• Meer aandacht voor het afscheid van huisdieren

Meer aandacht voor het afscheid van huisdieren

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Meer aandacht voor het afscheid van huisdieren

di, 06/28/2022 - 13:58

Er is steeds meer aandacht voor het afscheid van huisdieren. In Nederland zijn er inmiddels zo’n dertigtal  afscheidscentra voor dieren gekoppeld aan een dierencrematorium en/of een dierenbegraafplaats. Daarnaast is er ook een veelvoud aan boeken over dit onderwerp verschenen in de laatste jaren. Sinds eind 2021 is er zelfs een speciale opleiding gestart voor een nieuw vak, uitvaartverzorger voor dieren

Initiatiefnemer Debbie Rijnders van Tinley Academie vertelt dat er inmiddels twee lichtingen uitvaartverzorgers zijn afgestudeerd. Voor veel eigenaren en dierenartsen is dit vak nog onbekend. Het vak zal zijn weg nog moeten vinden in de praktijk, maar dat daar belangstelling voor is, bewijst het ontstaan van dit soort nieuwe services. Uitvaartverzorgers voor dieren kunnen huisdiereigenaren op verschillende manieren ondersteunen. Hulp bij de laatste levensfase van het dier, het organiseren van een herdenkingsdienst of het afhandelen van praktische zaken na het overlijden van het dier, bijvoorbeeld het regelen van een graf of uitstrooimoment. 

Rouw na het verlies van een huisdier

Het is nog steeds nodig om er aandacht voor te vragen, want net als bij het verlies van een humane dierbare is het, zeker voor mensen die zelf geen huisdieren hebben, vaak niet bekend hoeveel verdriet een overleden huisdier met zich mee kan brengen. Van direct een nieuw dier aanschaffen tot niet kunnen werken, het afscheid nemen van een dier en het rouwen om het verlies is heel persoonlijk. Iedereen gaat er dan ook anders mee om en heeft andere behoeftes. Weten wat voor mogelijkheden er zijn in de laatste fase of erna, kan helpen bij een goed afscheid. En een goed afscheid helpt bij het verwerken van verdriet.

Speciale website over afscheid van een huisdier

Om zowel dierenartsen, paraveterinairen, dierprofessionals én eigenaren te informeren is er een speciale website, www.alseenhuisdierdoodgaat.nl  gemaakt. Dit online Platform toont alles wat te maken heeft met het overlijden en afscheid van een huisdier. De initiatiefnemers zijn allemaal betrokken bij dit onderwerp in de dagelijkse praktijk en willen gezamenlijk laten zien dat er veel meer mogelijk is dan het sturen van een condoleance-kaartje. Het Platform is een samenwerking met diverse invalshoeken. Zowel praktische informatie voor dierenartsenpraktijken over de inrichting van een afscheidsruimte en het opzetten van een afscheidsconsult tot een veelheid aan suggesties om de herinnering aan een geliefd huisdier levend te houden met bijvoorbeeld sierraden en verschillende urnen. De website is onlangs vernieuwd met nog meer informatie. Denk daarbij aan regelgeving over het begraven in de tuin, watercrematies (resomeren), maar ook aan herdenkingsrituelen.

En ook de nieuwe uitvaartverzorgers voor dieren zijn te vinden via de site of de Facebookpagina.

(Dit is een overgenomen persbericht)

Foto: