• FECAVA-experts: "dierenartsen moeten zich uitspreken over kortsnuithonden"

FECAVA-experts: "dierenartsen moeten zich uitspreken over kortsnuithonden"

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

FECAVA-experts: "dierenartsen moeten zich uitspreken over kortsnuithonden"

wo, 10/11/2017 - 14:02

“Dierenartsen zouden zich eens uit moeten durven spreken. We moeten hondeneigenaren informeren over gezondheidsgerelateerde zaken, of het nu gaat om mensen te vertellen dat hun hond te dik is, of dat het gaat over advies over fokken of om geplande keizersneden maar gewoon te weigeren” Dat zegt de Noorse dierenarts van de kennelclub, Kristin Wear Prestrud naar aanleiding van een expertsessie tijdens het FECAVA/WSAVA-congres vorige week in Kopenhagen.

De FECAVA is de Federatie voor Europese Gezelschapsdierenartsen, de WSAVA is de World Small Animal Veterinary Association. Jaarlijks organiseren deze een congres voor dierenartsen over de laatste stand der wetenschap, maar ook over “heikele” punten.  Dit jaar stond er ook een expertsessie op het programma waarin de rol van de dierenarts bij het verkrijgen van aandacht voor gezondheidsproblemen bij –met name- de brachyocephalische rassen, oftewel kortsnuiten.

Het doel van de meeting was om samen met de leden van de FECAVA en eigenaren en fokkers een beter begrip te krijgen van welzijnsissues bij deze rassen, en een begin te maken met het terugdringen van de overdreven –erfelijke- kenmerken die bij dit soort rassen juist tot problemen leiden.

Panellid Laurent Findji ziet de explosie in de populariteit van Franse buldoggen uit de eerste hand vanwege het enorme aantal dat hij nu opereerde. FECAVA VicevoorzitterWolfgang Dohne heeft een beroep gedaan op dierenartsen om brachycephalische honden wel te helpen, maar om eigenaren te adviseren over de noodzaak hun dieren als zij extreme eigenschappen hebben die het welzijn in de weg staan, willen castreren. Gudrun Ravetz, van de Britse Veterinaire Associatie ziet het enorme aantal operaties in Engeland als gevolg van extreme eigenschappen, maar hoewel 67% van de dierenartsen daarmee geconfronteerd wordt, wordt er nauwelijks melding van gemaakt in de databestanden die dit soort operaties zouden moeten bijhouden."Ze voegde eraan toe:"Als dierenartsen moeten we onszelf opvoeden."

Toril Moseng, voorzitter van de NKK, besprak de initiatieven in Noorwegen, inclusief een petitie die ondertekend werd door 1700 dierenartsen; Ook ging er een persbericht uit dat aandrong bij adverteerders om niet langer dit soort kortsnuithonden in reclames in te zetten. Er werd een hand-out geproduceerd voor eigenaren van kortsnuithonden waarin stond wat ze allemaal (aan narigheid) konden verwachten.

FECAVA VoorzitterJerzy Gawor reageerde: "Als dierenartsen zetten wij ons in voor onze patiënten. Voor getroffen dieren - met inbegrip van kortsnuithonden, maar ook katten en konijnen - kan dit leiden tot het uitvoeren van chirurgische procedures om extreme aandoeningen te corrigeren of te overwinnen, zoals vergroting van de neusgaten, verkorting van het zachte verhemelete, correctie van de beet of het uitvoeren van keizersnedes. We zijn bezorgd dat deze procedures - die uitzonderlijk zouden moeten zijn - steeds meer de norm zijn in vele brachycefalische rassen. "

Panelvoorzitter en oud-voorzitter van FECAVA Monique Megens voegt nog toe “Als advocaten van en deskundigen in dierengezondheid en welzijn, moeten wij als dierenartsen ons uitspreken en leiderschap laten zien in het ondernemen van actie tegen de fok van de hond met overmatige eigenschappen die leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen.”

Het panel bestond uit een aantal topwetenschappers op dit gebied.  Peter Sandøe (Denemarken), Professor in de ethiek en het welzijn; Helle Friis Proschowsky (Denemarken), Veterinair chirurg voor de Danish Kennel Club; Laurent Findji (Frankrijk/UK), Specialist in chirurgie voor zachte weefsels; Gudrun Ravetz (UK) – Senior Vice President, British Veterinary Association; Kristin Wear Prestrud (Noorwegen) – Vereinair directeur bij de  Norwegian Kennel Club en Åke Hedhammar (Zweden), Professor Emeritus in Interne Geneeskunde voor gezelschapsdieren, tevens adviseur bij de Swedisch Kennel club (SKK) en lid van het WSAVA Comite voor erfelijke aandoeningen.

 

fecava stand

Uiteindelijk kwam het panel tot een aantal aanbevelingen aan dierenartsen wereldwijd:

 1. Adviseer het publiek om geen dieren te kopen met extreme eigenschappen (uiterlijk). Dit geldt zowel voor rassen als voor individuele honden.
 2. Verhoog het bewustzijn bij hondenbezitters en adviseer hen over gezondheids- en welzijnsproblemen bij honden met extreme eigenschappen.
 3. Verhoog bewustzijn bij fokkers, rasverenigingen en keurmeesters en adviseer hen over gezondheids- en welzijnsproblemen bij honden met extreme eigenschappen. Neem een ​​actieve rol bij pre-fokkeuringen en adviseer over alternatieve fokmogelijkheden.
 4. Informeer hondenbezitters en fokkers over fokbeperkingen als een hond chirurgisch wordt behandeld voor BOAS of andere problemen met betrekking tot extreme kenmerken die verband houden met fokken (in landen waar geen dergelijke beperkingen bestaan, adviseren tegen het fokken daarmee). Adviseer castratie op het moment van de operatie als de gezondheidstoestand van de hond het toelaat.
 5. Deel gegevens over gezondheids- en welzijnsproblemen in verband met fokken met extreme kenmerken. Indien er een nationaal inzendingssysteem bestaat, geef gedetailleerde gegevens over chirurgische ingrepen die het uiterlijk veranderen en keizersneden in verband met extreme  fokeigenschappen.

Naast deze meer individuele  adviezen, wil de FECAVA ook op institutionele schaal adviseren:

 1. Start een communicatiecampagne om het bewustzijn van het publiek in het algemeen (proactief) te vergroten en hen te adviseren over gezondheids- en welzijnsproblemen bij honden met extreme eigenschappen.
 2. Werk samen met nationale kynologische organisaties en andere belanghebbenden om registers van uiterlijk veranderende operaties en keizersneden op te stellen, evenals relevante screeningsprogramma's (bijv. Pre-fok examens).
 3. Vraag om een ​​herziening van de rasstandaarden om BOAS en andere brachycephalische aandoeningen te voorkomen. Rasstandaarden moeten grenzen bevatten gebaseerd op wetenschappelijk bewijs op fysieke eigenschappen (bijv. snuitlengte) en oplossingen zoals outcross moeten in overweging worden genomen.
 4. Start en verspreid veterinaire gezondheidscertificaten voor pups en / of checklists voor potentiële kopers ter ondersteuning van verantwoord, gezond fokken.
 5. Ontwikkel internationale gestandaardiseerde protocollen voor het onderzoeken van fokdieren met betrekking tot de ademhalingsfunctie en thermoregulering, protocollen gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.
 6. Ontwikkel systemen die het verzamelen van gegevens van veterinaire praktijken met betrekking tot gezondheids- en welzijn gerelateerde problemen bij honden met extreme kenmerken mogelijk maken.
 7. Geef vervolgonderwijs/cursussen om dierenartsen in staat te stellen ​​om een ​​meer actieve rol te spelen in het verstrekken van fokadvies aan fokkers, fokkerorganisaties en keurmeesters, in verband met extreme eigenschappen en screeningsprocedures.

Het initiatief heeft inmiddels her en der de aandacht getrokken, zij het nog in beperkte mate. “Dogs Today”, een engels hondentijdschrift, komt in het eerstvolgende nummer (november) met  een oproep dat potentiële kopers van kortsnuitrassen zoals mopshonden en Franse bullen eerst maar eens een week met een bergbeklimmersmasker moeten lopen, dat de ademhaling belemmert.

 

bron

Vets must ‘dare to speak out’

dossier