• Van pup tot senior, hoe de persoonlijkheid veranderd

Van pup tot senior, hoe de persoonlijkheid veranderd

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Van pup tot senior, hoe de persoonlijkheid veranderd

wo, 10/14/2020 - 15:43

De persoonlijkheid van een hond verandert met de jaren...

De persoonlijkheid van honden verandert in de loop van de tijd, maar deze veranderingen treden ongelijkmatig op tijdens het leven van de hond, en elke eigenschap volgt een duidelijk leeftijdstraject. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Boedapest, Hongarije,  samen met de Universiteit voor Diergeneeskunde in Wenen, Oostenrijk. De auteurs vonden  ook enkele bejaarde honden met mogelijke leeftijdsgebonden beperkingen, die een zeer lage probleemoriëntatie en extreem hoge activiteit hadden. In het onderzoek werd de persoonlijkheid van 217 Border Collies van 6 maanden tot 15 jaar bekeken.

De menselijke persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een eigenaardig dualisme: enerzijds behoorlijk stabiel, anderzijds ook kneedbaar, afhankelijk van het referentiepunt. Als we onszelf vergelijken met onze leeftijdsgenoten, is het stabiel omdat onze persoonlijkheid ten opzichte van anderen in de loop van de tijd consistent blijft. Persoonlijkheidsveranderingen werden echter duidelijk als we onszelf in de loop van de tijd vergelijken, omdat mensen gewetensvoller, emotioneel stabieler en aangenamer worden naarmate ze ouder worden.

Maar hoe zit het met persoonlijkheidsstabiliteit en verandering bij honden? “Hoewel hondenpersoonlijkheid een zeer populair onderwerp is in de literatuur, zijn er nog steeds hiaten in de kennis over de stabiliteit op lange termijn, evenals over de dynamiek van persoonlijkheidsontwikkeling. Dat wil zeggen, als persoonlijkheidskenmerken gedurende meerdere jaren consistent blijven, op welke leeftijd persoonlijkheidsveranderingen het meest opvallend optreden, en hoeveel honden eigenlijk gedurende hun leven veranderen ”, legt Borbála Turcsán uit, de  auteur van het onderzoek.

Om deze hiaten aan te pakken, onderzochten de auteurs de persoonlijkheid van 21 de bordercollies met behulp van een uitgebreide testset die bekend staat als de Vienna Dog Personality Test (VIDOPET). De onderzoekers nodigden de eigenaren en de honden vier jaar later ook uit naar het lab en testten opnieuw.

Universitair hoofddocent Friederike Range (Clever Dog Lab) beschrijft waarom de honden opnieuw werden getest. “Longitudinale studies die meerdere jaren bestrijken en dezelfde methode op beide tijdstippen gebruiken, zijn zeer zeldzaam in de hondenliteratuur. Door dezelfde honden gedurende ~ 4 jaar te volgen, konden we niet alleen de kwestie van persoonlijkheidsstabiliteit aanpakken, maar ook of er individuele verschillen zijn in persoonlijkheidsontwikkeling, dat wil zeggen of honden met bepaalde persoonlijkheidsprofielen meer veranderen dan andere. "

De onderzoekers toonden aan dat de persoonlijkheid van de hond ook een 'stabiele' component heeft, de score van de honden op alle vijf de persoonlijkheidskenmerken bleef redelijk consistent gedurende de onderzochte periode. Zo bleven bijvoorbeeld de meest actieve dieren in de steekproef 4 jaar later ook het meest actief. Honden met initieel een meer 'volwassen' persoonlijkheidsprofiel (die minder actief, minder nieuwsgierig en meer op problemen gericht waren) veranderden echter minder in deze eigenschappen dan hun leeftijdsgenoten - vergelijkbaar met wat bij mensen is aangetroffen.

Om de algemene leeftijdsgerelateerde persoonlijkheidsveranderingen te onderzoeken, vergeleken de onderzoekers de persoonlijkheid van honden in zeven leeftijdsgroepen. “We ontdekten dat de persoonlijkheid van honden verandert met de leeftijd, en dat deze veranderingen ongelijkmatig plaatsvinden  tijdens de levensloop van honden, net als bij mensen. Cruciaal is echter dat de dynamiek van verandering specifiek lijkt te zijn voor elk persoonlijkheidskenmerk ”, zegt Zsofia Viranyi (Clever Dog Lab). “De eigenschap “Probleemoriëntatie”, die de oplettendheid en het vermogen van de hond om problemen op te lossen beschrijft, verandert bijvoorbeeld grotendeels tijdens het vroege leven, sterk toenemend tot 6 jaar, waarna verdere veranderingen verwaarloosbaar werden. Daarentegen veranderde de eigenschap 'Nieuwschierigheid' niet duidelijk tijdens de jongere levensfasen.

De activiteitsafhankelijkheid van de honden nam ook continu af gedurende de levensloop van de honden, maar in deze eigenschap trad de meest uitgesproken afname op van de puppytijd tot de adolescentie (1-2 jaar). Niet alle kenmerken vertoonden zo'n duidelijke verandering met de leeftijd. Honden vertoonden bijvoorbeeld slechts een kleine neiging om frustrerende situaties beter te verdragen naarmate ze ouder worden, en het niveau van gezelligheid van de honden leek constant te blijven gedurende de hele levensloop van de hond.