• Rundertuberculose treft honden in Verenigd Koninkrijk

Rundertuberculose treft honden in Verenigd Koninkrijk

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Rundertuberculose treft honden in Verenigd Koninkrijk

do, 03/09/2017 - 18:25

In het Verenigd Koninkrijk zijn zeker vijfentwintig honden het slachtoffer geworden van een uitbraak van Rundertuberculose, Bovine TB.  De honden, allen deel uitmakend van een jachtmeute, hadden meegedaan aan de zogeheten Kimblewick Hunt. Nadat bleek dat de honden de besmettelijke ziekte hadden opgelopen zijn alle honden geëuthanaseerd.  Nog eens 120 andere honden worden nu onder strenge controle gehouden om eventuele symptomen snel te herkennen. Waarschijnlijk hebben de honden de ziekte opgelopen na het eten van besmet rundvlees. Voorlopig is dit de grootste uitbraak van deze ziekte bij honden ooit in Engeland.

Alhoewel de meutejacht op echte vossen verboden is sinds 2005, wordt er nog steeds op geursporen gejaagd met meutes. Dat is volledig legaal. Nu er TB is uitgebroken wil men wel alle jachtactiviteiten met honden stilleggen in het betroffen gebied.

RunderTB wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium. Alhoewel de ziekte vooral bij runderen voorkomt, is het een zoönose die ook op andere dieren, waaronder huisdieren, vooral katten, en ook mensen kan worden overgedragen.

Er is geen directe medicatie voor dieren beschikbaar. Vee wordt na diagnose geruimd, honden zullen meestal worden geëuthanaseerd

"De verspreiding van dier naar mens verloopt meestal via geïnfecteerde niet-gepasteuriseerde melk. M. bovis verspreidt zich onder dieren vooral via inademing van een aerosol die wordt geproduceerd door hoesten. In de praktijk wordt M. bovis vooral gezien bij runderen, al kan er per land een aanzienlijke populatie andere dieren bestaan die ook gevoelig zijn voor M. bovis. In Engeland en Ierland gaat het dan vaak om de das en het edelhert"  In Engeland komt de ziekte nog regelmatig voor onder runderen, naar schatting is 2,5% van de runderen besmet.  Alhoewel de ziekte halverwege de vorige eeuw nog volop in Nederland voorkwam, werd Nederland in 1994 vrij verklaard, en België in 2004. Echter, de afgelopen jaren is er weer een toename te zien en zijn er met enige regelmaat kleine uitbraken van RunderTB bij voornamelijk geïmporteerd vee in beide landen. De laatste gegevens dateren van 2013.  In Nederland en België zijn recentelijk geen meldingen van deze ziekte bij honden.

Als je hond met RunderTB besmet raakt, voor wie zijn honden meeneemt naar Engeland, Schotland of Wales en Ierland, zijn de eerste tekenen van de ziekte meestal hoesten,een piepende ademhaling en gewichtsverlies. Rond het hoofd en de nek kunnen ook abcessen en slecht helende wonden voorkomen. Doordat het geen unieke symptomen zijn is een diagnose moeilijk. Aangezien de ziekte in Nederland niet bij runderen voorkomt zullen dierenartsen er hier ook niet snel aan denken.

Er is geen directe medicatie voor dieren beschikbaar. Vee wordt na diagnose geruimd, honden zullen meestal worden geëuthanaseerd, aangezien genezing een langdurig en lastig proces is, dat een combinatie van medicijnen in juiste dosering vraagt, en een groot risico met zich meebrengt waar het terugval van de ziekte betreft.