• Ontucht mag niet, met shows niks aan de hand

Ontucht mag niet, met shows niks aan de hand

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Ontucht mag niet, met shows niks aan de hand

ma, 03/25/2019 - 18:43

“Elke hond is anders. Welke activiteiten wel en niet leuk zijn voor de hond dan wel stress veroorzaken hangt af van het individuele dier. Veel mensen zijn actief met hun hond (speurtraining, behendigheid) en ik ben ervan overtuigd dat veel honden ook plezier beleven aan activiteiten. Indien zowel het karakter van de hond zelf in acht wordt genomen en de organisator en houders zich inspannen voor een zo welzijnsvriendelijke omgeving hoeft een show mijns inziens niet schadelijk te zijn voor de hond. Daarom wil ik een show ook niet verbieden. Wel acht ik het van belang dat er toezicht wordt gehouden op de show door vakbekwame personen en dierenartsen, zodat kan worden ingegrepen bij misstanden.” 

Dat antwoord Dierenwelzijnsminister Carola Schouten op vragen van Partij voor de Dieren kamerlid Frank Wassen berg. Wassenberg had naar aanleiding van een undercover filmpje gemaakt op de hondenshow in Eindhoven vragen gesteld over en die “ontuchtige handelingen”, maar daar gelijk zijn repeterende kritiek op hondenshows weer aan toegevoegd.

Ontuchtige handelingen vindt Schouten ook niks, maar over het mogelijke incident an sich laat de minister zich niet uit. Een zaak voor het openbaar ministerie, zo meent de minister, en die zou inmiddels een onderzoek hebben ingesteld. “Artikel 254 van het Wetboek van Strafrecht stelt ontuchtige handelingen met dieren strafbaar. De maximale gevangenisstraf bij overtreding van dat artikel bedraagt anderhalf jaar of een geldboete van de vierde categorie.” Het handelen van de organisator, door te stellen dat bij heterdaad een onmiddellijke verwijdering volgt, acht ze voldoende.  “(Dat) duidt er mijns inziens op dat ook hij deze handelingen stellig afkeurt.”

Het merendeel van de vragen van Wassenberg gaan echter –opnieuw- over de stress die honden zouden beleven aan een hondenshow. “Erkent u dat honden tijdens een hondenshow niet kunnen wegvluchten van harde geluiden en drukte, noodgedwongen lang vast zitten in een kooi en urenlang op een kaptafel moeten staan en erkent u dat een hond hierdoor stress zal ervaren en in de ogen van mensen afwijkend gedrag zal kunnen gaan vertonen?” zo vraagt het kamerlid.
Welnee, zegt de minister, “Elke hond is anders en de ene hond zal een drukke, vreemde omgeving beter tolereren dan een andere hond. Ook in een andere omgeving zoals in een stad kunnen honden drukte en harde geluiden ervaren waarvoor zij niet kunnen wegvluchten. Bij een goed gesocialiseerde hond is dit in de regel geen probleem.” Dat baasjes wel goed op moeten letten om te zien of hun hond het al dan niet leuk vindt, vindt ze dan wel weer van belang.


 


“Erkent u dat structurele welzijnsaantastingen onlosmakelijk verbonden zijn met hondenshows? Zo nee, waarom niet?” Ook hier ziet de minister weinig van terug.  Zolang de baasjes er maar goed op letten “Zo zijn er honden die al vanaf jongs af aan gewend zijn aan een dergelijke omgeving. Het is aan de houder van de hond om goed te kijken naar het karakter en het gedrag van zijn eigen hond om het welzijn van zijn hond te kunnen borgen. Het is aan de organisatoren van de show om te zorgen voor een goede inrichting van de locatie en het toezicht op het welzijn van de honden.” Er is volgens de minister, opnieuw naar aanleiding van een vraag van Wassenberg, zelfs onderzoek naar gedaan in 2010, door de WUR en de RUU.

“Indien een hond goed gesocialiseerd is, en een eigenaar goed kijkt naar de behoefte en het karakter van zijn hond dan hoeft een show mijns inziens geen probleem te zijn,” zo meent de minister eenduidig. Of Wassenberg hiermee de shows zal laten rusten is echter twijfelachtig, ongetwijfeld staan de undercover-teams alweer klaar.

bron

kamervragen, antwoord