• straathond oekraine

Veel landen openen grenzen voor honden uit Oekraïne

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Veel landen openen grenzen voor honden uit Oekraïne

vr, 02/25/2022 - 23:52

De onschuldigen zijn altijd de eerste slachtoffers in een oorlog. En naast het onnoemelijke menselijke leed in Oekraïne speelt zich een tweede tragedie af, die van de huisdieren. Niet iedereen die plotseling huis en haard moet verlaten neemt dieren mee, en zeker wanneer de vlucht overhaast is.

En juist te midden van alle ellende ontstaan ook mooie initiatieven. Oekraïense soldaten aan het front vangen achtergelaten honden op, en geven hun wat van het schaarse eten. En anderzijds, zo blijkt uit een Facebook-berichten, zorgen de honden ervoor dat de moraal van de soldaten intact blijft. Maar let op, de foto van een soldaat met een hond die nu massaal op social media wordt gedeeld, verscheen al in 2016 in een ander artikel, dus heeft niets met de huidige situatie te maken.

2016
Deze foto stamt al van voor 2016...


Gelukkig zijn er ook overheden die adequaat ingrijpen. Zo hebben Polen, Hongarije en Roemenië met onmiddellijke ingang de normale bureaucratische regels over inentingen, microchips en andere officiële documenten als paspoorten en rabiesentingen voor honden die meekomen met vluchtelingen opgeschort, de honden mogen zonder papieren de grens over. Bij aankomst in Polen worden de dieren onmiddellijk gevaccineerd, in Hongarije en Roemenië gebeurt dat niet. Ook in Slowakije zou dit het geval zijn, maar dat is niet door de centrale overheid bevestigd, alleen door de grenspolitie. In Slovenië heeft de Nationale Diergeneeskundige Dienst bekend gemaakt dat dieren van vluchtelingen zonder papieren worden toegelaten. In elk land geldt overigens dat de formulieren bij de grens direct worden ingevuld, dus enig papierwerk is er wel.

Moldavië zou -maar dat is nergens officieel bevestigd, vrouwen met huisdieren toelaten in transit naar Roemenië. Ook Duitsland zou soepeler omgaan met de regels voor honden van vluchtelingen uit de oorlogsregio, maar alleen bij een grensovergang bij München. Meer info via Tierschutzverein Muenchen. Van andere niet-direct aan Oekraïne grenzende landen is nog niets bekend. Sowieso is er over de opvang van ook menselijke vluchtelingen nog weinig bekend. De voorzitter van de FCI heeft inmiddels zijn bewondering voor de regeringsbesluiten om honden snel toe te laten uitgesproken. De Noorse kennelclub roept op om alle hondenevenementen in Rusland te boycotten, en geen Russische keurmeesters meer uit te nodigen. Inmiddels (27 februari, update)  volgen meerdere landen. Roemenië onder meer, maar ook individuele keurmeesters laten weten geen bemoeienis met Rusland meer te willen (althans, officiële bemoeienis). Onder meer Luis Catalan in Portugal.

De “open grenzen” voor huisdieren van vluchtelingen gelden niet zomaar voor asieldieren die in Oekraïense asiels zitten. Diverse West Europeanen hebben al langere tijd opvangcentra in de Oekraine zelf. Het land kent al jaren een enorm zwerfhondenprobleem, en de behandeling van zwerfhonden was bij tijd en wijle -ook door officiële instanties en de overheid- niet bijzonder diervriendelijk. Massale afslachtcampagnes kenmerkten onder meer de situatie rondom de EK Voetbal in 2012. Honden die nu in een opvang zitten al dan niet wachtend op transport naar West Europa kunnen niet weg. Diverse stichtingen roepen in Nederland en België op om deze opvangadressen financieel te steunen. Ook stichtingen en opvangadressen die zich niet in Oekraïne bevinden overigens, maken gebruik van de situatie om geld in te zamelen of adoptanten te vinden.  

De “open grenzen” zijn enerzijds zeer goed, anderzijds ook wat minder. Oekraïne is niet rabiesvrij, dus de kans dat er zieke honden met rabiës of andere aandoeningen nu betrekkelijk eenvoudig de grens passeren is aanwezig. En zelfs de kans dat kwaadwillenden misbruik maken van de open grenzen. Voor wie aan hulporganisaties wil doneren, kijk altijd of dit een bonafide organisatie is die inderdaad al langer hulp verleent.


 

Foto: zwerfhond in asiel Oekraïne, datum onbekend, van voor de huidige oorlog.