• Eén Europa lichtjaren ver weg voor hondenfok en -handel

Eén Europa lichtjaren ver weg voor hondenfok en -handel

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Eén Europa lichtjaren ver weg voor hondenfok en -handel

do, 01/26/2017 - 15:36

We hebben -in ieder geval nu nog- één Europa. Maar wie zich bezig houdt met honden, of het nu welzijn of commerciële handel betreft, merkt al snel dat er van internatonale afspraken en gelijkheid nauwelijks sprake is. Elk land kan zijn eigen regels opstellen, alleen voor het transport over de grenzen zijn wat algemene afspraken.

We hebben -in ieder geval nu nog- één Europa. Maar wie zich bezig houdt met honden, of het nu welzijn of commerciële handel betreft, merkt al snel dat er van internatonale afspraken en gelijkheid nauwelijks sprake is. Elk land kan zijn eigen regels opstellen, alleen voor het transport over de grenzen zijn wat algemene afspraken.

En de verschillen in de nationale afspraken zijn flink, zo ontdekte de EU Dog & Cat Alliance, die de wetgeving in alle 28 lidstaten onderzocht.

Bijvoorbeeld bij de verplichte registratie van honden. Daar valt het nog mee, 21 van de 28 staten stellen die identificatie inderdaad verplicht. Dit jaar komt Letland daar nog bij, daarmee worden het er 22. De meeste landen hebben ook een, of meer, nationale databases waarin de honden staan geregistreerd, maar nee, daar is geen internationale verbinding of internationale EU-databank. Zodra een hond zijn "moederland" verlaat, vervalt de registratie. Landen zonder registratie bevinden zich niet geheel onverwacht vaak in het Oostblok (alhoewel Bulgarije, Hongarije en Roemenië wel verplichte registratie hebben), in Slovenië en Litouwen, maar ook in Finland, is registratie niet verplicht. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk geldt de verplichte registratie pas sinds 2016. Net zo opvallend, bij Nederland staat dat de database niet publiek toegankelijk is, wat ook klopt.

Wie zich gelicenseerd fokker wil noemen, heeft ook met veel verschillende soorten van licenties te maken. Weliswaar geldt de noodzaak tot registreren in bijna alle landen, maar wanneer verschilt, net als de beoordeling voor het verstrekken van die licentie. Slechts 12 landen komen voordat de licentie wordt gegeven ook daadwerkelijk het toekomstige bedrijf inspecteren. In Nederland, Luxemburg en nog wat landen zul je zelden inspectie vooraf zien. Griekenland kent een licentie, maar heeft amper regels daaromtrent. In Frankrijk komt de inspectie op basis van "risico-analyse", in Tsjechië voldoet een telefonische aankondiging.

De verkoop van de dieren is ook zeer verschillend geregeld. In 20 landen is de verkoop van dieren via dierenwinkels toegestaan. Inderdaad, ook in Nederland. In Litouwen mag het dan weer niet in dierenwinkels, maar op markten is het gewoon toegestaan. In Finland mag je uitsluitend bij de fokker zelf kopen. De internetverkoop is vrijwel nergens gereguleerd, behalve bijvoorbeeld in België en Luxemburg, alhoewel in dat laatste land diverse sites toch prive-advertenties toestaan. Frankrijk kent regulering van internetverkoop.  15 Van de 28 landen staan marktverkoop toe.  8 Landen kennen niet eens een minimum leeftijd voor de verkoop van pups.

Niet voor niets roept de EU Cat & Dog Alliance de EU dan ook op om dit Europees te reguleren. Wie ook maar wil beginnen om een eind te maken aan de illegale en hondonterende handel in pups zal eerst de regelingen gelijk moeten hebben. De huidige chaos in regelgeving zorgt voor schrijnende toestanden in hondenwelzijn.  Het gebrek aan verplichte, toegankelijke registraties kan bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte een enorm risico blijken, en enige bescherming van de klant ontbreekt zo ook. Doordat regelgeving verschilt, is fokken in bepaalde landen economisch veel aantrekkelijker, immers, zonder allerlei regeltjes kun je vrolijk en ongecontroleerd je gang gaan. Niet alleen zorgt dat voor oneerlijke concurrentie, het werkt de illegale handel in de hand.

Voor of tegen de EU, hier laten de lidstaten duidelijk een enorme lacune open  op het gebied van hondenwelzijn. Of er daadwerkelijk afspraken gemaakt gaan worden, is twijfelachtig. Zeker nu vorige week de Europese Commissie naar aanleiding van een brief van de EU Cats & Dogs Alliance liet weten dat de aanpak van de illegale puppyhandel een zaak was van de lidstaten zelf, die zelf maar hun eigen gereedschappen en methodes moesten ontwikkelen om dit soort praktijken tegen te gaan.

Op de website zijn alle regels per land overzichtelijk terug te vinden, samen met een klikbare kaart.

Auteur

Andre Heuzer

bron

EU Dog & Cat Alliance

Rapport EU Dog & Cat Alliance