• Karakter van honden beïnvloedt hoe ze samenleven in één huishouden

Karakter van honden beïnvloedt hoe ze samenleven in één huishouden

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Karakter van honden beïnvloedt hoe ze samenleven in één huishouden

ma, 05/01/2017 - 14:36

Als er twee honden in eenzelfde huishouding leven, hoe beïnvloeden die elkaar dan? Wat voor invloed heeft de ene op de andere? Dat is onderzocht door het Canisius College in Buffalo in de staat New York. Honden die naar hun hondse huisgenoten weinig agressie tonen, volgden elkaar vaker en meer automatisch dan honden waarbij in een huishouden een onderlinge strijd en rivaliteit hadden. De resultaten staan in het laatste nummer van  Animal Cognition.

Onderzoekers Christy Hoffman, en Malini Suchak, bezochten voor hert onderzoek 387 huishoudens met meer dan één hond om de honden in hun eigen huis te testen. Dit was een ongewone aanpak, aangezien de meeste onderzoeken in het laboratorium  gebeuren, waar honden die elkaar niet kennen aan elkaar “gekoppeld” worden.   "We wilden echt kijken naar de invloed van de relatie tussen de honden op hun gedrag en dat doen in de natuurlijke omgeving voor de honden, met honden die ze al kennen, dat was echt belangrijk," zegt Suchak.

Om het gedrag van de honden vooraf al in kaart te hebben moesten alle eigenaren de inmiddels bekende CBARQ-vragenlijst invullen. Honden die weinig rivaliteit hadden, lieten nooit of zelden agressief gedrag naar de andere hond zien. Honden die onderling wel veel rivaliteit hadden, vertoonden een mate van agressie rond zaken die voor de honden van belang zijn, iets wat suggereert dat ze een meer competitieve aard hebben..

Nadat hun eigenaars de C-BARQ hadden afgerond, namen de honden deel aan een eenvoudige test. Een onderzoeksassistent plaatste twee borden die voedsel voor beide honden bevatten. Eén hond mocht de borden naderen en het voedsel op één van de borden opeten, en werd daarna de kamer uitgeleid. Op dat moment mocht de tweede hond een keuze maken. Als de tweede hond de eerste hond volgde, ging hij op een lege bord af. Als hij de eerste hond niet volgde, ging hij rechtstreeks naar het bord dat nog steeds voedsel bevatte.

Honden die weinig rivaliteit hadden, waren eerder geneigd om de eerste hond te volgen en kwamen vaak bij het lege bord uit. Wat de onderzoekers verbaasde was, dat de weinig competitieve honden alleen blindelings de eerste volgden toen ze hun keuze onmiddellijk konden maken. "Lage en hoge rivaliteitshonden verschillen alleen in de keuzes die ze maakten als er geen vertraging was," zegt Hoffman. "Toen ze 5 seconden moesten wachten voordat ze hun keuze konden maken, liepen alle honden rechtstreeks naar het volle bord”

Suchak: "Dit suggereert dat de weinig rivaliserende honden mogelijk automatisch hun huisgenoten volgen. Toen de honden moesten wachten, was het alsof de deze niet-rivaliserende honden eigenlijk de tijd hadden om na te denken over de situatie en gingen ze wel direct voor het eten."

De onderzoekers hebben ook de honden getest in een toestand waar een mens het eten van het bord verwijderde voordat de hond een keuze maakte. Interessant genoeg volgden de weinig-rivaliserende rivaliserende honden meer de menselijke demonstrateur  als er geen vertraging was, een uitkomst die parallel is met wat er in de situatie met andere honden gebeurde. Hoffman suggereert dat dit te maken kan hebben met de persoonlijkheid van lage rivaliteitshonden. "Omdat de neiging van laag- rivaliteitshonden is om te volgen maakte het de volger niet uit of de aangever nu hond of mens was.

Dit betekent dat als de eigenaar een hoge rivaliserende hond heeft "die hond waarschijnlijk meer voor zichzelf denkt, en minder de neiging om blindelings te volgen heeft dan een hond die minder competitief is," zegt Hoffman. "Over het geheel genomen blijkt uit onze bevindingen dat er sprake is van variatie in de manier waarop honden beslissingen nemen en dat hoe honden omgaan met anderen een grote rol speelt bij hoe ze reageren onder omstandigheden die snel denken nodig maakt."

bron

Dog rivalry impacts following behavior in a decision-making task involving food