• Algemene Vergadering Raad van Beheer stemt in met aankeuren look-alikes

Algemene Vergadering Raad van Beheer stemt in met aankeuren look-alikes

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Algemene Vergadering Raad van Beheer stemt in met aankeuren look-alikes

zo, 12/12/2021 - 14:16

Op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer, gehouden op 4 december 2021, kwam dan eindelijk het onderwerp "aankeuren look-alikes" aan de orde.

Dit voorstel, en het feit dat het daadwerkelijk is aangenomen, is waarschijnlijk wel het besluit dat het meeste stof zal doen opwaaien bij veel rassen. Het is een onderwerp dat al heel wat keren besproken is en waarover vele zogenaamde “verdiepingsavonden” werden gehouden. De discussies werden overal gevoerd, in de werkgroep fokkerij en gezondheid, maar ook binnen diverse rasverenigingen. 

Het voorstel van de Raad van Beheer  gaat met name over de mogelijkheid om stamboomloze honden te laten inschrijven in het Nederlandse Hondenstamboek. Er zijn al eerder plannen en voorstellen geweest voor dit specifieke onderwerp, maar die werden ook telkens weer van de agenda gehaald. Tot dit plan.

In de huidige regels (artikel III.7 lid 2 KR) wordt gevraagd om een plan van aanpak, maar dat stuit op enkele bezwaren. Want wat als een rasvereniging zo’n plan van aanpak niet kan maken? Of als er meerdere rasverenigingen zijn die het niet eens kunnen worden? Er is vaak een reden voor het bestaan van meerdere verenigingen en dat kan samenwerking in de weg staan. En wat als er geen rasvereniging is voor een ras? Al deze situaties zorgen dat de hele zaak stagneert met als uiteindelijk gevolg dat er niets gebeurt.

In al deze problemen zou het nieuwe plan dus moeten voorzien. Het bestuur van de Raad van Beheer kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, zelf besluiten een plan van aanpak te schrijven. Een andere optie is dat de punten door het bestuur in kaart worden gebracht, waarna de rasvereniging een plan van aanpak schrijft.
Deze manier van inschrijven zal vermoedelijk altijd vooraf worden gegaan door een aankeuring, een keuring waarbij gekeken wordt naar de gelijkenis met het ras in kwestie. De honden in kwestie hoeven dan dus geen stamboom of anderszins erkende inschrijving te hebben bij een FCI-erkende instelling. Uitgangspunt voor een dergelijk plan is, dat het toestaan van inschrijving alleen zin heeft als dit leidt tot verbetering van het ras of een verbreding van de fokbasis. Deze doelstelling zou voor de rassen die dit “openen van het stamboek” al zolang nastreven geen probleem mogen zijn.

Het voorstel voor het aanpassen van het artikel aankeuren Look-alikes en aanpassen uitvoeringsregels is met een ruime meerderheid aangenomen en gaat per 1-1-2022 in.
Al diverse verenigingen hebben laten weten dat ze zo snel mogelijk een Plan van Aanpak bij de Raad zullen aanleveren.

Foto: