• Bijna vier ton schadevergoeding na hondenbeet

Bijna vier ton schadevergoeding na hondenbeet

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Bijna vier ton schadevergoeding na hondenbeet

di, 10/03/2017 - 13:26

De rechtbank in Rotterdam heeft een schadevergoeding van 372.000 euro toegekend aan een vrouw die gebeten was door een hond. De eigenaar van de hond moet dit forse bedrag betalen. Het incident gebeurde op dierendag 2014 in Vlaardingen. Een vrouw werd op de Spoorsingel in Vlaardingen gebeten door een hond. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De hond is afgemaakt. Het slachtoffer werd rond één uur ’s middags gebeten in haar bovenarm. Volgens de politie kwam de hond uit een woning lopen. Pas toen de eigenaar naar buiten kwam, liet het beest de vrouw los. Buurtbewoners merkten op dat het dier de week daarvoor ook een hond zou hebben doodgebeten, maar dat is niet bevestigd.

De vrouw had het bedrag aan schadevergoeding geëist omdat ze door de verwondingen niet meer in staat was haar werk als debiteurenbeheerder voort te zetten. Door de beten waren de bovenarmspieren afgestorven, en door de operatie waarbij delen van de beenspieren ter reconstructie werden gebruikt resulteerden daardoor ook in een lang revalidatietraject. De revalidatiearts merkte op “Patiënte ervaart beperkingen in haar algemeen dagelijks leven inclusief haar huishoudelijke taken door een beperkte mobiliteit en krachtsverlies van haar rechter arm. Zij ervaart problemen met bovenhandse handelingen, reiken en zwaar tillen.”

Naar aanleiding van het incident is de eigenaar van de hond op 9 januari jl. al veroordeeld tot een taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook werd hij op die datum veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim 44.000 euro, bij wijze van voorschot op de huidige vordering.

De eigenaar probeerde zich tijdens de zitting nog te beroepen op het feit dat hij de hond niet onder controle had, maar daar hechtte de rechter geen belang aan. Ook het gedrag van de aangevallen vrouw, die op de hond afliep en het dier met een brillenkoker wilde slaan was voor de rechter uit te leggen.” In zoverre [gedaagde] hiermee bedoelt aan te voeren dat sprake is van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW, gaat dit verweer niet op. Immers, zelfs indien deze gestelde gedraging van [eiseres] zou komen vast te staan, wijkt deze niet af van het gedrag dat mensen in het algemeen in de nabijheid van honden kunnen vertonen en is dit geen omstandigheid op grond waarvan (een deel van) de schade aan [eiseres] kan worden toegerekend.”

De vrouw kreeg de medische kosten vergoed, maar niet de vervolgkosten. Zoals –volgens eiseres, ruim 158.000 euro gederfde inkomsten (vanaf het moment van het ongeval tot aan haar pensioen op 71-jarige leeftijd), 144.000 euro aan huishoudelijke hulp, 57.000 euro aan smartengeld, hiervan kende de rechter 40.000 euro toe, en nog gerechtelijke overige kosten. Overigens moet over het bedrag tussen 4 oktober 2014 en nu nog een wettelijke rente worden betaald.

Update:  In hoger beroep heeft het hof op 16 mei 2018 het vonnis bekrachtigd

bron

Complete uitspraak