• Afrikaanse varkenspest in aantocht

Afrikaanse varkenspest in aantocht

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Afrikaanse varkenspest in aantocht

do, 09/27/2018 - 21:55

De Afrikaanse varkenspest houdt België, en ook Nederland in z’n greep. De voor varkens, maar ook andere varkensachtige diersoorten zeer besmettelijke ziekte is gevonden in het Belgische Wallonië. Hoe het daar terecht kwam is onbekend, maar de angst bij de agrarische sector is reëel. Er wordt gesproken over aangescherpte regels, waarbij ook honden betrokken worden.

De Afrikaanse varkenspest komt, zoals de naam doet vermoeden, oorspronkelijk uit Afrika. De laatste jaren is de ziekte opgerukt naar landen in Oost-Europa, en recentelijk is de ziekte voor het eerst aangetoond in Wallonië.
De ziekte vormt voor mensen geen gevaar, zij kunnen niet ziek worden van het virus. Wel kunnen zij de ziekte verspreiden, waardoor besmetting snel om zich heen kan slaan. Ook via honden kan het virus zich verspreiden, al lopen die zelf geen risico om ziek te worden.

De besmettelijke aard van dit virus maakt het een grote dreiging voor de agrarische sector. Het virus werd tot nu toe aangetroffen bij everzwijnen, maar het zou ook varkenspopulaties in landbouwbedrijven kunnen treffen. Als dat het geval is moeten er snel maatregelen worden getroffen zoals een exportverbod en het preventief ruimen van dieren. Om dit te voorkomen doet de Belgische overheid er nu alles aan om het virus in de kiem te smoren. Hoe dat het best kan gebeuren is nog niet zeker, hierover verschillen de meningen.
Een van de twijfelpunten is de jacht. Moet de jacht op everzwijnen in Wallonië gestopt worden om verspreiding van het virus te voorkomen? Of moet er gejaagd blijven worden om de populatie besmette dieren onder controle te houden?
Volgens de Hubertus Vereniging Vlaanderen is een totaalverbod niet zinvol. Zij melden in een opiniestuk voor Knack dat ze voorstander zijn van een tijdelijk jachtverbod in de regio waar de besmette dieren zijn aangetroffen, in de bossen van Étalle, aan de grens van zowel Luxemburg als Frankrijk. Ze benadrukken dat dit van tijdelijke aard moet zijn, met het oog op de snelle voortplanting van een populatie zwijnen. Hierdoor kan de ziekte bij een algeheel jachtverbod juist in korte tijd sterk uitbreiden.
Ook lijkt het hen beter om niet te gaan voor een jachtverbod in heel Wallonië. Door de zwijnenpopulatie in gebieden buiten het besmette gebied te beheersen hoopt de vereniging ook een goede methode te hebben om verdere besmetting te beperken. Een uiteindelijke beslissing hierover is nog niet genomen.

De Afrikaanse varkenspest is voor varkens en varkensachtige diersoorten een heftig virus met een vaak dodelijke afloop. Voor andere dieren of mensen is het niet pathogeen. Zij kunnen zelf niet ziek worden van het virus maar kunnen het virus echter wel bij zich dragen en overdragen op andere varkens! Daarmee zijn mensen en honden een risico in de verspreiding van het virus.
Het Vlaamse Agentschap Natuur & Bos adviseert daarom extra hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor jagers in Wallonië. Voor jagers die in besmette gebieden werken noemen ze strenge maatregelen. Zo mogen zij geen jachthonden meenemen op hun werk, moet materiaal, uitrusting en voertuigen ontsmet worden en mogen er geen karkassen van zwijnen worden meegenomen.

De voorzorgsmaatregelen gelden niet alleen voor de regio Étalle maar voor alle gebieden in Europa waar de ziekte momenteel heerst.
Extra maatregelen zijn ook aan te raden voor mensen die met hun hond willen wandelen in het gebied. De FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen) benadrukt de noodzaak om honden aangelijnd te houden en niet af te wijken van de wandelpaden. Zwijnen dragen het virus over op andere dieren (en mensen) via direct contact, maar ook via vlees van besmette zwijnen of indirect via bloed, urine of uitwerpselen.

Wie vermoedt een besmet dier te hebben gezien wordt gevraagd om dit te melden aan het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, klik hier.  
Zichtbare symptomen kunnen zijn: rode uitslag, zwakte in de achterhand, braken en (bloederige) diarree. 

Over verdere maatregelen wordt momenteel nog gesproken. Het virus is momenteel aangetoond bij 6 everzwijnen in de regio Étalle, zo’n 125km van Maastricht.

 

bron

Bron: Natuur en Bos België