• Pilot-onderzoek naar langwerkende insuline-injectie

Pilot-onderzoek naar langwerkende insuline-injectie

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Pilot-onderzoek naar langwerkende insuline-injectie

wo, 08/22/2018 - 16:21

Vanaf oktober 2018 moeten hondenfokkers in Engeland zich houden aan een heel pakket aan extra regels. Het ministerie van milieu en landbouw, Defra, introduceert tal van nieuwe regels die de welzijn van huisdieren in het land zal moeten verbeteren. In het kort betekent dit dat elke fokker een vergunning moet aanvragen en periodiek bezoek krijgt van een inspecteur.

Onder de naam “The Animal Welfare Regulation 2018” vallen tal van nieuwe regels voor iedereen in Engeland die pups gaat verkopen. Met de nieuwe regels hoopt de regering de broodfok en handel in pups uit het buitenland terug te dringen, maar ook het welzijn van in Engeland gefokte pups te verbeteren.

De belangrijkste verandering is de vergroting van de doelgroep die een vergunning dient te hebben. Een vergunning, en bijbehorende plichten en controles, waren eerst beperkt tot fokkers die 5 of meer nesten per jaar fokken. Vanaf oktober wordt dit verlaagd naar een grens van 3 nesten per jaar, maar dat is niet het enige criterium. Ongeacht het aantal nesten dat iemand fokt wordt een vergunning verplicht voor iedereen die “winst maakt of de activiteit uitvoert met het oog op winst maken” of “Enige opbrengst verdient met het uitvoeren van de activiteiten (fokken), ongeacht het aantal nesten.” Met deze criteria zullen daarom ook de meeste individuen met slechts incidenteel een nest pups een vergunning nodig hebben, tenzij zij de pups verkopen tegen een dusdanig lage prijs dat er geen sprake is van een opbrengst. Ook het verkopen van een klein aantal pups tegen een hoge prijs vraagt dus om een vergunning.

De vergunning wordt daarnaast ook verplicht voor personen of bedrijven die zich bezig houden met de verkoop van honden die ze niet zelf gefokt hebben. Dit is één van de maatregelen waarmee de Britse overheid hoopt de broodfok en handel in pups terug te dringen. Uiteindelijk hoopt het ministerie zelfs een regel in te voeren die het verbiedt om pups te verkopen met tussenkomst van een derde partij. De verkoop van honden mag dan alleen nog gebeuren door de fokker of door een (geregistreerde) herplaatsorganisatie zoals een asiel. Een regel die wordt toegejuicht, Engeland heeft een hoog percentage broodfokhonden die vaak afkomstig zijn uit broodfokschuren uit Wales of Schotland. Ook die landen werken aan een verbeterde regelgeving omtrent de fok en verkoop van honden. Fokkers uit het buitenland die hun pups in Engeland willen verkopen zullen vanaf oktober ook een vergunning nodig hebben.

Wat deze vergunning zal inhouden? De regels die hieraan verbonden worden zijn gericht op het welzijn van de honden en kennen 5 kernpunten: een geschikte leefomgeving, goede voeding, gedrag en training, interactie en bescherming tegen pijn, verwondingen en lijden. Het reglement bevat eisen waarmee de fokker kan voldoen aan deze kernpunten. Hierbij is er een minimum gesteld waaraan de fokker moet voldoen om een vergunning te kunnen krijgen en behouden, maar is er ook ruimte voor extra goede zorg. Met deze extra punten, waarmee de fokker aantoont bovengemiddeld goede zorg voor zijn honden en fokproducten te leveren, gaat een puntensysteem in werking die de fokker indeelt op basis van kwaliteit. Dit systeem moet het voor consumenten mogelijk maken om in één oogopslag een goede fokker te herkennen. De regering hoopt dat dit mensen stimuleert om te kiezen voor een fokker die goed z’n best doet, waardoor fokkers vervolgens weer gedreven worden om goede zorg te dragen voor de door hun gefokte pups en hun eigen honden.

De minimale criteria zijn opgesteld in samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen. De belangrijkste criteria zijn als volgt:

  • Een pup in het nest moet in bijzijn van het moederdier zijn, tenzij er een medische verklaring is waarom dit niet mogelijk is
  • De omgeving waarin de pups opgroeien moeten een goede socialisatie van de pups mogelijk maken waarmee de pups worden voorbereid op het toekomstige leven in de maatschappij
  • Vergunninghouders moeten er zorg voor dragen dat de honden in goede fysieke en genetische gezondheid verkeren, een acceptabel temperament hebben en “fit for function” zijn, waaronder valt: normaal kunnen zien en ademen en vrij kunnen bewegen.
  • Vergunningshouders fokken niet met honden die geopereerd zijn aan uiterlijke kenmerken die de gezondheid schade toebrachten. Ook fokken ze niet met honden die levenslange medicatie nodig hebben.
  • Fokkers mogen geen nest fokken met een teef die twee keer een keizersnede heeft ondergaan.

De extra criteria waarmee een fokker zich kan opwerken in kwaliteit zijn onder andere het verkopen van pups met een degelijk koopcontract, de continue aanwezigheid van iemand met voldoende kennis en deskundigheid bij de pups en honden en een dierenartsverklaring die de gezondheid van de pup bevestigt voor de verkoop. Op basis van dit puntensysteem en onder andere feedback van kopers van de fokker wordt ingeschat hoe frequent een vergunning vernieuwd moet worden. Met een vernieuwing volgt ook een controle, waarbij fokkers die niet of amper aan de criteria voldoen een vergunning kunnen krijgen voor slechts een jaar, terwijl fokkers met een goede reputatie een verlenging kunnen uitstellen tot ongeveer 3 jaar. Dit betekent ook dat fokkers met een goede reputatie op lange termijn minder kosten zullen hebben aan de vergunningen dan fokkers die vaker gecontroleerd worden en minder kwaliteit leveren.

bron

Agriapet