• Einde van hondenbelasting in zicht?

Einde van hondenbelasting in zicht?

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Einde van hondenbelasting in zicht?

do, 06/17/2021 - 18:40

De hondenbelasting die men afdraagt aan de gemeente voor het hebben van een hond, het is al langere tijd een discussiepunt. Al meerdere Nederlandse gemeenten besloten in de afgelopen jaren zelf om de hondenbelasting af te schaffen. Nu mengt de regering zich er ook in.

Een burgerinitiatief over het afschaffen van de hondenbelasting bleek eerder deze week veel steun te ontvangen vanuit de Tweede Kamer, nadat het meer dan 60.000 keer was ondertekend door burgers uit het hele land. In het initiatief wordt gevraagd om een verbod voor gemeenten om hondenbelasting te heffen. Op dit moment is elke gemeente vrij in of zij dit wel of niet doen, en ook welke tarieven ze hanteren. Dit verschilt zodoende van een paar tientjes tot honderden euro’s per hond. Het geld dat via de hondenbelasting wordt geïnd gaat bij alle gemeenten naar algemene voorzieningen, en wordt niet specifiek ingezet voor hondgerelateerde zaken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ging mee in het initiatief. De VVD, SP, PvdD, PVV, Forum, BIJ1 en Groep van Haga zeiden allemaal van de hondenbelasting af te willen. Het onderwerp zal daarom nog wel even spelen in Den Haag. Wel rijst de vraag over hoe de afschaffing wordt uitgevoerd. Onder andere de VVD pleit voor een overgangsfase om gemeenten, die veelal financieel in zwaar weer verkeren, de tijd te geven om de begroting opnieuw in te delen. Geopperd wordt om met het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheden te bespreken en een eventuele termijn. Groot kans dat de hondenbezitter het komende jaar dus nog gewoon moet betalen, afhankelijk van de gemeente waarin hij of zij woont. De SP, PVV, Groep Van-Haga en PvdD dienden een motie in om de hondenbelasting uit de wet te halen, maar dit kreeg geen meerderheid vanuit de Tweede Kamer. Een motie van de VVD voor een overgangstermijn en meer onderzoek naar de mogelijkheden kreeg wel voldoende steun. Er zal dus samen met de gemeenten gekeken worden naar alternatieven.

Tegen hondsdolheid

De hondenbelasting is al vele jaren een discussiepunt. Het oorspronkelijke doel waarmee de belasting werd ingevoerd is inmiddels niet meer relevant. In 1446 was hondsdolheid, een ziekte met dodelijke afloop die ook op mensen overdraagbaar is, een gevaar. Het houden van honden werd daarom ontmoedigd en de gemeente Utrecht was de eerste die dit deed door belasting te heffen op honden. Inmiddels kent Nederland sinds 1923 de rabiës-vrij status en gelden er strenge regels voor het importeren van honden uit gebieden waar rabiës een groot risico is. De hondenbelasting daarmee vooral een algemene heffing geworden. De gemeenten die zelf al besloten geen hondenbelasting meer te heffen, hebben dit veelal verdeeld als algemene heffing onder alle inwoners.