• Ruim 50.000 meldingen hondenleed per jaar op 144

Ruim 50.000 meldingen hondenleed per jaar op 144

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Ruim 50.000 meldingen hondenleed per jaar op 144

za, 10/01/2016 - 23:31

Het aantal meldingen van dierenleed is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Bureau Beke in een onderzoeksrapport in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het aantal meldingen nam toe na introductie van het nummer 144 (red een dier) in 2011. De laatste jaren worden er rond de 65.000 meldingen per jaar gedaan.

In bijna 80% van de gevallen blijkt het te gaan om meldingen van mishandeling, verwaarlozing of anderszins met honden. Dat komt neer op 52.000 meldingen per jaar. Daarnaast gaat negen procent van de meldingen om katten, vier procent over paarden, pony’s of ezels en nog eens vier procent over pluimvee of vogels.

De stijging zit vooral in de "overigen zaken" met betrekking tot  dieren. Meldingen als diefstal van een dier, het doden van een dier etc. nemen niet of nauwelijks toe in de politiedossiers.

Strafzaak

Van alle 65000 meldingen komen er uiteindelijk rond de 15000 terecht bij het openbaar ministerie. Deze zijn niet uitgesplitst naar diersoort. Wat betreft het aantal feiten en zaken per jaar, is bij beide een stijging van 20 procent te zien tussen 2012 en 2014. Gekeken naar de aard van de zaken die het OM heeft afgedaan zijn er weinig ontwikkelingen: de verdeling tussen de soorten dierenwelzijnszaken blijft – op een lichte daling van het aandeel stroperijzaken – tussen 2012 en 2014 nagenoeg gelijk.

Met uitzondering van stropen, dat komt vrijwel altijd voor de rechter, blijkt dat bij andere zaken in een derde van de gevallen een sepot volgt.  Besluiten bestaan overwegend uit een dagvaarding en in mindere mate uit een strafbeschikking (stroperij uitgezonderd).  In de gemengde dierenzaken wordt voor alle typen delicten aanzienlijk vaker gedagvaard in vergelijking met de zuivere dierenwelzijnszaken, oftewel, waar naast mishandeling en verwaarlozing nog andere zaken spelen komt de verdachte vaker voor de rechter dan bij een dierenzaak alleen.

Ondanks dat dierengerelateerde zaken  strafbaar zijn, ook met vrijheidsstraffen, beslist de rechter vaak anders. Het algemene beeld is dat de rechter voornamelijk een geldboete of taakstraf oplegt; vrijspraak komt verhoudingsgewijs weinig voor. In sommige zaken – met name rondom seks met dieren – wordt een voorwaardelijke vrijheidsstraf met taakstraf opgelegd; het gaat hier overigens om een klein aantal zaken. Zwaardere sancties in de vorm van en onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een voorwaardelijke vrijheidsstraf gekoppeld aan een taakstraf, lijken met name te worden opgelegd voor het doden of mishandelen van dieren of het verwaarlozen daarvan.

 In ongeveer één op de zeven zaken volgt een vrijspraak. Dit komt bij het doden of mishandelen van dieren vaker voor dan bij stroperij. 

Wel stijgt de laatste jaren de hoogte van de straf, ongeacht of dit een geldboete, of vrijheidsstraf is. Alleen het aantal uren taakstraf lijkt te dalen.

De Landelijke Inspectie Dienst, bijzonder bevoegde ambtenaren die ook mogen optreden, nam de afgelopen jaren wel steeds meer dieren in beslag. In 2014 werden zo 312 honden in beslag genomen, tegen 216 twee jaar eerder.


bron

Hoe lopen de hazen, onderzoeksverslag bureau Beke