• Nulmeting voor mopshonden
 • Nulmeting voor mopshonden

Nulmeting voor mopshonden

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Nulmeting voor mopshonden

do, 02/14/2019 - 15:55

De mopshond. Een uniek hondenras, behorend bij de brachycefale rassen, de kortsnuiten. En over die kortsnuiten is veel te doen. Om te zorgen dat de Mopshond blijft bestaan is het dus zaak te zorgen dat het ras voldoende gezond blijft om dat bestaan te rechtvaardigen.

De bouw van het hoofd van een hond heeft namelijk alles te maken met de gezondheid van die hond. Een goed gebouwd hoofd zorgt voor goede ademhaling en daarmee ook de regulatie van de lichaamstemperatuur. Een hond koelt zijn lichaam immers af door hijgen, maar de lucht die hij zo afkoelt moet wel voldoende zijn en de luchtwegen moeten open en toegankelijk zijn. Bij een hond met een korte schedel en voorsnuit is de neusinhoud kleiner, de neusgaten zijn kleiner en daardoor is er minder mogelijkheid tot inademen.
Een bijbehorend probleem bij kortsnuiten is dat de structuren in de keel vaak onderontwikkeld zijn, een probleem dat genetisch (deels) gekoppeld lijkt te zijn aan de korte snuit. Als een voorsnuit korter wordt, wordt het inwendige van de bek niet korter, en het gevolg daarvan is dat de tong vaak maar slecht in de bek past en het gehemelte te lang wordt. Het achterste deel ervan, het zachte gehemelte, hangt vervolgens tegen of soms zelfs in de luchtpijp, iets dat de ademhaling ook moeilijk maakt.

luchtwegen
Doorsnede van een kortsnuit. Het zachte gehemelte hangt in de luchtpijp, de tong is te groot voor de bek.


Tenslotte zijn er vaak problemen met de neusgaten: die zijn vaak niet voldoende geopend.
De vorm van de schedel tenslotte wijzigt ook. Bij rassen met korte snuiten zien we dat de schedels korter en daardoor ronder worden. De oogkassen zijn daardoor minder diep, waardoor de ogen kunnen puilen. De huid op het hoofd wordt niet minder als de schedel minder wordt, en het gevolg daarvan is dat er zware rimpels op komen, met name op de neus. Die rimpels kunnen dan in de ogen prikken en/of het zicht (deels) belemmeren.

Wereldwijd is men het erover eens dat kortschedeligheid nadelig is voor het welzijn van honden. De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) heeft hier een standpunt over ingenomen, Engeland heeft een werkgroep gestart en in Nederland heeft de KNMvD een standpunt ingenomen over dit probleem.
Er zijn internationaal meerdere kennelclubs die duidelijk standpunten hebben ingenomen en acties zijn begonnen. Op de website van FECAVA zijn de acties allemaal terug te vinden.
In Nederland is de rasvereniging Commedia van de Mopshonden actief en bezorgd over het welzijn van het ras. Mede op verzoek van de rasvereniging is daarom het initiatief gekomen in te gaan grijpen en om die reden werd er een nulmeting gedaan. Dit vond afgelopen zondag 10 februari plaats. De metingen die werden gedaan waren:

 1.  Conditie test (Excercise Tolerance Test – ETT)
 2.  Omtrek van nek en de borst voor de bepaling van de ratio
 3.  Beoordeling neusgaten
 4.  Beoordeling lengte snuit en lengte schedel voor de bepaling van Cranio Faciaal Ratio
 5.  Beoordeling neusrimpel
 6.  Beoordeling ogen (mate van in de oogkassen passen)
 7. Beoordeling van oogleden (sluiten van de ogen)

Om deze reeks testen wat duidelijker te maken een uitleg:

1 Conditietest: Op dit moment houden we de 1000 meter looptest aan. In het kort houdt deze test het volgende in. Een hond wandelt binnen 12 minuten 1000 meter (gemiddeld 5 km/uur). Vooraf en achteraf worden een aantal zaken gemeten. Ademhalingsfrequentie en ademgeluiden, hartslagfrequentie, lichaamstemperatuur. Dit wordt direct na de 1000 meter weer gemeten en vervolgens nog een paar maal (met 5 minuten tussenposes). Het is wetenschappelijk aangetoond dat honden met BOAS minder ver kunnen lopen en daarnaast ook een hogere temperatuurstijging bij laten zien en minder goed herstellen

2 Omtrek van de nek en de borst De omtrek van de nek wordt gemeten halverwege de hals. De oriëntatie punten zijn de achterhoofdsknobbel en het schouderblad, halverwege deze twee punten wordt de omtrek gemeten. De omtrek van de borst wordt gemeten op het diepste punt van de borst. De ratio wordt bepaald door de nekomtrek te delen door de borstomtrek.

halsomtrek
Meten halsomtrek

3 Beoordeling neusgaten: De neusgaten worden gegradeerd van open, milde stenose, ernstige stenose tot volledig gesloten.

neusgaten
Zijn de neusgaten goed geopend?

4 Beoordeling lengte snuit en lengte schedel voor de bepaling van Cranio faciaal ratio De lengte van de neus, van puntje tot de stop en de lengte van de schedel van stop tot achterhoofdsknobbel kan gemeten worden. Vervolgens kan de verhouding uitgerekend worden. In onderstaande afbeelding gaat het om de meting van SnL = Snout lenght en CL = Cranial Length.

5 Beoordeling neusrimpel:

 • • Neusrimpel klein, geen ontstekingen
 • • Neusrimpel groot/dik, haren hebben contact met het oog
 • • Neusrimpel groot/dik, huid geïrriteerd
neusrimpel
Is de neusrimpel niet te groot?

6 Beoordeling ogen (mate van in de oogkassen passen)

 • • Oogwit niet zichtbaar
 • • Oogwit beperkt zichtbaar
 • • Oogwit rondom oog zichtbaar
ogen
Passen de ogen in de oogkas?

7 Beoordeling van oogleden (sluiten van de ogen)

 • Oogleden bedekken het heel oog bij knipperen
 • Oogleden sluiten niet volledig bij knipperen.

Hieronder kunt u een filmverslag van de nulmeting zien. Er waren veel aanmeldingen, ruim vijftig dieren. Het is bemoedigend te merken dat het probleem blijkbaar ook onder de eigenaren zo leeft, deze opkomst was geheel vrijwillig en mensen blijken erg betrokken bij het ras.
We houden u op de hoogte!

 

 

dossier