• Geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf geeist jegens teckelfokkers

Geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf geeist jegens teckelfokkers

Leestijd
26 minuten
Tot nu toe gelezen

Geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf geeist jegens teckelfokkers

wo, 06/03/2020 - 17:41

Zaak was boven het hoofd gegroeid

Geldboete 40.000 euro met helft voorwaardelijk, 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een beroepsverbod voor vijf jaar. Dat eiste de Officier van Justitie vandaag tegen de teckelfokkers uit Woerden. Ze stonden vandaag in Amsterdam terecht voor diverse strafbare feiten.  Van Z. (de dochter) en V.  (de moeder) waren zelf aanwezig via een directe videoverbinding vanuit een politiebureau in Hongarije, waar beide fokkers tegenwoordig wonen.

De fokkers wordt in ieder geval bedrijfsmatig handelen van het houden van, fokken met en handelen in honden zonder de noodzakelijke vergunningen, het UBN-nummer en een diploma vakbekwaamheid verweten. Ook is daarbij geen deugdelijke administratie gevoerd. Die administratie bevatte ondeugdelijke bewijzen van inenting en er werd geen (deugdelijke) administratie bijgehouden van (onder meer) het aantal gefokte honden en/of van het aantal overleden honden en/of van de aankoop van hondenchips. Bovendien werden de dieren niet in een geschikte ruimte gehouden.

Identificatie en registratie (chippen en aanmelden bij de databank) was ook niet op orde. Bijna vijfhonderd honden zijn er gevonden waarvan de registratie niet op orde was. Mishandeling en verwaarlozing is feit drie, de honden waren te mager, beschikten niet over vers drinkwater, waren ziek of verbleven in veel te kleine ruimtes.

Ook zijn er paspoorten, laboratoriumuitslagen en vaccinatiestickers vervalst. In de woning en de bijgebouwen werden ook medicijnen gevonden waarvan gebruik door niet-dierenartsen niet is toegestaan en die dus niet in particulier bezit mogen zijn. Een voorgenomen transport naar Hongarije beschikte niet over de juiste papieren en de uitvoering en het laden van de auto's was ondeugdelijk. Het transport werd uiteindelijk tegengehouden door de NVWA.

Op vragen van de rechter werd al snel duidelijk dat V. van niets wist, althans, beweert niets te weten. Zij zou slechts het eten voor de honden hebben klaargemaakt en klanten te woord hebben gestaan. Bij de honden kwam ze nooit, zo verklaarde zowel V. als Van Z. Alle acties met inbegrip van de valsheid in geschrifte, die Van Z. bekende, werden door Van Z. uitgevoerd. De reden daarvoor was dat ze door de omstandigheden na de uitzending van Avro-Tros Opgelicht er alles aan deed om met haar honden (bijna 250 in totaal op dat moment) naar Hongarije te ontsnappen. Haar acties verklaarde zij met de uitspraak "een kat in nood maakt rare sprongen". Alleen zogende teven en pups zouden bij bevriende fokkers in Nederland blijven, om later alsnog naar Hongarije te gaan.

Opvallend is dat alle eigendommen, inclusief het huis in Hongarije, op naam van V. staan. Van Z. zou leven van een toelage die ze van haar moeder krijgt. Moeder, die volgens haar verklaring van niks wist en zelfs overvallen werd door het plotselinge vertrek naar Hongarije. Want “In Woerden konden we niet meer leven.” Moeder leeft van de AOW en inkomsten van twee huizen in Nederland die ze verhuurt. Ook heeft ze een broze gezondheid. Alle wantoestanden zouden ook pas na de uitzending zijn begonnen, want vanaf dat moment bleven de stagiaires en de andere hulpen weg.

De officier van justitie gelooft dat allemaal niet zo. Al voor de uitzending waren er meerdere keren controles geweest en wantoestanden geconstateerd. Een getuige van de Raad van Beheer verklaarde wel dat het allemaal na het overlijden van vader was ontstaan, de zaak groeide de dames boven het hoofd. Maar dat de honden regelmatig werden uitgelaten (4 keer per dag) en dat er tijdens transport geen water aan de honden kon worden gegeven, daar geloofde de officier niks van. “Er zijn bakjes te koop, personeel kun je inhuren, maar dat kost allemaal geld.” Bovendien waren er al sinds 2012 regelmatig klachten over de beide kennels.En de verdachten leken dat nu juist niet te willen uitgeven, omdat dat de inkomsten zou verminderen. Dat V. van niks wist betwijfelt de officier ook, immers, regelmatig komt haar naam op papieren voor, stond ze leveranciers te woord en legde ze dierenartsbezoeken af. “Beiden hebben dit gedaan.” En beiden hoorden dus de strafeis. De woning in Hongarije moet verbeurd verklaard worden, zo vindt het OM.

Morgen zijn de advocaten aan het woord, op 9 juli is de uitspraak.

Het complete live-verslag staat hier onder, nu in chronologische volgorde:

Vanaf 3 juni wordt in Amsterdam de rechtszaak tegen de Woerdense teckelfokkers gehouden. Onder voorbehoud is Dogzine daar live bij.

Vanaf woensdag 09.00 uur zijn we erbij in de rechtbank voor een live verslag via dit blog

In de rechtbank in Amsterdam is de zaak begonnen. De beide verdachten zijn via een live videoverbinding vanuit een politiebureau in Hongarije.

De officier leest nu de aanklacht voor. Dierenwelzijn is in het geding, er zijn zeven feiten van valsheid in geschrifte, in het bezit hebben van diergeneesmiddelen, het vervoeren van dieren op onjuiste wijze etc... Het is een uitgebreide tenlastelegging.

13 uur geleden

Het zijn twee zaken feitelijk, die tegelijkertijd worden behandeld. Alleen, elk antwoord van een der verdachten telt alleen in hun eigen zaak.

13 uur geleden

Vandaag worden de strafbare feiten besproken, morgen de economische delicten. Vanmiddag is het verhaal van de Officier van Justitie, morgen de pleidooien van de advocaten.

13 uur geleden

Beide verdachten geven aan zich niet op zwijgrecht te beroepen, maar antwoord te geven op de vragen van officier, rechter en advocaten.

13 uur geleden

Het totale dossier bestaat uit negen orders met documenten, getuigenverhoren en processen verbaal...

13 uur geleden

De rechter vat nu de bedrijfsactiviteiten samen uit het dossier. Zo hheeft de NVWA een klacht gehad over de kennel waarin de honden in te kleine benches zaten zonder vers water, en er ook geen personeel met een bewijs van vakbekwaamheid was.

Een later onderzoek zag ook dat de huisvesting erg slecht was, de honden in verhuiskooitjes woonden en onvoldoende bewegingsvrijheid hadden. Ook waren de honden er ook slecht aan toe. Dat is destijds bij nacontrole hersteld

13 uur geleden

Op 23 maart 2018 waren er bij controle tenminste 133 honden aanwezig, opnieuw in te kleine kooien en zonder water en eten. De ammoniaklucht was zo sterk dat ademhalen moeilijk was.. Bij hercontrole concludeerde de NVWA dat er in een dierenpaspoort een vervalst stempel en handtekening in het paspoort was. In een boodschappentas werden zes dode teckels aangetroffen in de vriezer. Vijf honden waren gechipt, een niet. Drie honden waren van de ene kennel, twee van de andere.

13 uur geleden

Strafrechterlijk onderzoek werd versneld toen er verdachte activiteiten werden waargenomen, er zou een transport plaatsvinden. De NVWA kwam ter plekke en zag 250 honden gereed voor een transport waarbij de welzijnseisen niet werden nageleefd. 250 honden werden in beslag genomen, dierenartsen stelden vast dat de honden in slechte conditie waren. Qua cvacht, oren, en allen waren te mager.

13 uur geleden

Dit is in grote lijnen het strafdossier. Verdachte V. verklaarde jegens de NVWA dat ze de honden alleen eten gaf. Verder herkende ze zich niet in het verhaal. Verdachte v. Z. zou eigenaar zijn van 80% van de honden. Verdachte V. zou de verkoop doen, Van Z. de verzorging. Door andere activiteiten verklaarde Vasn Z. dat de administratie inderdaad niet in orde was, maar de honden zouden gezond zijn en voldoende beweging hebben.

13 uur geleden

Verdacht van Z: in 1988 met kennel op kleine schaal begonnen, teckels fokken. Dat was heel succesvol. Van Z zou na alle ellende persoonlijke brieven van mensen gekregen hebben die het succes bevestigen. In 2011 is ze fulltime met kennel begonnen en kwamen er meer honden. Van Z. kon moeilijk afstand doen van de oude honden.

13 uur geleden

Verzorging gebeurde met aantal stagiaires. Dat ging goed volgens van Z. Vrouwen van boerenafkomst hielpen paar uur per ochtend bij schoonmaken. Want mensen van school "haalden hun neus op voor schoonmaakwerk". Door uitzending AVRO-TROS wilde mensen niet meer oor de Vliegende kiep werken.

13 uur geleden

Alle honden stonden op naam Van Z. en Vliegende kiep. Wie anders" was feitelijk met activiteiten gestopt. Moeder V. stond klanten te woord want vond ze leuk om zo onder de mensen te blijven. Moeder deed nooit de koopovereenkomst. Bij uitgifte pup gefokt door Van z. deed moeder V. de handtekening op contract, maar "dat ging niet altijd goed" want er is in haast niet specifiek op naam en handtekening gelet. Van Z. was administratief "niet sterk". Zij zorgde voor wisselend aantal honden. Honden waren ook elders ondergebracht, alleen op 16 juni 2018 waren alle honden naar woerden gekomen om mee te gaan naar Hongarije

13 uur geleden

Van Z. werd bij verzorging geholpen door stagiaires. En twee buren van boerderijen dichtbij die een aantal dagen aanwezig waren. Toen de NVWA langskwam was het schone verhaal een momentopname

12 uur geleden

Van Z. is eens dat benches geen permanente huisvesting kan zijn. Voordat buurman klacht geluidsoverlast bij gemeente deed gingen alle honden naar uiten en bleven daar. Op enig moment mochten de honden niet meer alle ruimte gebruiken. Van Z "dat vond ik verre van ideaal, was al jaren op zoek naar andere geschikte locatie, maar in Nederland was dat moeilijk te vinden. Geen plek met buren verder dan 10 meter weg. Wel in Hongarije een dergelijke locatie gevonden, veel ruimte, niemand heeft last, ruime rennen zijn er voor de honden gemaakt. Ik had deze stap eerder moeten zetten maar door ziekte vader was dat niet realiseerbaar.

12 uur geleden

Voordat buurman klaagde waren de honden hele dag buiten, alleen in de nacht waren ze in de bench.

12 uur geleden

Rechter: had u niet gewoon te veel honden

Van Z: kun je over discussieren, maar ik vond het heel vervelden om oude honden uit hun gebruikelijke omstandigheden te halen en aan andere familie te laten wennen.

12 uur geleden

Rechter: Mw. V, klopt het wat uw dochter zegt, wat vindt u over beschuldigingen.

V: Ik kwam nooit in de hondenkennels, ik stond mensen te woord. Heb mijn dochter alleen aangevuld dat ze niet te veel werk had. Ik maakte eten in de keuken klaar, vlees wat in de bakjes ging. Dochter gaf vlees aan de honden. Ik stond klanten te woord.

 

12 uur geleden

V: Ik kwam alleen bij de honden in de keuken en in de kamer.

Ik wist niet hoe de honden er in de grote kennel bijzaten, daar kwam ik alleen toen het nieuw was. Aannemer heeft die gemaakt. Die zijn in 2012 gemaakt, de wandstellages met hokken in 2014. Opdracht daarvoor was van mijn dochter.

12 uur geleden

Rechter: boekhouder heeft verklaard dat in boekhouding stukken op naam van beide verdachten stonden.

Getuigen verklaarden dat ze "die oudere vrouw" gesproken hebben. Dochter was toen in België.

12 uur geleden

V. kan zich bepaalde getuige niet herinneren. "Er zijn zoveel mensen geweest."

 

Rechter: andere getuigde verklaard ook dat moeder klant ontving, moeder zou feitelijk de verkoper zijn, en dochter autoritair weggestuurd hebben om teckels te halen.

 

12 uur geleden

V: Honden met stambomen staan niet op mijn naam.

12 uur geleden

Rechter: verwees u getuige naar site van Wie Anders om dat daar pups op stonden (Van Z vult aan: tot 2014). V: ja.

Rechter: Zette u wel puppies op site van Wie Anders na 2014: V: Dat deed mijn dochter. Van Z: Heb ik niks over te zeggen.

Van Z: Moeder vergeet te zeggen dat geld altijd aan mij is afgedragen. Geld was voor de kennel. Moeder heeft geld nooit voor zichzelf gehouden

V: Ik heb eigen inkomsten, geen geld nodig

Rechter: Waarom dan op site Wie Anders?

Van Z: ik kon Wie Anders (site) zelf bijhouden, was goedkope site, op Vliegende kiep kon ik dat niet zelf. Misschien had ik de naam moeten veranderen

12 uur geleden

Rechter: op bepaald document staan beide namen van de fokkers op contract als eigenaar/fokker. Ging om paspoort.

Van Z: In veel paspoorten zit sticker dierenarts, die heeft dat blijkbaar hier niet gedaan.

12 uur geleden

Rechter: Er zijn 2 andere verklaringen. Buitendienstmedewerker RvB zegt "ik kom al 10 jaar bij famile Van z. Ik sta perplex, vroeger maar 50 honden. Vorig jaar nog prima. Nu mocht ik niet meer in de woning komen, er waren ook geen stagiaires. Ze raakten grip kwijt, waren steeds te laat. In de woonkamer was het een bende. Honden slecht verzorgd, zij zelf ook. Ze kunnen dit niet meer aan. De honden komen niet meer buiten

12 uur geleden

Verklaring dierenarts: waren 20 jaar klant, V. was aanspreekpunt. Laatste jaren was het Van Z. Ze waren vaak laat met betalen.

 

Rechter: is het boven uw hoofd gegroeid?

12 uur geleden

Van Z: In woonkamer stonden zaken ingepakt, daarom was het rommelig. Raad van Beheer veegde wel heel snel na uitzending Tros Opgelicht hun straatje schoon.

12 uur geleden

(Verbinding met Hongarije valt nu weg)

12 uur geleden

Technische dienst is nu aanwezig en belt weer in met Hongarije.. verbinding is terug...

12 uur geleden

Rechter: had u niet teveel honden gelet op de beperkingen van ruimte en mensen?

 

Van Z: in juni 2018 zeker, maar na de uitzending kon ik ook niemand meer vinden. Niemand vertrouwde het meer om een hond bij ons te halen. Toen ze werden aangeboden werden via asiels stonden ze in de rij.

Honden gingen wel naar buiten, maar minder lang en minder frequent. We kregen zelfs een dwangsom in die tijd.

 

 

12 uur geleden

Advocaat: Niet steeds over die 250 honden praten, dat was niet altijd zo.

 

Rechter: vond iu net als medewerker RvB 60 honden voor een persoon niet al te veel.

 

Van Z: Ex-man van die medewerker van RvB kwam helpen, alleen die zat hele dag op zijn telefoon en moest ik 160 euro voor betalen, dus hebben we afscheid van genomen.

 

Rechter: maar hoeveel honden kon u alleen verzorgen dan:

 

Van Z: Tot de uitzending had ik altijd voldoende mensen als hulp, mensen die kleine karweitjes deden, met pups te spelen. Na de uitzending had ik niemand meer. Na de uitzending waren er teveel honden, daarvoor niet. Uitzending heeft geframed en gedemoniseerd. Mensen willen niet meer met ons gezien worden, zo heb ik dat ervaren. Ik kreeg bedreigingen, ik moest dood enzovoort

12 uur geleden

Verbinding valt weer weg met Hongarije, geen inkomende video

12 uur geleden

Verbinding is weer terug.

 

12 uur geleden

Rechter: Al voor uitzending waren meldingen over slechte verzorging van honden bij de NVWA

Van Z: Er waren 21 meldingen volgens dossier. 4 met naam en toenaam. Overige niet. Ik wil achtergrond van deze meldingen. Heb ik niet gehad. Op social media zie je 2 groepen klachten, voor- en na de uitzending. Ook bij rasvereniging veel klachten, maar ik heb gevraagd naar die klachten maar werd afgedaan als "hebben geen naam van die mensen, maar er waren wel klachten. Daar kon ik niks mee doen".

 

Misschien was het een collegafokker die mij als bedreiging zag.

12 uur geleden

Rechter:L controles van NVWA dateren ook van voor uitzending

12 uur geleden

Ik ga naar dagvaardiging:

Voor 20-11-2017 was er geen aanmelding voor UBN en was geen beheerder met bewijs van vakbekwaamheid. U was daar in 2014 al op gewezen door NVWA. Heeft u dat pas op 20-11-2014 gedaan?

Van Z: Dat klopt. Was een beperkte mogelijkheid tot volgen van cursussen, die was regelmatig vol. Vandaar heb ik uiteindelijk voor LOI gekozen. Ook prive-omstandigheden met ouders waardoor volgen cursus te tijdrovend was. Is wel een punt van aandacht bij alle fokkers in Nederland. Slechts 5/6% is in bezit diploma vakbekwaamheid. zo bleek recent

12 uur geleden

Van Z: Meerderheid is dus niet in bezit van vakbekwaamheidsdiploma

Rechter: en UBN-nummer, V heeft verklaard dat ze niks wist van UBN nummer voor honden. Maar ik was alleen voor het eten, de telefoon, niet voor zaken als diploma's

 

Van Z: heb ik uiteindelijk aangevraagd, Ik heb wel een boete betaald voor niet hebben diploma.

Rechter: u heeft bezwaar gemaakt, zou pas UBN nummer kunnen krijgen als er diploma was. Maar RON heeft gezegd dat dat niet zo is

12 uur geleden

Rechter: Ander feit: u heeft honden gehouden in ruimtes met te weinig bewegingsruimte. Dat is voor en na 2018 geweest, na 2018 valt buiten de ten laste gelegde periode.

NVWA heeft alles nagemeten op basis honden- en kattenbesluiten, u ruimte was in veel gevallen veel kleiner, er zaten teveel honden in een kennel en sommige kooien en benches waren uberhaupt niet geschikt als huisvesting

 

Van Z: Met verbouwing heb ik op de maten gelet. Adviseur heeft toen tekening gemaakt en uitgevoerd (was in 2012/2013) Adviseur Nic uit Woerden, die heeft Belgische kennelbouwer in de arm genomen, hij had zich er in verdiept en voorstel bij gemeente neergelegd, dat werd toen goedgekeurd

12 uur geleden

Rechter: bij inspectierapport zitten foto's van meerdere hondjes in hokken en benches, en honden opgestapeld in wandkooien.

 

Van Z: Als particulier maakt niemand bezwaar als hond regelmatig in bench verblijft. De honden bij ons zaten in de benches maar werden regelmatig naar buiten gedaan. ze zaten daar geen 24 uur per dag zonder eten en drinken. Zonder eten waren ze dood gewest.

In de benches hadden ze geen drinkwater, want bak wordt binnen vijf minuten omgegooid en zaten ze in natte bench. Ze gingen vier keer per dag in grote groepen op omhiende veld uit

12 uur geleden

Van Z: Nu zeggen mens Enige reden was dat ik wilde verhuizen, Wierden was onleefbaar geworden.

Onze puppyrennen waren commerciele puppyrennen. Je kan geen ren die 1.80 hoog is in je woonkamer plaatsen

12 uur geleden

Van Z: Van NVWA mocht ik geen honden in kamer en keuken houden.

Ik was op de hoogte van de minimale afmetingen maar daT WAS NIET REALISEERBAAR. hET ZIJN HELE KLEINE HONDEN.

12 uur geleden

(sorry voor capslock)

12 uur geleden

Van Z: Ik kreeg van de gemeente ook geen enkele manier de gelegenheid om uit te breiden.

Rechter: kijk naar deze foto: Dieren opgestapeld in varikennels zonder drinkwater. Waarom gebeurde dat zo

V: Zal wel even een noodoplossing geweest zijn (rapport 2017)

12 uur geleden

Van Z: Honden gingen wel 4 keer per dag naar buiten

Rechter: ik vroeg naar afmetingen kooitjes

 

12 uur geleden

Van Z: Dan is het te klein

Rechter: OvJ: ik kan die afmetingen niet vinden nadat honden en kattenbesluit is ingetrokken.

OvJ: Zit in besluit houders van dieren

12 uur geleden

Rechter: Paar administratieve kwesties: over deugdelijkheid administratie, overleden dieren etc. Verwijt is dat u 481 honden niet binnen 8 weken hebt geregistreerd in de databank en hebben gechipt, 20 honden zouden zijn overleden en niet aangemeld en 73 honden zouden zonder aanmelding zijn overgedragen aan nieuwe eigenaren. NVWA berekent op basis van facturen dat er 481 honden zijn geboren maar in die periode zijn er helemaal geen meldingen van honden gedaan. Kan dat kloppen dat die niet zijn gemeld

12 uur geleden

Van z: Ik heb altijd gedacht dat als de honden aangemeld zijn bij de RvB dat dat de registratie was. Pas in 2017 heeft dierenarts mij verteld over overheidsregistratie. Daarvoor was ik mij niet bewust van het feit dat dit moest gebeuren. NVWA heeft mij er in 2018 op gewezen. Mensen adviseerden mij toen om dat niet alsnog te doen.

Als een nest geboren was voor honden met stamboom werd altijd bij RvB aangemeld.

Alle 481 pups zijn bij mij geboren.

12 uur geleden

Rechter: waarom voor 73 honden geen aanmelding

V: weet antwoord niet,, ik beroep me op verschoningsrecht, ik bemoeide me noot met administratie

Van Z: Ik wist niet dat pups ook in overheidsdatabank moest registreren en bij verkoop moest afmelden. Wist ik pas in later stadium.

Rechter: wanneer was dat

Van Z: in 2018 is me dat duidelijk gemaakt maar heb in 2017 email ontvangen, die email heb ik niet voorhanden

12 uur geleden

Van Z: Dacht dat de email een factuur was voor verrichte werkzaamheden. Pas na 2018 toen er strafdossier kwam heb ik email helemaal gelezen.

11 uur geleden

Rechter: overleden dieren heeft u ook niet geregistreerd

Van Z: heeft te maken met het hele verhaal. Ik heb de honen niet in overheidsdatabase geregistreerd

Rechter: en de honden (6) in tas in de vriezer. NVWA zegt dat aanral op vershcilende namen warenv gechipt. Wanneer werd hond op de ene naam en de andere naam geregistreerd vliegende kiep.

Van Z: Tot 2014 op wie anders, na 2014 op

11 uur geleden

Rechter: administratie aankoop hondenchips klopte ook niet, ook op naam broer en zijn vrouw 150 chips besteld, dus honden p hun naam geregistreerd

Van Z: in de periode dat het druk was heb ik gevraagd omdat pakketten niet aankwamen heb ik broer gevraagd de chips te bestellen. Verder kan ik er niets over zeggen. Weet niet of aankoop ook tot registratie leidt. Zat geen andere bedoeling achter

Rechter: Broer heeft gezegd dat hij chips niet heeft besteld. U zou gezegd hebben dat u ze op naam broer heeft besteld.

Van z: Dat kan kloppen

 

11 uur geleden

Rechter schorst voor koffie tot 11.10 uur

11 uur geleden

Zaak is hervat.

Rechter: nu zaak omtrent welzijn. Er is in de tenlastelegging gesteld dat ruim 200 honden geen vers drinkwater hadden

Rechter: 16 juni 2018: Honden aangetroffen in 2 benches in 2 auto, 71 in auto met NL-kenteken en 60 in auto met H-kenteken. Hadden geen vers water. Op oprit meerdere benches met honden, vaak meerdere honden per bench. totaal 25 honden. In de bijgebouwen nog 52 honden, meerdere hadden geen water. Op meerdere plekken in woning ook honden zonder water, in totaal 212 honden zonder de honden in de woning.

Ook nog 2 honden in het schuurtje. Wat kunt u hierover zeggen, waarom hadden ze geen water

Van Z: Honden stonden klaar voor vervoer, waterbak in de bench in auto tijdens vervoer, grote kans dat water er uit hobbelt. Geen enkel bakje doet dat. Tijdens vervoer waterbakken ophangen heeft weinig nut want water blijft niet in de bakken zitten. Beter meerdere keren stoppen onderweg.

Rechter: Waar gingen de hnden naar toe

Van z: volwassen honden naar Hongarije, honden met pups zouden naar 2 collegafokkers gaan

11 uur geleden

Rechtter: Er is ok sprake van 90 honden in vervuilde behuizing in ruimte waar penetrante ammoniaklucht hing. Staat in 23 maart, 26 maart en 16 juni. Ook arts zei dat het hemelschreiend stonk naar ammoniak

11 uur geleden

Van Z: Dag daarvoor waren honden gebracht, 's morgens niet meer schoongemaakt, s avonds ook niet, waren bezig met voorbereiding voor vertrek, Kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik kon maar aan 1 ding denken, zo snel mogelijk weg

11 uur geleden

Advocaat V: Je ruikt ammoniak niet meer als je er elke dag in leeft

Rechter: dierenarts had het over hoofdpijn, stekende ogen, nog nooit zo iets meegemaakt

Van Z: je ruikt honden altijd, we luchten elke dag. Maar honden en pups die niet zindelijk zijn ruik je. Als je er niet tegen kan moet je geen honden nemen

11 uur geleden

Rechter: 183 honden zaten in benches die niet groot genoeg waren.

 

Van Z: op 16 juni geconcludeerd. Zelfde afmetingen voor huisvesting zijn niet van toepassing op vervoer. Op enig moment heb ik ook gedacht om een aantal honden in de badkamer onder te brengen in de hoop dat ze ze niet zouden meenemen.

 

Rechter: NVWA: Honden werden ook steeds verplaatst, daarom zo moeilijk te tellen

 

Van Z: Ik wilde graag aantal honden voor mezelf behouden. Achteraf heb ik andere mening gevormd, kom ik morgen op terug. De NVWa wilde ook honden bij elkaar zetten die niet bij elkaar konden, en ruzie zou kunnen geven. Daarom honden daarbij vandaan gehaald, gaat al zoveel fout en als dat ook nog eens fout gaat

11 uur geleden

Rechter: Er staan zes aandachtspunten over veterinaire verklaringen van opslaghouders, die 126 verklaringen hebben opgesteld over de honden. Van 30 honden geen verklaring.

56 slechte toestand van gebit, 86 toestand niet in orde, 41 toestand van de vachtm vervuild en slecht, kale plekken, 62 honden hadden oormijt of ontsteking, 33 honden te lange nagels, 4 honden iets aan de ogen en 23 honden hadden slechte conditie en waren heel erg mager.

Van Z: Te mager, de meeste dierenartsen zullen bevestigen dat een hond in een schrale toestand langer leeft dan honden in overdadige toestand. Er zijn mensen mager, sommigen in het midden en sommige hebben overgewicht. Met honden is dat ook zo. Sommigen eten veel maar blijven mager. Honden kregen 2x per dag eten. 1 maal vers vlees met groente, en een maaltijd met brokken. Er werd wel degelijk gevoerd. Verklaringen dierenartsen zijn subjectief

11 uur geleden

Van Z: En dan de ogen, er werd ook oogzalf ook aangetroffen, van de dierenarts. Ook voor de oren. die heeft de NVWA niet meegenomen.

Rechter: Er zit nogal verschil in het aantal slechte oren per opslaghouder

Van Z: Wat mij opvalt is dat ze de honden binnen 48 uur behoren te onderzoeken, maar een aantal honden zijn pas later onderzocht. mogelijk dat bepaalde gezondheidsproblematiek niet meer te weiten is aan de plaats van herkomst. Honden zijn ook vervoerd in veewagens, daar kun je ook iets meedoplopen. Ze werden aan hun nekvel in de achterbak van een auto gestopt. Er kan van alles gebeurd zijn, misschien vechtpartijen

11 uur geleden

Van Z: En het gebit, tandsteen is geen ziekte en komt frequent bij kleine honden voor.

11 uur geleden

Advocaat: 1 opslaghouder had bijna allemaal oorproblemen, Daar was oormijt. Dat is erg besmettelijk. Kan ook zo komen.

11 uur geleden

Rechter: Dan overgaan op valsheid in geschrifte en het bezitten van vervalste papieren. Gaat om 5 dierenpaspoorten uit collectie van 59 die zijn aangetroffen. Marechaussee heeft onderzoek gedaan. Op die paspoorten zijn valse inentingsstickers aangebracht. Stickers zijn geprint en niet gedrukt

10 uur geleden

Van Z: Ben geen voorstander van frequente vaccinatie. Honden kunnen problemen ervaren die te herleiden is naar vaccinatie. Rabies en Ziekte-van Weil vaccinatie speelt grote rol daarin. Veiligheid van vaccinaties kan niet overlegd worden, bij mensen niet en zeker bij honden niet. Ik heb paspoorten aangepast in een euvele poging de honden toch de grens over te krijgen. Dat is niet juist geweest. Stickers zijn gemaakt. Die zijn gekomen [Maakt geen melding via wie]

10 uur geleden

Rechter: dierenartsen hebben verklaard dat handtekeningen niet van hen zijn

Van Z: Dat heb ik gedaan

Rechter"En stempels gebruikt van dierenartsen, zelfs twee met verkeerd gespeld adres. Heeft u stempels nagemaakt

Van Z: ik kan zelf geen stempel namaken. De eerste stempel heb ik geen weet van anders dat de dierenarts hem 15-20 jaar geleden heeft laten liggen. De andere stempel, ja, je kunt stempels bestellen. Ik heb dat stempel besteld.

10 uur geleden

Rechter: in computer/ipad treffen verbalisanten drie laboratoriumresultaten die zogenaamd uit Lelystad komen, maar dat bedrijf zegt dat die resultaten niet kloppen. Gaat om bloedproeven 2007 veranderd naar 2017 en chipnummer is veranderd.

10 uur geleden

Van Z: Al die drie honden waren aar ander land geweest, bloedtesten waren wel afgenomen maar niet in Nederland. Papieren waren zoek. Om de honden toch mee te laten gaan naar Oekraïne heb ik dit gedaan.

10 uur geleden

Rechter: U bekend dus de vervalsing?

Van Z: Kat in het nauw maakt rare sprongen, ja,

10 uur geleden

Rechter: Mw. V, wist u daarvan

V: Nee

Rechter: Warem zaten paspoorten in een Nespresso-doos

Van Z: zouden meegaan met het vervoer

10 uur geleden

Rechter: Er zijn 3 diergeneesmiddelen in de woning aangetroffen en in beslag genomen. Gaat om fysiologische zoutoplossing, cerebrum compositum en nog 1

Waren die van U

Van Z: ja

V: wist ik niet, bemoei ik me niet mee

Rechter: Waar lag dit

Van Z: in keukenkastje bij andere geneesmiddelen denk ik

 

10 uur geleden

Rechter: Hoe kwam u aan fysiologische zoutoplossing

Van Z: is door dierenarts voor behandeling specifieke hond voorgeschreven. FZ wordt bijvoorbeeld bij diarree bij pup meegegeven. Dierenarts zegt dan dat je zelf onderhuids moet inbrengen bij die pup. Bij mij is het geneesmiddel nadrukkelijk voorgeschreven voor hond met specifiek probleem.

10 uur geleden

Advocaat: is dit 0,8 NaCl in water, we hebben het hier over zout water

Rechter: staat in veterinair kompas

Advocaat: toepassing is van belang, anders in infuuszak als in bak

 

10 uur geleden

Advocaat: fysiologisch serum, kun je op 45 manieren kopen voor een paar euro. we hebben het over zout water

Rechter: Mw. van Z, u wist dus niet dat dit alleen door dierenarts mag worden gebruik

Van Z: Nee

10 uur geleden

Rechter: dan de ampullen. hoe kwam u daar aan

Van z: zijn homeopatische geneesmiddelen. Ampullen waren over vervaldatum heen al enige tijd. Zou voor 2012 gebeurd zijn, arts kan het in administratie niet navinden. ampullen niet voor injectie, maar werd met pipet aantal ml. eruit gehaald en in de bek van de hond gedaan. Zijn in Duitsland via internet bij iedere apotheek te bestellen.

10 uur geleden

Rechter: NVWA zegt dat het in Nederland geen vergunde geneesmiddelen zijn, er staat "injection" op.

Van Z: elke homeopatische dierenarts zal bevestigen dat homeopathie altijd rechtstreeks in de bek wordt gegeven.

Rechter: NVWA zegt dat u ze niet mocht hebben

Van Z: Heel vergezocht, ooit van dierenarts gekregen. Je kan niet verwachten dat iedereen dat na gaat kijken of je iets wel of niet mee mag nemen. Je kan er ook geen kwaad mee.

10 uur geleden

Rechter: Transport op 16 juni 2018. Er stonden toen drie busjes, 1 NL-kenteken, 1 H-kenteken en 1 B kenteken, laatste niet geladen. 62 honden in de H-bus, 71 in de NL-bus. Wat was u van plan met de honden. Volwassen honden zouden naar Hongarije gaan, honden met pups naar 2 collega-fokkers.

 

Van Z: moederhonden met pups in /nederland naar collega's, de andere bussen (met buitenlandse kentekens) gingen naar Hongarije

10 uur geleden

Rechter: In Hongaarse bus zaten ook pups

Van Z: Nee, in die bus alleen volwassen honden

Ik geef geen details over collegafokkers omdat ik andere mensen niet in problemen wil brengen

10 uur geleden

Rechter: Zou in Axel, Zeeland zijn die fokker?

Van Z: Nee, in Axel was leegstaand dierenpension, is geen fokker

Rechter: wilde u daar naartoe rijden

Van Z: ik kan niet uitweiden over adressen waar ik naartoe zou rijden, wil niemand in problemen brengen

10 uur geleden

Rechter: De rest van de honden ging naar hongarije? Hoe was u van plan dat te doen

Van Z: Auto's en de bus

Rechter: wie heeft transport georganiseerd

Van Z: Dat was ik

V: Ik wist dat ze wegging, maar niet waarheen

Rechter: wist u niet dat de honden naar hongarije gingen

V: Eerst zouden ze tijdelijk in Nl. blijven totdat de kennels klaarwaren in Hongarije, dat hoorde ik achteraf

Rechter: heeft u dat niet gevraagd

V: Ik kom meestal heel laat uit bed, heb ik niet gevraagd

Rechter: U ging mee naar hongarije

V: Nee, ik zou blijven

10 uur geleden

Rechter: was u verbaasd over de busjes

V: Ja

Rechter: Dat vind ik een beetje vreemd

V: nee hoor, ik bemoei er me niet mee

Rechter: u heeft gezegd in rapport dat u tegen de vervoerders hebt gezegd dat er honden vervoerd en schoongemaakt moesten worden. ze wisten ongeveer wat ze gingen doen

V: Ik heb ze bijna nooit gesproken

Rechter: Heeft u dat gezegd?

V: ik weet niks

Rechter: het lijkt erop dat u dat wist

V: Ik moest in de keuken gaan zitten toen ik beneden kwam en mocht me niet bewegen, ik heb geen woord met vervoerders gesproken

 

10 uur geleden

Van Z: ik heb ze (vervoerders) benaderd, contact gezocht, en opdracht gegeven

Rechter: NVWA zegt dat de honden in de transportbenches te weinig ruimte hadden

Van Z: ik wist wleke honden bij elkaar zaten zodat dat goed ging. Voor vervoer is minder ruimte nodig. Er gaan dagelijks honden mee in benches en autokooien

Rechter: maar meerdere honden bij elkaar

Van Z: Zelfs bij KLM mogen er twee met elkaar in een zelfde ruimte

Er zou onderweg meermalen gestopt worden. Rit kost ca. 14 uur.

Rechter: hoe vaak wilde u stoppen

Van Z: hebben we niet van te voren afgesproken, als we een geschikte plek zouden vinden

10 uur geleden

Van Z: als hond vliegt zitten ze naar amerika ook 14 uur in bench, dan is het blijkbaar niet belangrijk

10 uur geleden

Rechter: Benches waren ook niet gezekerd in de auto

Van Z: Waren nog niet gezekerd omdat er nog niet gereden werd, was ook niet volledig ingeladen.

Rechter: In H-bus nog dozen op de benches, waardoor er te weinig ventilatie was. Manier van vervoeren bracht welzijn en gezondheid van dieren in gevaar

Van Z: ik had nog geen controle uitgevoerd, als er dingen op zouden staan had ik gevraagd die weg te halen.

10 uur geleden

Rechter: U beschikte niet over de noodzakelijke vervoersdocumenten, met eigenaar, duur transport, vertrekt en aankomst. klopt dat

Van z: Ik wist niet dat als je ging vervoeren dat dergelijke eisen er waren

Rechter: Maar u had die documenten ook niet

Van z: was niet op de hoogte dat ik dat zou moeten regelen

10 uur geleden

Rechter: Merkteken dat de bus levende dieren vervoerde had u niet?

Van Z: wist ik niet, is toch taak van vervoerder

Rechter: De NL-bus, was die van u?

Van Z: Had ik gehuurd ja

Rechter: die had ook geen merkteken

Van Z: wist ik niet. Er gaan ieder weekeinde campers vol met honden naar shows, daar zit geen merkteken op

10 uur geleden

Rechter: u reist tot vaker naar buitenland, waarom bent u niet op de hoogte van de regels?

Van Z: Niemand doet dat, er is nooit controle op geweest. Waarom is er vorig jaar bij de WDS nooit enige controle op geweest, zonder merkteken

10 uur geleden

Rechter en OvJ hebben nu een juridische discussie over de vermelding van een artikel in de wet.

10 uur geleden

De zaak gaat nu verder over persoonlijke omstandigheden. In het kader van de wet mogen we daar minder over berichten.

 

10 uur geleden

Dames wonen in Hongarije, maar banen vinden is daar lastig.

10 uur geleden

Hondenkennel voortzetten in Hongarije is niet mogelijk. Er zijn geen honden meer. Van Z: heb er geen geld voor, heb geen honden meer, zijn me ontnomen. Ik heb absoluut geen zin om dat weer op te pakken. Ik heb 25 jaar gewerkt aan kampioenslijn, dat krijg ik nooit meer voor elkaar. Voor goede nieuwe hond heb je geld nodig. Heb de energie niet meer om het op te brengen.

10 uur geleden

V zegt nu dat ze geen schuld heeft. Nooit een dubbeltje er aan verdient...

10 uur geleden

Van Z: De honden die vanuit NL naar Hongarije zijn meegenomen zijn in beslag genomen. Vanuit Nl. is contact geweest om de honden direct in beslag te nemen. Ze zouden terugkomen als behuizing op orde was, maar ondanks dat dat na drie weken zo was zijn de honden nooit teruggekeerd. Ik begin nooit meer een kennel. Wat ik ga doen hangt af van de afloop van dit proces.

9 uur geleden

Van Z: We zijn ernstig bedreigd, we moesten van boven tot onder opengesneden worden en in het Balatonmeer geworpen worden. Over het hek stonden mensen te schreeuwen, groepen vrouwen bleven voor het hek de wacht houden tot er weer inspectie zou plaatsvinden. Daarom wil ik in hongarije blijven

9 uur geleden

Er wordt nu onderbroken voor de lunch, daarna houdt de Officier van Justitie haar requisitoir.

Morgenochtend volgen de pleidooien van de advocaten.

9 uur geleden

In ieder geval is de uitspraak op 9 juli

9 uur geleden

Er wordt nu tot 14.00 uur geschorst.

8 uur geleden

We gaan weer beginnen met het requisitoir, de officier van justitie is aan het woord

8 uur geleden

Sinds 2014 meermalen gecontroleerd door NVWA en LID. In mei 2018 strafrechtelijk onderzoek gestart. Er werden activiteiten gezien met betrekking tot illegaal transport.

 

Drie belangen: overtreding dier- en volksgezondheid, er is identificatieplicht (chippen) en registratieplicht. Vervalsen hondenpaspoorten ondermijnt veterinaire regels.

 

8 uur geleden

Daarnaast ook het fokken met honden, maar belangrijkste is dierenwelzijn als derde.

8 uur geleden

Verdachte V. volgt niet meer vanuit Hongarije, alleen van Z is nog aanwezig.

8 uur geleden

Regelgeving, zie punt 2.7 wet Dieren. Daar staan voorwaarde voor fokken en handelen met dieren. Er werd duidelijk bedrijfsmatig gefokt en gehandeld.

Aanmelding was niet in orde, punt 3.8. Wordt in 2014 geconstateerd. Op 15 juli 2017 pas gedaan. Bewijs van vakbekwaamheid uitstellen is onzin, aldus OvJ. Bewijs alleen van belang voor bedrijfsmatige fokkers.

8 uur geleden

Deugdelijke administratie was niet aanwezig. Was al jaren het geval. Overal werden losse hondenpaspoorten en documenten gevonden in de woning. Bewijs van inenting bleek ook niet in orde. Het OM heeft geconstateerd dat paspoorten werden vervalst, dat heeft verdachte bekend.

8 uur geleden

Huisvesting was niet in orde. LID had geconstateerd dat honden in kleine hokken en kennels in wandstellage werden gehouden. Zeer beperkte bewegingsruimte. Drie honden in 1 kennel die volgens regels voor 1 hond zou zijn.

8 uur geleden

OvJ: Registratie niet op orde, mevrouw zei dat ze het niet wist. Bewijs komt voor uit administratie dierenartsen. Het aantal paspoorten zou dus moeten kloppen met 481 registraties in databank, dat was er maar 1.

8 uur geleden

OvJ: Het lijkt me niet aannemelijk dat teckels vier jaar in vriezer hebben gelegen, de chips stonden bij 2 honden op naam van V. De wet verplicht mensen de registratie te wijzigen.

8 uur geleden

OvJ: Vlak voor de zoeking in juni is er een hond zonder registratie verkocht (in 2018), terwijl in maart daar extra op was gewezen bij controle.

Nieuwe regelgeving is bekend gemaakt in 2013, per brief en er zijn bijeenkomsten geweest.

Desondanks verklaren de dames dit niet te weten, ze hadden deze wetgeving echter moeten kennen.

8 uur geleden

OvJ: Onthouden van zorg aan dieren is strafbaar. Huisvesting, eten,drinken, beweging en zorg bij medische problemen is verplicht. Al langere tijd waren er sinds 2017 al problemen geconstateerd. Last onder dwangsom is sinds 2017 opgelegd. Er waren te veel honden- zegt dierenarts- in te kleine vervuilde behuizing. Bij zes controles wordt dat opnieuw geconstateerd. In 2018 zijn er 133 honden, opnieuw geen schoon water, vervuilde ruimtes, geen ventilatie. Bij nacontrole is niet alles opgelost. Dierenarts constateert angstige honden. Dierenarts ziet chronisch structureel probleem

8 uur geleden

Bewijsvoering: Op 16 june 2018 250 honden aangetroffen. Vervilde vacht, vervuild met urine. In 2 benches pups met ogen nog gesloten. NVWA: voor 150 honden was geen plek, 160 honden was geen drinkwater, 90 honden werden in vervuilde stinkende omgeving gehouden. 183 honden hadden onvoldoende bewegingsruimte. Er zijn speciale waterbakken verkrijgbaar, zegt OvJ, waaruit tijdens de reis gedronken kan worden, alleen kosten die geld.

8 uur geleden

Ongezonde klimaat met ammoniaklucht was in bedrijfsruimtes, maar ook in hele woning. In inspectierapporten was dit in 2015 al geconstateerd.

Inspectie: transportbenches maar ook erf was erg vervuild.

Uitlaten: Er was -zegt inspectie- te weinig ruimte op terrein om alle 200+ naar gelang hun bewegingsbehoefte uit te laten.

8 uur geleden

Gedurende langere periode heeft houdster onvoldoende verzorging aan de honden gegeven.

8 uur geleden

Ernst klinische toestand: dierenarts constateert ernstige klinische afwijkingen, de afwijkende geur uit de bek is van afstand waar te nemen. Eigenaar had probleem moeten erkennen. Ernstige verwaarlozing door de eigenaar.

8 uur geleden

Na ontwormen werden er buitensporig veel en grote wormen in ontlasting gevonden, erger nog dan bij zwerfdieren. Ze zijn minimaal zes maanden niet ontwormd.

De Lagotto's waren extreem mager, teckels in slechte tot extreem slechte voedingsconditie. botten en ribben staken uit.

8 uur geleden

Valsheid in geschrifte, Mw. van Z heeft dat vanmorgen al gezegd. Sinds dec. 2014 mag alleen dierenarts paspoorten uitgeven. Vaccineren is ook alleen mogelijk door dierenarts. Rubriek klinisch onderzoek moet door dierenarts worden ingevuld. Er is een aantal gevonden dierenpaspoorten onderzocht, er zijn er 62 gevonden, waarvan er 5 ten laste worden gelegd.

Vaccinatiestickers wijken af van die van Nobivac. KMAR vindt dat alle vaccinatiestickers voor rabies vals zijn.

8 uur geleden

Dierenarts B. van Lions onderschrijft mening KMAR, de expiratiedatum is te kort.

OvJ: De eerste drie paspoorten waren meer valsheden in dan rabiespaspoorten, etc etc. Handtekening van dierenarts was vervalst. In 5e paspoort zit tweede stempel, gezet op 7 januari 2016. De kliniek bestond al sinds 2009 niet meer in die vorm, is volgens dierenarts sinds 2009 niet meer gebruikt. Dat stempel is achtergebleven is volgens dierenarts onzin, DA besteld nooit bij Vistaprint, telefoonnummer mist ook.

7 uur geleden

Overeenkomst tussen valse dierenartsenhandtekening en echte handtekening van Van Z is groot.

Op laboratoriumuitslagen zijn uitslagen uit 2007 omgebouwd naar 2017. Lab heette toen al anders, datum is aangepast, lettertype is anders, chipnummers zijn verkeerd, zijn nooit onderzoek en meer.

Verhaal van buitenlandse test van Mw. is niet aantoonbaar dat testen zijn uitgevoerd. DA verklaart ook dat het is vervalst, zelfs met verkeerde straatnaam. Om te doen voorkomen -aldus OvJ- hebben verdachten papieren vervalst. "Er is hierdoor een risico dat er onbeschermde honden worden doorgestuurd, dat wil je niet nemen. Ook is er de kans dat honden met rabies Nederland binnenkomen, dat wil je niet...

7 uur geleden

De diergeneesmiddelen. Er is een flinke hoeveelheid diergeneesmiddelen in beslag genomen, er zijn er maar drie in de tenlastelegging opgenomen.

Voorschrijven en afleveren doet dierenarts op basis van diagnose. Klinische inspectie is dan nodig. Als behandeladvies niet meer geldt of kuur is afgelopen mogen middelen niet meer gebruikt worden.

7 uur geleden

Bij diergeneesmiddelen moet etiket in Nederlandse taal zijn gesteld. Buitenlandse diergeneesmiddelen zijn volgens de wet niet-erkende geneesmiddelen.

7 uur geleden

Fysiologisch zout is toegelaten, met UDD-statuds: gebruik en aanwezigheid is niet zonder meer toegelaten i.v.m. injectievloeistof, dus alleen DA mag dit hebben.

Beide andere middelen waren niet in NL geregistreerd. Op basis daarvan al verboden. Betrof ook nog eens injectievloeistof, aldus OvJ.

7 uur geleden

Verdachte Van Z kijkt handenwrijvend/wringend toe vanuit Hongarije, maakt wat aantekeningen.

7 uur geleden

Vervoer dieren is aan strenge regels onderworpen. Documenten, vergunningen etc. Geld voor vervoer vanaf laden tot en met lossen. De gehele vervoersoperatie dus. Er is op dat moment -16 juni 2018- dus al sprake van vervoer volgens de wet.

NL bus en twee chauffeurs zijn door Mw. van Z ingehuurd, en volgens contract zou dat voor vervoer naar Hongarije gaan, terwijl Van z. beweert dat het om binnenlands transport gaat.

(Van Z gaat hier op in en wijst dat chauffeur voor personenauto bedoeld zou zijn, er zou ook maar 1 chauffeur zijn).

7 uur geleden

Verdachten zijn de opdrachtgevers, is ook verklaard, voor transport Hongarije-Nederland.

Chauffeurs voelden zich overvallen door de hoeveelheid honden, dat was niet zo overeengekomen.

7 uur geleden

Dierenarts beschrijft situatie: In bijna alle benches meerdere honden, er was geen bewegingsrumte. Benches 2-hoog opgestapeld en niet gezekerd. Sommigen hingen scheef.

In de H-bus stonden er dozen op. Bussen hadden geen ventilatie voor vervoer van dieren. Er is ook een verschil -zegt OvJ- tussen vervoer naar shows en vervoer met een economisch doel, zoals dit.

Er waren geen vergunningen. Chauffeur heeft dit ook gezegd, dat er geen papieren waren, vriendin H. van de chauffeur zegt dat ook.

7 uur geleden

Medeplegen en opzet, daarvoor is nauwe samenwerking nodig volgens jurisprudentie. Uit dossier is duidelijk dat beide intensief samenwerkten, eigen rolverdeling hadden. In controlerapport komen naam eigenaar (Van z) en beheerder (V) voor. Er was geen fysiek onderscheid, verkoopcontracten stonden op beider naam. Op 240 verkoopcontracten had Mw. van z getekend. Beide voldoen dierenartsenrekening.

 

Van Z onderbreekt, maar mag niet uitspreken van de rechter.

7 uur geleden

Latere verklaringen tonen volgens OvJ ook aan dat de feiten gezamenlijk zijn gepleegd. Dat is bewezen.

Moedwillig economische delicten zijn niet aangetoond.

7 uur geleden

De strafeis:

Verdachte gedurende langere tijd regels aan hun laars gelapt. Paspoorten waren aanwezig die zouden moeten zeggen dat dieren gezond waren, maar deze waren vals. Honden hadden hierdoor verhoogd risico op ziekte, ook voor mensen.

Registratie en identificatie is verplicht in EU. Door deze niet na te leven, en een slechte administratie, hebben verdachten jarenlang de gezondheid in gevaar gebracht.

Ook aan wettelijke inrichtingseisen is niet voldaan.

Verdachten hebben zich niets van dierenwelzijn aangetrokken. Huisvesting was slecht.Honden waren ongezond. DA ziet ernstige nalatigheid en verwaarlozing. Ondanks waarschuwingen.

Te veel honden, maar verdachten wilden geen personeel aannemen, want "dan zouden ze geen bestaansrecht meer hebben" (dat kost geld, dat zijn bedrijfskeuzes)

7 uur geleden

Hongaarse politie heeft eind 2018 onderzoek gestart naar misstanden in Hongaarse situatie. Uit berichten uit de pers/persberichten is gebleken dat daar ook misstanden zijn geconstateerd.

NVWA heeft geen informatie aan Hongaarse autoriteiten gegeven. Wel is er info verstrekt dat er in NL een onderzoek liep.

7 uur geleden

Strafeis:

Zelfde eis voor beide:

Geldboete 40.000 euro met helft voorwaardelijk

3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Beroepsverbod voor vijf jaar.

7 uur geleden

Er is beslag (klassiek beslag) op woning in Hongarije. Ook beslag op woning in woerden (nog niet verkocht)

7 uur geleden

Beslag is gelegd omdat inkomsten fokker op bankrekening van Van Z. Er is geld naar andere rekening overgemaakt, en daarna geld naar Hongarije overgemaakt, ging om 68.000 euro voor aankoop woning Hongarije. Woning staat op naam Mw. V. Woning is dus aangekocht met geld uit kennelinkomsten, dus kan verbeurd worden verklaard (woning in Hongarije)

7 uur geleden

Feiten gepleegd komen voort uit winstbejag, dus opbrengsten moeten verbeurd verklaard worden (extra bij strafeis)

7 uur geleden

Zaak wordt geschorst tot morgenochtend 09.00 uur.

Dogzine is er dan ook weer bij.

Voor nu sluiten we af....