• Britse Kennelclub overweegt registratie van kruisingen
  • Britse Kennelclub overweegt registratie van kruisingen

Britse Kennelclub overweegt registratie van kruisingen

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Britse Kennelclub overweegt registratie van kruisingen

zo, 02/21/2016 - 22:30

Net als in Nederland, is er ook in Engeland een discussie gaande over de rashondenfokkerij en de rol van de kennelclub hierin. Kennelclubs moeten zich herstructureren en, vaak in overleg met de overheid, bepalen wat ze gaan ondernemen om de gezondheid en het welzijn van rashonden te waarborgen. Er zijn de laatste jaren al vele initiatieven gestart ten behoeve hiervan, maar The Kennelclub overweegt nu een verandering van koers die voor veel ophef zorgt in het land!

The Kennelclub worstelt al jaren met het feit dat kruisingen en rashonden vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Fokkers van beide groepen spreken vaak schande van de ander en nemen het publiek, de pupkopers, hierin mee. Ondertussen telt het land wel meer kruisingen dan rashonden met stamboom, en hier wil The Kennel Club op in spelen.

Assured Breeder Scheme

The Kennel Club streeft naar gezonde honden die onder verantwoorde omstandigheden worden gefokt. Dit doen ze onder andere met het zogenaamde ABS: Assured Breeder Scheme. In dit plan staat een aantal eisen waar de aangesloten fokker zich aan moet houden. Deze eisen omvatten regels voor gezondheidstest die relevant zijn voor het ras, socialisatie van de pups en informatievoorziening voor pupkopers. Aangesloten fokkers profiteren van voordelen bij het registreren van pups en ontvangen korting bij een aantal gezondheidsonderzoeken en producten van The Kennel Club en haar partners. Het ABS is in het leven geroepen om verantwoorde fokkers te kunnen onderscheiden en kopers de mogelijkheid te geven om een verantwoorde fokker te zoeken voor de aanschaf van een pup.

Aparte database voor kruisingen

Hoewel het al sinds jaar en dag mogelijk is om kruisingen te registreren bij The Kennel Club, had dit weinig voordelen voor fokkers van kruisingen. Het registreren van individuele honden was mogelijk, maar er was geen sprake van een stamboekhouding welke bijdraagt aan een verantwoorde fokkerij. Veel fokkers van kruisingen stonden hierin alsnog alleen en realiseerden hun stamboekhouding zelfstandig en zonder medewerken van The Kennel Club. Een van de overwegingen om meer te betekenen voor kruisingen is om ook deze sector te kunnen reguleren. Het ABS lijkt zijn vruchten af te werpen, maar geldt momenteel alleen voor stamboomhonden. Het grootste gedeelte van de honden in Engeland is stamboomloos, en kan daarom niet geselecteerd worden met behulp van een dergelijk systeem. The Kennel Club erkent dat kruisingen een grote doelgroep zijn, die met meer aandacht en mogelijkheden binnen de organisatie ook beter gereguleerd kan worden. Hiermee hopen ze ook de gezondheid en het welzijn van kruisingen te kunnen verbeteren. Kopers kunnen tevens beter geïnformeerd worden over de aanschaf van een verantwoord gefokte pup. Het huidige plan zou naast registratie ook een aparte database toevoegen voor kruisingen waarin gegevens met betrekking tot gezondheid worden opgeslagen om verantwoord fokken mogelijk te maken. Ook is er sprake van een soortgelijk systeem als het ABS voor fokkers van kruisingen waarmee zij zich in kwaliteit kunnen onderscheiden.

Educatie en voorlichting

De plannen leiden tot uiteenlopende reacties binnen The Kennel Club en bij fokkers. Aan de ene kant denkt men dat The Kennel Club hiermee een nieuwe weg inslaat die toonaangevend is en een positieve indruk zal maken op de overheid en het grote publiek. Fokkers van kruisingen hebben laten weten graag gebruik te maken van een dergelijk systeem. Ook wordt gehoopt dat The Kennel Club haar prioriteit bij de rashonden behoudt en het bestaande ABS voorbehouden houdt aan rashondenfokkers. De werkgroep die zich bezig houdt met de plannen omtrent registratie van kruisingen beaamt dat het een gevoelige kwestie is, maar stelt ook dat het te belangrijk is om te negeren. ‘Als The Kennel Club meer betrokkenheid toont naar deze doelgroep kan ze ook meer invloed uitoefenen. Aan de andere kant beseffen we dat rashonden en kruisingen in wezen heel verschillend zijn. Fokkers zijn beschermend over hun geliefde rassen, maar we moeten niet vergeten dat rassen niet stilstaan in de tijd.’ Uiteindelijk is een meerderheid van de rashondenfokkers en eigenaren in Engeland voor het toelaten van kruisingen als de nadruk ligt op educatie en het stellen van eisen aan de fokkerij van honden. The Kennel Club zou hierbij de rol vervullen bij het stellen van welzijnseisen, maar ook bij het voorlichten van pupkopers die op zoek zijn naar een zorgvuldig gefokte kruising. De werkgroep geeft aan de registratie van kruisingen vorm te willen geven in de vorm van een ABS, maar wel één die duidelijk onderscheiden wordt van het bestaande concept voor rashondenfokkers. Er wordt momenteel gekeken naar de criteria die kunnen worden gesteld aan de gezondheid en het welzijn van kruisingen. Met dit concept wordt het mogelijk om een open stamboekhouding bij te houden voor kruisingen waarin ook gezondheidsgegevens worden geregistreerd. Alleen fokkers die zich aansluiten bij dit concept en zich zodoende houden aan de criteria zullen worden toegestaan om de gegevens van hun kruisingen te registreren bij The Kennel Club. De werkgroep benadrukt dat de term kruising gaat gelden voor alle stamboomloze honden: onherleidbare kruisingen, maar ook de populaire “designer rassen” zoals de Labradoodle en de Cockapoo.

Opmerkelijk

Hoewel de FCI geen registratie kent voor kruisingen, is het ook bij de American Kennel Club en Canadian Kennel Club mogelijk om kruisingen te registreren. Zij bieden geen ondersteuning bij de fokkerij, maar geregistreerde honden zijn wel welkom om mee te doen aan verschillende hondensporten georganiseerd door de kennelclubs en kunnen daar zelfs titels behalen!