• Resistente bacteriën overdraagbaar van hond op mens en omgekeerd

Resistente bacteriën overdraagbaar van hond op mens en omgekeerd

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Resistente bacteriën overdraagbaar van hond op mens en omgekeerd

do, 07/12/2018 - 14:12

In 2015 werd een New Delhi-metallo-beta-lactamase (NDM) Escherichia coli-bacterie ontdekt bij twee Finse honden. Een recent gepubliceerd artikel in Eurosurveillance laat zien dat de eigenaar van de hond de bacterie ook bij zich had. Dit is vermoedelijk de eerste keer in de wereld dat de overdracht van NDM-bacteriën tussen honden en mensen is gezien.

Deze vondst is vooral belangrijk als we kijken naar de bacterie. NDM is een enzym dat breedspectrum cefalosporine en carbapenem-antibiotica inactiveert. Deze antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen andere antibiotica. Oftewel, de bacterie is resistent tegen veelgebruikte antibiotica. Het gebruik van carbapenem-antibiotica is overigens bij dieren in Finland bij wet verboden.

Carbapenemase producerende bacteriën komen veel vaker voor bij mensen dan bij dieren. Dieren en mensen kunnen asymptomatische dragers van NDM en ESBL-bacteriën zijn. Het is moeilijk om effectieve antibiotica te vinden voor infecties die door deze bacteriën worden veroorzaakt.

"We konden, door de analyse van het genoom van de bacteriën, concluderen dat de bacteriële isolaten van de honden en mensen identiek waren, wat betekent dat ze werden overgedragen tussen honden en mensen", zegt Thomas Grönthal, de auteur van het onderzoek.

De NDM-bacteriën werden oorspronkelijk gevonden in oormonsters van twee honden in hetzelfde gezin, en de onderzoekers startten een onderzoek naar de verspreiding en oorsprong van de bacteriën. Er werden ook monsters  genomen van de mensen in het gezin.  De verwantschap van de bacteriën werd onderzocht door de nucleotidesequentie van hun genoom te onderzoeken, hun DNA-overeenkomst dus.

Een extreem resistente NDM-5 producerende bacteriële stam werd gevonden bij zowel de familiehonden als bij één  van de familieleden. Bovendien droegen zowel honden als twee familieleden een multiresistente ESBL-bacterie, een bacterie die ook resistent is tegen breedspectrum-antibiotica. De NDM- en ESBL-bacteriestammen die werden gevonden bij de honden en mensen waren identiek.  Antibiotica staan erom bekend dat door veelvuldig gebruik de resistentie van bacteriën sterk toeneemt.

"We konden niet met zekerheid aantonen in welke richting de bacteriën zijn overgedragen. Vooral de NDM-bacteriën zijn echter waarschijnlijk van mens op hond overgebracht, omdat deze bacteriën niet eerder zijn gevonden bij dieren in Finland", meent  Merja Rantala van de Universiteit van Helsinki.

"Het gebruik van carbapenem-antibiotica bij dieren is in Finland verboden, maar de honden hadden talloze andere antibiotica gekregen. Dit gaf de NDM-bacteriën een concurrentievoordeel en stelde hen in staat om in de honden in leven te blijven ", zegt Rantala.

Deze studie is vermoedelijk de eerste waarbij de overdracht van NDM-bacteriën tussen honden en mensen is aangetoond. De NDM-5-bacterie is zeer zeldzaam bij honden; hij is alleen eerder gevonden bij een hond in Algerije. Andere carbapenem-resistente bacteriën zijn gevonden bij honden in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Ze worden echter steeds vaker bij dieren gerapporteerd.

De onderzoekers waarschuwen dan ook dat veterinaire laboratoria alert moeten blijven op dit soort resistente bacteriën. Ook moet met veelvuldig gebruik van antibiotica worden opgepast.

bron

Bron: Grönthal et al, 2015