• We vieren de assistentiehond

We vieren de assistentiehond

Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

We vieren de assistentiehond

ma, 08/06/2018 - 15:48

De Week van de Assistentiehond is van start gegaan! Van 5 tot en met 11 augustus eren we de vele assistentiehonden die de wereld van hun eigenaren letterlijk vergroten! Het takenpakket van de assistentiehond wordt steeds verder uitgebreid. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van een assistentiehond, ze worden voor steeds meer uiteenlopende taken ingezet.

Speciaal vanwege de Week van de Assistentiehond kijken we naar wat assistentiehonden tegenwoordig allemaal voor ons kunnen betekenen!

De assistentiehond: de overkoepelende term assistentiehond wordt ook wel gebruikt om de hond aan te duiden die z’n eigenaar met een lichamelijke beperking helpt bij alledaagse zaken. Assistentiehonden zijn een echte helpende hand die hun eigenaren helpen met het openen en sluiten van deuren, het oprapen van voorwerpen en die naar de eigenaar brengen, de wasmachine uitruimen, de verlichting in huis bedienen en de eigenaar helpen met uitkleden. Veel honden zijn geschikt voor deze taak en er worden veel verschillende ras- en rasloze honden opgeleid tot assistentiehond. De belangrijkste eigenschap is dat de hond leergierig is en graag voor z’n eigenaar werkt. Zo kan met behulp van positieve bekrachtiging alles worden aangeleerd waarmee de assistentiehond het leven van z’n eigenaar iets makkelijker kan maken!

De therapiehond bewijst dat honden in staat zijn het beste in ons los te maken. Ze worden ingezet tijdens verschillende soorten therapieën en bieden (emotionele) ondersteuning voor de cliënten.Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat een mens ontspanning ervaart door alleen al het aaien van een hond. Dit biedt verlichting tijdens een therapie, maar een hond kan ook de ijsbreker zijn aan het begin van een sessie. Bij mensen, vooral jongeren, met een psychische aandoening of gedragsprobleem kan de therapiehond ingezet worden bij het aanleren van nieuwe dingen. De hond is sociaal genoeg om eerlijk en duidelijk te reageren op het gedrag van de mens. Therapiehonden worden daarom ook ingezet om te spiegelen en helpen zo mensen met bijvoorbeeld extreme onzekerheid, ADHD, hechtingsproblematiek of PTSS. Ook voor deze taak worden veel ras- en rasloze honden ingezet. Een vereiste is dat de hond voldoende sociaal is, maar ook stabiel genoeg om zekerheid te bieden aan de soms wisselvallige emoties van mensen. Therapiehonden wonen vaak niet bij hun cliënten thuis maar gaan mee tijdens therapiesessies.

De ASS-begeleidingshond: ASS staat voor autisme-spectrum stoornis. Mensen met autisme kunnen baat hebben bij een begeleidingshond die ze vergezeld tijdens alledaagse zaken. Het matchen van een geschikte ASS-begeleidingshond is wel precisiewerk. De werking is namelijk gebaseerd op een sterke band tussen hond en baas. Hierdoor kan de eigenaar van een ASS-begeleidingshond meer zelfvertrouwen opbouwen en is sneller in staat tot het leren van nieuwe dingen, samen met zijn of haar begeleidingshond! Met een ASS-begeleidingshond kunnen mensen met autisme vaak beter omgaan met de aspecten van onze maatschappij waar ze moeite mee hebben, zoals een drukke omgeving of nieuwe, onbekende situaties. De ASS-begeleidingshond moet daarom uitermate stabiel zijn, alleen dan kan hij zekerheid bieden aan z’n eigenaar. Verder moet het karakter (en het uiterlijk) goed passen bij de eigenaar, iets dat heel persoonlijk is.

De blindengeleidehond is de meest bekende assistentiehond en wordt ingezet bij mensen met blindheid of een zeer slecht zicht. De hond is eigenlijk het zicht voor de eigenaar. Hij begeleidt ze veilig door het verkeer, de supermarkt of op weg naar familie of vrienden voor een bezoekje. Het vertrouwen in de blindengeleidehond moet dan ook groot zijn! Veel mensen met een visuele beperking kunnen toch zelfstandig op pad met behulp van hun blindengeleidehond. Van origine werden voor deze taak vooral Labradors, Golden Retrievers en Herdershonden opgeleid. Inmiddels zijn er ook veel andere rassen in aanmerking gekomen voor de opleiding. Ook de blindengeleidehond moet van nature stabiel, rustig en werkwillig zijn om succesvol opgeleid te worden tot geleidehond. Omdat de hond veel verantwoordelijkheid draagt is deze opleiding vrij streng. De honden groeien op in een gastgezin die ze de basis bijbrengen die ze als geleidehond moeten kennen. Na deze basis worden ze intensiever opgeleid. Honden die tijdens dit traject toch ongeschikt blijken worden vaak herplaatst als gezinshond of blijven wonen bij hun gastgezin.

De signaalhond fungeert als het gehoor van z’n eigenaar. Waar visueel beperkte mensen in aanmerking komen voor een blindengeleidehond, kunnen slechthorenden of dove mensen baat hebben bij een signaalhond. De signaalhond waarschuwt z’n eigenaar bij het horen van belangrijke geluiden zoals de deurbel, de telefoon of een babyfoon. Dit doet hij door contact te maken met de eigenaar en hem of haar eventueel naar het geluid toe te brengen. Door dit samenspel tussen baas en hond kunnen mensen met een auditieve beperking een zo zelfstandig mogelijk leven leiden!

De diabeteshond is in opkomst in Nederland! Zoals de naam doet vermoeden is deze assistentiehond voor mensen die lijden aan diabetes. De diatebeshond is opgeleid om pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel van z’n baas te herkennen en hem of haar daarvoor te waarschuwen. Dit is een erg belangrijke functie, een te hoge of lage bloedsuikerspiegel kan namelijk erg gevaarlijk zijn. Iemand met diabetes zal zelf deze bloedsuikerspiegel moeten reguleren in plaats van dat dit door het lichaam zelf gebeurt. Bij een onopgemerkt hoge of lage bloedsuikerspiegel dreigt er een hyper of juist een hypo, waarbij de persoon uiteindelijk het bewustzijn kan verliezen. Honden blijken in staat om soms veel eerder dan de patiënt zelf een wisseling in de bloedsuikerspiegel op te merken. Door de waarschuwing van de hond kan de patiënt op tijd maatregelen nemen door medicatie toe te dienen of iets te eten. Hierdoor worden gevaarlijke situaties voorkomen en kan de eigenaar van een diabeteshond een meer constante bloedsuikerspiegel behouden.

De epilepsiehond is een soortgelijke, relatief nieuwe hulphond in Nederland. Iemand met epilepsie kan zich zekerder en veiliger voelen met een epilepsiehulphond aan z’n zijde. Deze hulphond voelt een epileptische aanval aankomen en is opgeleid om z’n eigenaar daarvoor te waarschuwen. Hoewel een aanval vaak niet te voorkomen is, kan de eigenaar wel samen met de hond zorgen voor een veilige omgeving bij een naderende aanval. Dit houdt in: een omgeving waarin de persoon zich niet kan verwonden tijdens een aanval, met voldoende rust en weinig prikkels zodat de aanval ook zo snel mogelijk voorbij gaat.

De buddyhond is bedoeld voor mensen met het Post-Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Dit kan ontstaan na een traumatische ervaring en laat mensen soms in constante angst en stress leven. Dit veroorzaakt paniekaanvallen, nachtmerries, maar kan ook leiden tot een sociaal isolement omdat men het liefst alleen in de veilige omgeving (thuis) blijft. Toch is het beter om er op uit te blijven gaan en zo veel mogelijk structuur te houden in het dagelijks leven, en daar helpt de buddyhond bij. Hij biedt emotionele steun en stimuleert de eigenaar om samen op pad te gaan. Ook kan de hond z’n eigenaar wakker maken als hij een nachtmerrie of onrustige slaap signaleert. Wat steun van een buddyhond haalt voor veel mensen met PTSS de scherpe randjes eraf en het leven iets makkelijker.

Of het nou een assistentiehond, therapiehond, ASS-begeleidingshond, blindengeleidehond, signaalhond, diabeteshond, epilepsiehond of buddyhond is, allemaal vervullen ze een belangrijke taak in het leven van hun eigenaren! Assistentiehonden in het algemeen worden steeds bekender en zorgverzekeraars staan er gelukkig steeds meer voor open om de opleiding van deze honden te vergoeden. Maar voor de opleiding van deze honden is vooral de tijd en energie van vele vrijwilligers nodig die de pups een goede start willen geven in hun leven. Hier kunnen veel mensen dus hun steentje bijdragen! Neem daarvoor eens contact op met één van de verschillende hulphondenorganisaties die Nederland rijk is!

Meer weten over het leven met een hulphond? Lees dan ook eens de columns van Codee op Dogzine!