• Wolven in Nederland - hoe gevaarlijk zijn ze voor ons?

Wolven in Nederland - hoe gevaarlijk zijn ze voor ons?

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Wolven in Nederland - hoe gevaarlijk zijn ze voor ons?

di, 02/19/2019 - 16:07

Op de noordelijke Veluwe leeft een wolvenpaar. Dat er al een tijdje enkele wolvinnen in Nederland leefden was bekend, maar nu lijkt zich daar een manlijk dier bij gevestigd te hebben. DNA-onderzoek op de gevonden ontlasting bevestigen dat het dier op de onderzochte plaats dezelfde wolvin is die hier al ruim 6 maanden verblijft en dat zich een manlijke wolf bij haar gevoegd heeft. Ook dat is met onderzoek van monsters vastgesteld.

Het Wolvenmeldpunt houdt het paar in de gaten met cameravallen, met name omdat het vestigen van de manlijke wolf samenvalt met het voortplantingsseizoen.

Het ziet er dus naar uit dat de wolf serieus gaat oprukken in ons land. Wat brengt dat voor gevaren met zich mee? Voor onszelf, maar ook voor onze honden? Daar weten we wel iets van, zulke risico's.
In Scandinavië is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de aanvallen van wolven op jachthonden. In Scandinavië wordt meer gejaagd dan hier en de gebieden zijn aanzienlijk groter, wat de situatie natuurlijk anders maakt.
Een onderzoek naar 152 meldingen uit Zweden en Noorwegen die plaatsvonden tussen 1995 en 2005 keek naar hoe er met de aanvallen werd omgegaan.
Het bleek niet uit te maken of de aangevallen hond een reu of een teef was.
86% van de aangevallen honden was tijdens de aanval actief aan het jagen en van de aangevallen dieren overleefde 71% de aanval niet.
Van de overleden dieren werd 72% deels of geheel opgegeten door de wolven.
In 12% van de gevallen zeiden de eigenaren dat de mogelijkheid om de wolf af te schieten er was geweest. Maar de wet staat dat niet toe en de eigenaren hadden het daarom niet gedaan. De frustratie hierover groeit uiteraard, de wolf wordt in Zweden zelfs al gezien als het gevaarlijkste dier van het land, waar dat voorheen de eland was.
Die frustratie is vooral zo groot omdat een hond over het algemeen niet alleen een dier is dat wordt gehouden, maar ook één waarmee de eigenaar werkt en op jacht gaat, en dus ook een maatje is, waardoor er grote emotionele waarde is.
Een hond is immers niet zo simpel te vervangen, hij moet opgevoed, getraind worden en de band moet dusdanig worden opgebouwd dat samenwerking in gevaarlijke situaties mogelijk is.

Toch is het afschieten van wolven verboden, het zijn zeldzame dieren die om die reden bescherming genieten.
Hoeveel zorgen moeten we ons maken? Wolven zijn normaal gesproken geen gevaar voor mensen. Waar komt dan toch die gedachte vandaan?
Dat stamt uit de tijd dat er nog hondsdolheid voorkwam. Hondsdolheid of rabies is een ziekte die verloopt in fases, en in de laatste fase verandert het normale gedrag van het slachtoffer.
Een dier dat normaal gesproken dus angstig is, zal die angst dan verliezen. Een dier dat normaal niet aanvalt, zal het dan opeens wel doen. Dat is wat er gebeurde met hondsdolle wolven: ze verloren in de laatste fase van hun ziekte de angst en vielen mensen aan.
Nederland kent al geruime tijd de rabiësvrije status, net als een reeks landen om ons heen. Dat wil men graag zo houden, en daarom is er bijvoorbeeld de 15-weken regel. De angst voor wolven die ons aanvallen lijkt daarmee dus ongegrond. De paar wolven die er zijn in Nederland worden strikt gemonitord, vooral om in de gaten te houden of er geen problemen ontstaan wat de gezondheid betreft. Wolven zullen ook zeker uit de buurt blijven van mensen.


 

Lees ook: Nakomelingen wolf/huishondkruising op dodenlijst


Wolven zoeken mensen dus niet op en aanvallen gebeurt dus alleen in uitzonderlijke gevallen. Daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. En uit die onderzoeken, die een enorme periode in de tijd omvatten en ook een grote reeks aan landen in Europa en Azië, blijkt dat de aanvallen van mensen op wolven door een aantal oorzaken ontstaan.

Er kan rabiës als oorzaak zijn, en aangezien we dat onder controle hebben is dat hier geen probleem.
De tweede mogelijkheid is dat er extreem weinig voedselaanbod is. Dat soort situaties kunnen natuurlijk ontstaan in gebieden als Rusland en Lapland en meer onherbergzame gebieden. De kans dat er hier voedseltekorten ontstaan waardoor een wolf een mens gaat aanvallen zijn te verwaarlozen.
De derde mogelijkheid is een aanval doordat de wolf in het nauw wordt gedreven. Dan zal hij zich verdedigen en dus aanvallen. Verdedigen kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld een wolf een schaap aanvalt en de herder hem dat wil beletten. In dat geval is de kans groot dat de herder door de wolf wordt aangevallen. In vroeger tijden was dit ook voor kinderen een risico, aangezien het vaak kinderen waren die de kuddes hoedden.
Het voeren van wolven kan ook fout lopen. Als dit gebeurt kan de wolf daardoor na verloop van tijd zo vertrouwd raken met de mens dat hij opdringerig wordt, met alle gevolgen van dien. Geen goed idee dus.
De laatste optie waardoor wolven mensen aanvallen is als het geen wolf betreft maar een hybride, een kruising tussen een wolf en een hond. Deze dieren vertonen vaak niet het normale gedrag dat bij wolven hoort. Sommige van deze dieren zijn ontsnapte hybrides die door mensen gefokt zijn, het gerucht gaat ook dat dergelijke dieren opzettelijk in het wild zijn uitgezet. In zulke gevallen werd het dier dat problemen gaf afgeschoten en waren daarna de aanvallen afgelopen.

Wolven doden natuurlijk wel degelijk af en toe schapen. Er zijn tegenwoordig steeds meer manieren bekend om het vee hiertegen te beschermen. Er zijn uitgebreide rapporten waarin beschreven staat hoe dat moet worden aangepakt.
Overigens gebeurt dat doden van schapen nu ook weer niet zo heel veel. In veel gevallen blijken de daders toch honden te zijn geweest. Dat wordt bij een aanval onderzocht, omdat de wolf een beschermd dier is en de eigenaren van het gedode vee daardoor aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Er wordt dus gezocht naar DNA-sporen om te kunnen vaststellen dat het inderdaad om een wolf ging. Melding dient dat te gebeuren bij het Faunafonds. Het kadaver dient op de aanvalsplaats te blijven om sporen te behouden, zodat het onderzoek goed kan worden uitgevoerd. Er komen steeds meer manieren om te zorgen dat het vee goed beschermd is, waarmee we dus eigenlijk weer terug in de tijd gaan.
Of de wolven zich daadwerkelijk vaker in ons land gaan vestigen zal de toekomst leren. Er wordt steeds beter en uitgebreider gemonitord dus ongetwijfeld horen we daar regelmatig meer van.

bron

Bron: Wolven in Nederland