• Onder voorwaarden toch stambomen voor kortsnuiten
  • Onder voorwaarden toch stambomen voor kortsnuiten
  • Onder voorwaarden toch stambomen voor kortsnuiten

Onder voorwaarden toch stambomen voor kortsnuiten

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Onder voorwaarden toch stambomen voor kortsnuiten

vr, 09/25/2020 - 19:10

De Raad van Beheer heeft formeel kenbaar gemaakt dat ze de CFR eis voor fokkers van extreem kortsnuitige rashonden los laat en in plaats daarvan de Cambridge BOAS-test in de convenanten en het 10-stappenplan opneemt.

Dat werd bekend gemaakt in de Raadar van september

Hoewel onlangs een aantal rasverenigingen uit het overleg voor de regulering van de fokkerij van kortsnuiten waren gestapt, is men met de twee resterende rasverenigingen, Commedia, de vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond in Nederland, de Shih Tzu Club Nederland tot overeenstemming gekomen. 
Beide rasverenigingen zullen zo snel mogelijk convenanten afsluiten met de Raad van beheer, en honden die binnen de regelgeving daarvan vallen zullen ingezet kunnen worden voor de fokkerij, waarbij de nakomelingen stambomen zullen krijgen.

Dit laatste is momenteel niet mogelijk aan de fokdieren niet aan de overheidseisen voldoen betreffende de CFR-regels, die de overheid heeft opgesteld naar aanleiding van de adviezen verstrekt door diverse deskundigen.
Honden die niet voldoen aan de zogenaamde "CFR-eis" vielen niet binnen de eisen van de wet en het was derhalve illegaal om daarmee te fokken. Met de genoemde convenanten wil de Raad deze eisen loslaten. Men liet weten dat de rasspecifieke convenanten in concept gereed zijn en nu worden getoetst op juridische houdbaarheid. Dit is belangrijk om de fokkers in de toekomst te kunnen bijstaan bij een eventueel conflict met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De uitslag van de juridische toets wordt binnenkort afgehandeld.

Er is al een intentieverklaring overeengekomen tussen de Raad van Beheer en de Engelse Kennel Club om op korte termijn een licentie af te sluiten met de Cambridge University en de Engelse Kennelclub om het Respiratory Function Grading Scheme (RFG scheme) in gebruik te nemen voor de Mopshond, de Franse Bulldog en de Engelse Bulldog.
Het RFG scheme heeft als doel een universele standaard te bieden in het herkennen van BOAS-problemen (luchtwegproblemen), maar is ook ter bevestiging van honden die geen ademhalingsproblemen hebben.
Voor het uitvoeren van de testen van dit RFG scheme zijn speciaal getrainde dierenartsen nodig en die trainingen vinden plaats in Cambridge. Omdat de coronamaatregelen zoiets momenteel onmogelijk maken wordt hierover nog overlegd om zo tot een tijdelijke oplossing te komen.