• 3D-scans moeten eind maken aan discussie over hoe oud de hond is

3D-scans moeten eind maken aan discussie over hoe oud de hond is

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

3D-scans moeten eind maken aan discussie over hoe oud de hond is

di, 09/26/2017 - 12:57

De discussie over het begin van de domesticatie van honden gaat maar door. Om tot een definitief antwoord te komen worden nu 3-D scans van fossielen gemaakt om het verschil tussen "hond" en "wolf" te vinden.

Er zijn in de domesticatie-discussie twee grote kampe, het ene kamp is ervan overtuigd dat domesticatie plaatsvond in het paleolithicum, meer dan 17.000 jaar geleden, toen de mens nog echt jager/verzamelaar was. Het andere kamp denkt dat het later gebeurde, in het neolithicum (nieuwe steentijd), toen de eerste landbouwculturen zich vestigden, zo rond de 17 tot 7-duizend jaar geleden.

Abby Grace Drake, docent aan de afdeling Ecology and Evolutionary Biology van de Cornell University, hebben daarom allerlei 3D-scans gemaakt van fossielen van hondachtigen om te zien of ze tot de honden (canis familiaris) of wolven (canis lupus) behoorden. Maar ook op die manier is het antwoord niet eenvoudig.

Zo bleek dat tijdens het begin van de domesticatie wel de schedel langzaam veranderde, maar de onderkaak achterbleef, en niet tegelijkertijd met de schedel evolueerde. Hun onderzoek staat in het september-nummer van "Scientific reports".

"Veel van het bewijs gebaseerd op de fossielen voor de datum waarop de hond tot hond werd, is gebaseerd op de morfologische structuur van de onderkaak"zegt auteur Robert Losey van de Universiteit van Alberta, in Canada "Ons onderzoek toont aan dat wanneer je de onderkaak van honden en wolven opmeet met #D-technieken, je het verschil tussen hond en wolf kan vaststellen. Maar bij de fossiele onderkaken, blijken ze nu noch op wolf noch op hond te lijken"

Wolven hebben vrij rechte onderkaken, terwijl die van honden meer bocht hebben, iets wat in 3D-scans duidelijk wordt. Bij wijze van proef zijn onderkaken van moderne wolven en honden zo opgemeten. Op basis van alleen die maten konden de onderzoekers ruim 99% van de samples onderscheiden, hond of wolf.

Maar diezelfde scans van echte fossielen, afkomstig van vier oudheidkundige opgravingen, twee in Rusland en twee in Alaska, toonden aan dat deze niet zo eenvoudig te classificeren was, als hond of wolf. ook al was uit andere gegevens van schedels etc. gebleken dat het wel degelijk honden waren, en geen wolven. Bijvoorbeeld door het feit dat de schedels echt binnen de grenzen van menselijke bewoning waren gevonden.

Maar nu blijkt dat de kaken op een andere snelheid evolueerden, is deze manier van classificeren niet betrouwaar, aldus de onderzoekers. zo werden van de site Ust'Pouli (250-250 voor Chr.) vier van de 26 kaken als hondenkaken geïdentificeerd,en drie als van wolven. Van een andere site, Ivolgin, 300-200 v. Chr, werden geen hondenkaken gevonden, maar wel 8 wolvenkaken. 3D-scans van de schedels leidt tot alleen maar classificatie als hond, 12 van Ivolgin en 5 uit Ust'Pouli. De overblijfselen uit alaska werden gebruikt als controlegroep.

In 2015 verscheen er een artikel van Drake samen met Michael Coquerelle waarin ze met 3D-scans probeerden te bewijzen dat er 30.000 jaar geleden nog geen honden waren. Die claim was gebaseerd op lineaire metingen van schedels. Deze zijn niet accuraat volgens Drake, omdat de maten van honden en wolvenschedels elkaar overlappen. 3D-metingen maken gebruik van meer merkpunten op de schedel, zoals lengte van de snuit, hoeking van de snuit en de hoekingen van de oogkassen. Drake beweert nooit oudere overblijfselen van honden gevonden te hebben dan tussen de 7000 en 9000 jaar oud.

 

bron

3-D analysis of dog fossils sheds light on domestication debate