• Nieuwe test voor kanker bij honden in ontwikkeling

Nieuwe test voor kanker bij honden in ontwikkeling

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Nieuwe test voor kanker bij honden in ontwikkeling

do, 09/14/2017 - 12:00

Kanker is bij honden één van de belangrijkste doodsoorzaken. In sommige gevallen kunnen tumoren op tijd ontdekt en verwijderd worden en is de prognose goed. Maar we zien ook vaak dat de tumor pas wordt ontdekt zodra deze al in een vergevorderd stadium is en de hond levensbedreigend ziek maakt. Hoewel een vroege ontdekking van een tumor de prognose sterk beïnvloed is het moeilijk om de signalen op tijd te herkennen bij honden. Het Zweedse bedrijf Alertix kondigt nu een hulpmiddel aan dat hondeneigenaren hierbij zal kunnen helpen. Een diagnostische test voor verschillende kankersoorten waarmee ze in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Ze hopen de test in 2018-2019 op de markt te kunnen brengen.

Antilichamentest

Alertix speelt in op de wens om kanker bij honden zo vroeg mogelijk te kunnen diagnosticeren. Bij dieren kan dit nog lastiger zijn als mensen doordat ze bepaalde klachten zoals pijn vaak lange tijd kunnen verbergen. Daardoor gebeurt het vaak dat de eigenaar pas een dierenarts raadpleegt zodra de hond ziekteverschijnselen vertoont. In veel gevallen gebeurt dit als de tumor al ver ontwikkeld is en de kans op genezing daarmee nihil. De nieuwe test is gebaseerd op het opsporen van antilichamen die zich hechten aan het thymidine-kinase enzym (TK1). Van dit enzym is al bewezen dat het door het lichaam wordt aangemaakt zodra er een abnormale celdeling plaatsvindt. Dit kan een sterke aanwijzing zijn voor het ontwikkelen van een tumor. Het in de gaten houden van de aanwezigheid van dit enzym kan daarom veel zeggen over de aanmaak van tumoren in een vroeg stadium.

Deze techniek lijkt niet nieuw. Er zijn al langer tests beschikbaar die de aanwezigheid van TK1 in een lichaam kunnen meten. Deze tests worden al langer ingezet om bepaalde soorten kanker op te sporen, waaronder leukemie. Een tekortkoming van de huidige TK1 tests is dat ze specifiek zoeken naar de aanwezigheid van het actieve TK1 enzym. Bij veruit de meeste soorten kanker is het TK1 enzym wel aanwezig, maar inactief. Op die manier blijft het verborgen voor de test terwijl het ondertussen wel een rol speelt in de ontwikkeling van andere kankersoorten. De nieuwe test van Alertix beschikt over een andere techniek. In plaats van het enzym zelf op te sporen richt het zich op de antilichamen die zich hechten aan het enzym. Dit gebeurt ook als het TK1 enzym inactief is, waardoor deze ook opgespoord kunnen worden met de nieuwe test. Zo vormt de nieuwe test een goede marker voor veel verschillende kankersoorten die bij honden voorkomen.

Op tijd diagnosticeren

Het doel van de test is om honden op tijd te kunnen diagnosticeren. Al bij geringe klachten kan er door middel van een bloedonderzoek worden gemeten of er antilichamen aanwezig zijn die zich aan het enzym hechten. Als dit het geval is, is er reden tot nader onderzoek. De aanwezigheid van het TK1 enzym is geen waterdicht bewijs voor de diagnose kanker. De abnormale celdeling waarbij het enzym vrij komt kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een ontsteking of goedaardig gezwel. Het is echter wel een signaal om verder onderzoek te verrichten. Een ontsteking kan worden opgespoord of uitgesloten door middel van andere beschikbare tests en nader onderzoek door middel van de al aanwezige apparatuur kan meer informatie geven over de aanwezigheid van een tumor. De test zal in de praktijk vooral worden ingezet als er twijfel is over redenen voor verder onderzoek. Bij vage klachten kunnen eigenaren aan de bel trekken en bloed van hun hond laten afnemen, waarna ze een indicatie ontvangen over de noodzaak van verder onderzoek. Zo kan de test helpen om het onderzoekstraject in gang te zetten nog voordat de hond daadwerkelijk ernstig ziek is. Door het tijdig opsporen van een tumor stijgen de overlevingskansen van honden en is behandeling vaker een mogelijkheid.

 

Screening

Ook geeft Alertix aan dat de test als screening ingezet kan worden. “Net als bij mensen neemt het risico op kanker bij honden ook toe naarmate ze ouder worden. Het kan daarom goed zijn om honden vanaf de leeftijd van 7-8 jaar preventief te screenen door middel van de test. Dit geldt vooral voor rassen die bekend staan om de grote kans op het ontwikkelen van tumoren, maar ook voor teven boven de 8 jaar. Daarbij stijgt het risico op melkkliertumoren met 30%.” Behalve voor screening kan de test ook uitkomst bieden bij honden die worden behandeld voor kanker. Door regelmatig te testen kan het verloop van de behandeling nauwkeurig in de gaten gehouden worden zonder de hond te veel te belasten. De test zal beschikbaar worden als bloedtest waarvoor slechts een beetje bloed van de hond nodig is.

Alertix is een nieuw initiatief van Dr. Staffan Eriksson en zijn team aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschap (SLU). Er wordt op dit moment gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de test en de productie hiervan. Ook hoopt het team een zelfde test te kunnen ontwikkelen om kanker bij paarden en katten in een vroeg stadium op te sporen.

 

bron

Alertixvet Zweden