• Noorwegen zet rem op import zwerfhonden uit buitenland

Noorwegen zet rem op import zwerfhonden uit buitenland

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Noorwegen zet rem op import zwerfhonden uit buitenland

wo, 07/25/2018 - 15:11

Het heeft nog weinig aandacht getrokken, maar Noorwegen heeft sinds 13 juni jl. een flinke stap gezet in het terugdringen van de import van buitenlandse zwerfhonden.  Dit om te proberen ook het aantal “geimporteerde” ziektes terug te dringen. Volgens het Diergeneeskundig Instituut, bij monde van Hannah Joan Jørgensen, is er veel ellende meegekomen. “'We hebben voorbeelden gezien van geïmporteerde honden met multiresistente bacteriën en ziekten zoals hartworm en leishmaniasis. Sommige honden zijn niet of niet op de juiste manier tegen hondsdolheid ingeënt. In sommige gevallen bestaat er een vermoeden van vervalste papieren, “

Volgens de nieuwe regels moeten honden in het land van herkomst minimaal 6 maanden in het bezit en gehuisvest zijn door een huisdiereneigenaar voordat de hond legaal naar Noorwegen kan worden gebracht. Dit is om ervoor te zorgen dat de gezondheidstoestand van de hond in overeenstemming is met de verordening over het vrije verkeer van gezelschapsdieren of de handel in gezonde dieren.

Op grond van de definitie van zwerfhonden volgens het OIE zijn de Noorse autoriteiten inderdaad tot de conclusie gekomen dat het verkeer van zwerfhonden geen deel uitmaakt van Richtlijn 92/65 / EEG (veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer) of Verordening 576/2013 (niet- commercieel verkeer van gezelschapsdieren).

In 2017 heeft het Veterinary Institute een monitoringprogramma uitgevoerd om de aanwezigheid van niet-endemische ziekten bij geïmporteerde honden te controleren. Bloedmonsters werden afgenomen van 72 honden, waarvan de meeste afkomstig waren uit Spanje. Vijf van de honden waren besmet met Leishmania en één was positief voor hartworm. Deze parasiet wordt niet gevonden in Noorwegen, maar het land heeft de muggensoorten die kunnen werken als verspreiders. In de zomermaanden is het theoretisch mogelijk dat de hartworm zich verspreidt via een geïmporteerde hond naar Noorse honden.

Volgens de vaccinatiecertificaten werden alle honden ingeënt tegen hondsdolheid - zoals het geval zou zijn bij invoer in Noorwegen - maar 8,6% van de honden had een dergelijk laag gehalte aan antilichamen dat de geldigheid van het vaccinatiedocument als 'twijfelachtig' werd beschouwd.

In Nederland ziet de beroepsorganisatie van dierenartsen, de KNMvD, wel iets in de Noorse regelgeving. De organisatie waarschuwt mensen om toch vooral niet zomaar dat zielige zwerfhondje mee te nemen dat je op vakantie tegenkomt in vooral Zuid- en Oost Europa. Of in te gaan op het verhaal van de een meneer op straat die je tegenkomt om een hondje mee te nemen waar hij niet voor kan zorgen. Je weet tenslotte niet wat je aan verborgen –ernstige- ziektes binnenhaalt, en ook de kosten die dan daarna verbonden zijn aan het weer gezond krijgen van een dergelijk zieke hond kunnen substantieel zijn. Wel – zo voegt de KNMvD toe- zijn de honden van (de goede) stichtingen die honden uit het buitenland halen wel goed geënt en gezond.

bron

FECAVA persbericht