• Bescherm je huisdier! John Robb: we vaccineren veel te veel

Bescherm je huisdier! John Robb: we vaccineren veel te veel

Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

Bescherm je huisdier! John Robb: we vaccineren veel te veel

wo, 03/15/2017 - 18:55

De video (zie hieronder) ging wereldwijd viral: het optreden van de Amerikaanse dierenarts John Robb tijdens een State Hearing, een hoorzitting van de staat Connecticut. Hij sprak daar om de ingediende wet waarbij het mogelijk wordt om kleinere honden lagere doseringen van de rabiësvaccinatie te geven. Nu is dat verboden bij wet in alle staten van de VS. Zijn toespraak tegen het overdoseren van honden was dusdanig indrukwekkend, dat datzelfde filmpje nu tienduizenden keren gedeeld is. Dogzine sprak met Dr. John Robb via email.

Robb noemt in zijn bewijsvoering het Rabies Challenge Fund.  Dit fonds doet onderzoek naar de werkingsduur van het Rabiësvirus in de Verenigde Staten. Online geeft het fonds nu aan dat een vaccinatie niet maar één jaar beschermt, maar zeker vijf jaar. Alleen zijn die gegevens alweer wat ouder.

Updates

Dogzine: Zijn er al updates van dit onderzoek recenter dan nu online staan?

John Robb: Het Rabies Challenge fund is een doorlopend onderzoek. Op dit moment blijkt dat tenminste één van de geteste vaccins na één vaccinatie een bescherming geeft die levenslang duurt. Zelfs als de titers lager uitvallen dan de nu vastgestelde "acceptabele” waarde, 0,5 IU/ml, blijkt dat elke poging van het rabiësvirus om een hond alsnog ziek te maken mislukt. Het vaccin biedt simpelweg een levenslange bescherming, The vaccine is good for life!  Ik verwijs hierbij graag naar Dr. Ronald Schultz, de immunoloog die het onderzoek uitvoert. Schultz zegt letterlijk “Je kan een hond onderdompelen in het rabiësvirus en hij wordt niet ziek, als hij eenmalig met dit vaccin is geënt”.

Robb verwijst hierbij ook naar een uitgebreid artikel in Bloomberg’s, waarin Schultz  ook stelt dat “Een jaarlijks kaartje van de dierenarts waarin hij je helpt herinneren dat hond of poes weer moet worden ingeënt. Op deze manier krijgen dierenartsen hun patiënten binnen. En daarom kiezen veel dierenartsen ervoor om de richtlijnen van de AAHA (American Animal Hospital Association)  niet te volgen. Die hebben al in 2003 gezegd dat honden de kernvaccinaties tegen distemper (hondenziekte), parvo en adenovirus niet vaker dan éénmaal per drie jaar hoeven te hebben. Die richtlijnen zeggen zelfs dat een eenmalige vaccinatie waarschijnlijk levenslange immuniteit geeft.”  (guidelines 2011)

Schultz zelf heeft een van de dodelijkste laboratoria voor honden die je je kan indenken. Elke hond die niet immuun is zal zeker overlijden in special “gaskamers” waar honden worden blootgesteld aan virulente virussen en bacteriën. Schultz doet het onderzoek sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. En zijn conclusie is duidelijk:

a single series of shots is enough to protect dogs from the main canine diseases for seven or more years

Maar ja, zo stelt Robb, als je dierenartsen zeven jaar of langer berooft van hun jaarlijkse inkomen via vaccinaties, veroorzaak je een opstand.

Robb “De standaard voor het inenten van honden is nooit wetenschappelijk vastgesteld. In de jaren 60 (van de vorige eeuw) hebben farmaceutische bedrijven gewoon een rond getal afgesproken, 1 ml. En sindsdien hebben we alleen vaccins die geen rekening houden met de grootte van de hond, een Chihuahua krijgt evenveel als een Duitse dog. Er zijn wel dierenartsen die zich hebben afgevraagd of dat juist is, maar dat is een heel dure vraag. En dat gaat om onderzoeken die feitelijk volgens de wet gaan over dingen, over vee."

Science

In het filmpje, en op diverse andere plekken, zegt Robb heel duidelijk dat het onderzoek naar zijn verklaringen dat er overgevaccinneerd wordt gedaan is, “The science has been done”. 

Dogzine: Waar kunnen we die resultaten vinden?

Robb verwijst vervolgens naar zijn website protectthepets.com, waar in een gepubliceerde pdf wordt verwezen naar drie verschillende onderzoeken. Daarin wordt gekeken naar onder meer het lichaamsgewicht van de hond, de bijwerkingen van het vaccin en de titer naar antilichamen, oftwewel de mate waarin het vaccin nog beschermt. Robb komt door eigen proefondervindelijk gebruik erop uit dat voor het rabiesvaccin een hond van 10 pound, circa 4,5 kg, een dosis van 0,2cc voldoende is. Een hond van circa 14 kg heeft 0,6 cc. nodig. Boven de 20 kg zou 1cc. voldoende moeten zijn.

Practical Significance of rabies antibodies in cats and dogs (French Study 1992) "Nevertheless, a large number of laboratory experiments and field observations clearly demonstrate that cats and dogs which develop antibodies after vaccination (titer) and before challenge have a very high probability of surviving any challenge(exposure to virulent rabies), no matter how strong the dose and which (rabies) virus strain used. Rabies antibody titration (titer) can therefore afford a strong additional guarantee  to the vaccination certificates ...."

In alle honden volgens dit stramien gevaccinneerd ligt de titerbepaling twee weken later ruim binnen de wenselijke grenzen van 0,5 UI/ml, oftewel, de hond is immuun voor rabiës. Zou uit de titer blijken dat het vaccin niet is aangeslagen, kan het na twee weken nogmaals herhaald worden. Ca. 5% van de honden zijn zogeheten non-responders, bij wie er nimmer een titer gevonden wordt “Stop dan maar met enten, je brengt alleen de hond in gevaar” vindt Robb. “Ga ook niet met een non-responder fokken, het is erfelijk. Een dergelijke hond is immers altijd vatbaar voor rabiës, hij kan niet beschermd worden.

 

Rabiës mag dan van belang zijn voor eenieder die naar het buitenland op vakantie gaat en de hond meeneemt, in Nederland en België speelt de discussie rondom enten tegen Leptospirose, de ziekte van Weil, veel meer.

Dogzine: “Hoe staat u tegenover de leptospirose-enting?

Robb:  “Ik beveel het Leptovaccin zeker niet aan, de gevaren voor huisdieren zijn vele malen groter dan de voordelen.  Het rabies-vaccin is een van de dodelijkste  vaccins, maar het Lepto-vaccin zit daar vlak achter. Als in Connecticut de nieuwe wet (met aangepaste doseringen en veel langere immunisatieduur, Red.) wordt goedgekeurd  zal rabiesvaccinatie 99% veiliger worden, maar dat geldt niet voor Lepto.

Daar zijn twee redenen voor, één rabiësshot is levenslang voldoende, een simpele bloedtest bewijst dat. Een rabiës-titer staat gelijk aan immuniteit en eens immuun, altijd immuun.  Vaccins zijn ook doseringsafhankelijk, met mijn doseringsschema (0,2 cc voor 4,5 kg en verder) zullen de bijwerkingen in 95% van de kleinere honden ook gewoon voorbij zijn.

In my opinion the risk of getting sick from the vaccine is greater than the risk of infection which can be easily treated if caught early!"

Maar: "Not true with Leptospirosis vaccination!!"

Lepto is een bacteriële aandoening, geen virale. Een vaccin tegen een bacterie zorgt voor een verzwakte immuniteit.  Het Lepto-virus moet wel elk jaar herhaald worden middels een booster, en dat geeft een enorme belasting voor het immuunsysteem met allergieën, imuungereguleerde aandoeningen en zelfs een mogelijk overlijden als gevolg. Titers voor dit vaccin kun je niet maken en controleren.

De ziekte van Weil kan in tegenstelling tot de virusaandoening rabiës, die altijd dodelijk is, juist wel met antibiotica behandeld worden. Lepto reageert gewoon op penicilline. Ik geef geregeld penicilline-injecties aan met Weil besmette honden, en deze herstellen vrijwel altijd goed en snel. In my opinion the risk of getting sick from the vaccine is greater than the risk of infection which can be easily treated if caught early!"

Industrie gaat door

Al deze gegevens zijn voorhanden, en toch blijft de veterinaire industrie gewoon doorgaan met vaccineren.

Dogzine: “Is er gewoon geen interesse  om het vaccinatie-protocol te veranderen, bijvoorbeeld door de grote belangen die de farmaceutische industrie heeft, of is er bij dierenartsen een gebrek aan interesse of een gebrek aan kennis om hier verandering in te brengen?

Robb: “Het probleem is de gevestigde veterinaire orde. De AVMA (American Veterinairy Medical Association) en de AAHA. Beide organisaties controleren de wetenschappelijke publicaties en zorgen ervoor dat alleen “peer reviewed*”onderzoek in hun bladen komt.  Maar dat zijn niet mijn en jouw ‘peers’.  Deze artikelen zijn niet “peer reviewed” maar geselecteerd door “peers” die vooraf zijn goedgekeurd door de bladen zelf.  En mijn “peers” publiceren ook, maar op andere plekken. Dus organisaties als AVMA en AAHA houden dierenartsen gewoon in het donker, in het ongewisse, ze krijgen wetenschappelijke artikelen voorgeschoteld die hen gewoon vastbinden aan de oude protocollen. Daarnaast hangt er altijd het gevaar van strafrechterlijke vervolging boven de hoofden van de dierenartsen (de VS wet schrijft een bepaalde dosering voor, dat aanpassen kan tot vervolging leiden, Red.) en het verlies van de licentie om een praktijk te mogen uitoefenen. Heel veel dierenartsen die ik ken hebben al jarenlang de dosering verlaagd, maar zullen dit nooit en te nimmer vertellen, zelfs niet aan hun klanten.

this is a heinous crime against the innocent!

Daarom ligt de bal nu bij ons, het volk, wij hebben wel de wil om te veranderen. In veel gevallen volgt de wereld veranderingen in de VS. Als deze rabiës-wet er doorheen komt, krijg je een domino-effect. Ook de Europese autoriteiten moeten de wetenschap volgen, niet achterhaalde regeltjes met een verborgen agenda.

Wereldwijd moeten diereneigenaren opstaan en spreken voor hun dieren, we pet owners ( US and Dutch) need to speak with one voice for every pet around the world!  Dagelijks post ik meer en meer informatie om die zo breed mogelijk bekend te maken. Daar komt op een gegeven moment een kritische massa uit, en die zal ervoor zorgen dat de huidige veterinaire machten wel gaan doen wat wij willen, als ze hun dieren liefhebben. If they would continue to allow pets to die due to outdated legislation the “people” must remove them from office – this is a heinous crime against the innocent! "  

brief Schultz