• Wijzigingen in cataract-advies ECVO

Wijzigingen in cataract-advies ECVO

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Wijzigingen in cataract-advies ECVO

do, 07/01/2021 - 17:21

De wetenschappelijke kennis ontwikkelt zich dagelijks en voortschrijdend inzicht kan daardoor adviezen binnen de fokkerij wijzigen. Daarom is het belangrijk die wetenschappelijke ontwikkelingen goed bij te houden.

Dat geldt ook voor de specialisten van ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists). Zij maakten op 30-6-2021 bekend dat er wijzigingen in de adviezen zullen komen van de erfelijke of als erfelijk beschouwde oogziekten (afgekort E-EBOZ), de wijze van noteren van de resultaten en de adviezen voor het inzetten van de honden in de fokkerij.

Over de adviezen is regelmatig discussie , iets dat met name veroorzaakt wordt door de hoge of lage incidentie van een probleem binnen een ras (wat doe je als iets maar incidenteel wordt gezien? Ben je soepeler als iets veel voorkomt en hoe dan?) maar ook omdat fokkers vaak het gevoel hebben dat een aandoening zwaarder wordt aangemerkt dan noodzakelijk is.  Dat laatste speelt vooral bij de diverse vormen van cataract.

Bij de oogziekten die het gezichtsvermogen bedreigen, de oogfunctie verminderen, pijn of ongemak veroorzaken, het welbevinden van het dier bedreigen, chirurgische of andere correcties, of levenslange medicatie noodzakelijk maken werden tot nog toe drie types advies gegeven. Dat waren:


1- “OPTIONAL” (lage prioriteit): Erfelijk beschouwd, maar er is nog geen degelijk wetenschappelijk bewijs voor de wijze van overerven.

2- “Niet gebruiken (No Breeding)” = lijder uitsluiten.

 3- “Niet gebruiken +” = Lijder + ouders/nakomelingen uitsluiten.

De belangrijkste wijzigingen die nu worden ingevoerd betreffen de erfelijke, niet congenitale grauwe staar of cataract.
Tot nu was het advies voor erfelijk cataract steeds: “Niet gebruiken” of voor aan aantal specifieke vormen “Niet gebruiken en ook ouders en nakomelingen uitsluiten”. Uit nu beschikbare gegevens is gebleken dat dit advies voor bepaalde vormen van cataract te zwaar is. Het gaat hierbij om de volgende cataract vormen: punctata, sutureline (sluitingsnaden), sutureline tip (eindjes), nuclear (kern) ring, fiber glass (glasvezel) en pulverulent (poedervorm) cataract.
Deze vormen worden op het nieuwe 2021 ECVO Oog-Onderzoek formulier nu apart aangegeven in het “commentaar” veld. Een hond krijgt dan de uitslag 15. Cataract, “NIET VRIJ” en “anders”, en in het commentaarveld wordt dan de subvorm aangevinkt. Voor deze vormen van cataract is het advies “Optional, lage prioriteit”, maar nog steeds met de aantekening, dat als de afwijking sporadisch voorkomt men beter streng kan zijn.

Wie de volledige brief van de ECVO wil lezen kan dat hier doen.