• Mens herkent agressie in hondengedrag niet

Mens herkent agressie in hondengedrag niet

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Mens herkent agressie in hondengedrag niet

zo, 06/04/2023 - 22:40

Onlangs is er onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE waaruit blijkt dat we mogelijk overschatten hoe goed we in staat zijn om het gedrag van onze honden te interpreteren, althans op één gebied.

Het onderzoek richtte zich op ons vermogen om neutrale, speelse en agressieve sociale interacties van primaten (apen), honden en andere mensen nauwkeurig te begrijpen. Deelnemers kregen videoclips te zien van verschillende gedragingen en moesten de waarschijnlijke uitkomst van elke interactie bepalen.

Het onderzoek toonde aan dat mensen de uitkomsten nauwkeurig konden voorspellen wanneer het ging om speels of neutraal gedrag van honden. Maar ze presteerden opvallend slecht bij het interpreteren van agressief gedrag van honden. Ze voorspelden de uitkomst van dergelijk gedrag aanzienlijk slechter dan wanneer ze puur op kans zouden hebben gegokt.

"Opvallend is dat deelnemers bijzonder slecht waren in het beoordelen van agressief gedrag bij honden," schreven de onderzoekers. Belangrijk is dat mensen wel goed zijn in het interpreteren van speels of neutraal gedrag van honden, mogelijk vanwege de nauwe band tussen hun domesticatie en menselijk gezelschap. "Speels gedrag is gemakkelijk te herkennen, omdat het speelgezicht van een hond niet veel verschilt van speelgezichten bij andere soorten, inclusief mensen," aldus Juliane Bräuer, een van de onderzoekers. Dit onderzoek, samen met eerdere studies, laat zien dat mensen over het algemeen moeite hebben om hun honden goed te begrijpen.

Een onderzoek uit 2018 toonde aan dat 53 procent van de driejarigen grommen verkeerd interpreteerde als blij gedrag, maar dit nieuwe onderzoek in PLOS ONE laat zien dat volwassenen ook slecht zijn in het beoordelen van agressie bij honden. De videoclips die werden gebruikt in het onderzoek waren gericht op subtielere lichaamstaal, zoals een bedreigde hond die een object verdedigt, in plaats van duidelijke agressie.

"Het is subtieler dan mensen misschien denken, maar mensen verwachten waarschijnlijk gewoon dat honden vriendelijk zijn," legt Bräuer uit. Het verkeerd interpreteren van hondengedrag kan echter ernstige gevolgen hebben, zoals hondenbeten. Het niet correct identificeren van de subtiele signalen van een nerveuze of slecht gesocialiseerde hond kan leiden tot een meer voor de hand liggende reactie of zelfs een beet. "In ons eerdere onderzoek ontdekten we dat hondenbezitters niet beter presteerden dan niet-eigenaren, maar experts op het gebied van primaten waren beter in het begrijpen van interacties met primaten dan andere mensen," zegt Bräuer.

"Een typische situatie tijdens een wandeling met honden is dat terwijl twee honden met elkaar omgaan, hun eigenaren het gedrag van hun honden graag willen interpreteren in termen van betekenis en intentie. De eigenaren zijn het echter vaak niet met elkaar eens, omdat de een een speelse interactie ziet terwijl de ander het eerder als agressief ervaart. Om in een bepaalde situatie een optimale reactie te garanderen, kan het echter belangrijker zijn om de uitkomst van een situatie te voorspellen dan om per se de context ervan te definiëren. Bijvoorbeeld, in het geval van de interactie tussen twee honden, is het minder kritisch om te bepalen in hoeverre de interactie speels of agressief is, maar is het belangrijker om te voorspellen of de honden elkaar in de komende seconden zullen aanvallen en schade zullen toebrengen."

De deelnemers aan het onderzoek presteerden slecht bij het beoordelen van agressief gedrag van honden. In het bijzonder beoordeelden ze agressieve situaties bij honden op het niveau van toeval en voorspelden ze uitkomsten onder het niveau van toeval. Ze beoordeelden agressieve interacties bij honden ook slechter dan speelse en neutrale interacties. Het herkennen van agressief gedrag bij honden blijkt dus niet goed te gaan. Bovendien konden de deelnemers niet betrouwbaar voorspellen wat er vervolgens zou kunnen gebeuren. Andere onderzoeken hebben ook aangetoond dat mensen verrassend slecht presteren bij het detecteren van angst en agressie bij honden. Dit is hoogstwaarschijnlijk de reden voor de relatief hoge frequentie van gerapporteerde bijtincidenten, omdat mensen het gedrag van honden niet opmerken voordat er een aanval plaatsvindt. Het zou daarom mogelijk kunnen zijn om ernstige bijtincidenten te voorkomen door toekomstige hondenbezitters beter voor te lichten over hondengedrag voordat ze een hond nemen, aangezien het bezitten van een hond op zichzelf niet zorgt voor verbetering in het vermogen om hondengedrag te beoordelen. Opmerkelijk is dat het herkennen van agressief gedrag bij andere mensen ook slecht is. Deelnemers presteerden onder het niveau van toeval bij het beoordelen van de context van agressie en konden ook niet betrouwbaar de uitkomst voorspellen van agressieve interacties, waardoor ze slechter presteerden dan bij speelse en neutrale contexten. Het is mogelijk dat mensen een vooroordeel hebben om goede bedoelingen aan te nemen van andere mensen en "de beste vriend van de mens", waardoor we soms niet in staat zijn om agressieve situaties bij deze soorten te herkennen

Foto: pixabay