• CO2-uitstoot van de hond verrekenen via hondenbelasting

CO2-uitstoot van de hond verrekenen via hondenbelasting

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

CO2-uitstoot van de hond verrekenen via hondenbelasting

do, 03/11/2021 - 14:36

Leipzig wil groen worden, dus meer hondenbelasting

Dat landbouwhuisdieren, koeien, kippen en paarden, slecht zijn voor het milieu kunnen we bijna niet meer omheen, tenminste, als we de groene politici moeten geloven. En dus moet het aantal landbouwhuisdieren fors omlaag. Tot voor kort bleven honden -ondanks enkele onderzoeken-  gespaard. Tot voor kort, want een groene coalitie in de gemeenteraad van de Duitse stad Leipzig richt zich nu ook op de hond.

Basis daarvoor is een rapport uit 2020 van de Technische Universiteit in Berlijn. De wetenschappers onderzochten de complete levenscyclus van de hond, en bepaalden zo dat een hond van ca. 15 kilo die 13 jaar leeft daarbij 8,2 ton CO2 uitstoot. Niet allemaal zelf, ook bij de productie van zijn voer, de plastic zakjes voor zijn uitwerpselen etc. De hele ecologische voetafdruk dus.  Die 8,2 ton is vergelijkbaar met 40% uitstoot van een forse auto, type SUV, if 13 retourvluchten Berlijn-Barcelona. Bovendien scheidt de berekende gemiddelde hond in de loop van zijn leven ongeveer een ton ontlasting en bijna 2.000 liter urine uit, wat uiteraard navenante gevolgen heeft voor het milieu.

De wetenschappers hebben dit probleem nader bekeken aan de hand van 15 indicatoren, ook wel milieu-impactcategorieën genoemd. Deze omvatten klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, smog, verzuring van de bodem, ecotoxiciteit van zoet water, landgebruik en eutrofiëring van waterlichamen, d.w.z. ongewenste toevoer van voedingsstoffen die het ecosysteem verandert. Als gevolg hiervan veroorzaakt hondenvoer of de productie ervan de grootste schade met ongeveer 90%. Alleen bij zoetwater-eutrofiëring hebben met name de urine en de ontlasting van de hond een zeer grote negatieve impact. De ontlasting speelt ook een rol bij de ecotoxiciteit van zoet water (vergiftiging).  Als het om hondenvoer gaat, zijn het vooral de omstandigheden waarin de veestapel wordt gehouden, die resulteren in een slecht ecologisch evenwicht. “Het vlees voor de productie van hondenvoer komt waarschijnlijk uit de bio-industrie met de bekende sociale en ecologische effecten ”, zeggen de onderzoekers.

Wereldwijd willen we de CO2-uitstoot per persoon verminderen naar minder dan 2 ton per jaar. Ergo, wie alleen woont en twee honden van een kilo of 20 heeft, heeft ruim de helft van zijn eigen eco-afdruk al volgemaakt.

De Duitse Freibeuter-partij, een kleine partij met 4 zetels in de gemeenteraad van Leipzig, wil deze CO2-uitstoot nu compenseren met de hondenbelasting, oftewel, hoe meer uitstoot -een kleiner hondje heeft minder uitstoot-  hoe meer hondenbelasting. Het stadsbestuur is gevraagd dat uit te zoeken. Weliswaar heeft de afdeling Financiën van de stad zijn twijfels, mensen zouden minder snel een hond nemen en daarmee de ruim 2 miljoen aan inkomsten door de hondenbelasting in gevaar brengen.

Maar de trend is gezet, en met de huidige klimaat-aandacht zou ook zo maar een partij in Nederland of België dit in zijn hoofd kunnen krijgen. Tenslotte verwachtten we 20 jaar geleden ook niet dat de koe moest verdwijnen door zijn stikstof-erfenis. Op 24 maart wordt in Leipzig beslist.

Foto: leisergu via wikimedia