andere woorden: schoenmaker, blijf bij je leest!

Over het algemeen waren de meeste eigenaren het niet eens met de algemene vraag of castratie het gedrag positief beïnvloedde. Maar ondanks die mening was toch 58% van de onderzoeksgroep voor hun eigen hond wel tot castratie overgegaan vanwege ongewenst gedrag.  In deze groep vertoonde de helft van de honden agressie.
Op de vraag naar vermindering van agressie was het meest voorkomende antwoord dat er geen verandering was.
Een kleiner deel antwoordde dat er vermindering van agressie was.
Opvallend is dat bij de groep die voor overige redenen waren gecastreerd, een toegenomen agressie veel voor bleek te komen. 

De onderzoekers zijn zich terdege bewust van de problemen in dit type onderzoeken, die immers vooral subjectief zijn en geen meetbaar bewijs tonen. Niettemin wijst het team op de grote noodzaak van professionals om zich bewust te zijn van mogelijke negatieve gedragsveranderingen na castratie, zoals toegenomen agressie. 

Om kort te gaan: castratie is niet zaligmakend en kent ook op gedragsgebied absoluut nadelen.