• Nederlanders showen niet langer zonder NHSB-nummer

Nederlanders showen niet langer zonder NHSB-nummer

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Nederlanders showen niet langer zonder NHSB-nummer

za, 01/12/2019 - 14:26

Per 1 januari 2019 is een kleine verandering aangebracht in de handleiding voor tentoonstellingen, een belangrijk handvat voor organisaties van grote shows of juist kleinere (kampioens)clubmatches.

De Raad van Beheer meldt dat ze met deze verandering niets wijzigen, maar het kynologisch reglement op één lijn stellen met de handleiding. Als gevolg is het vanaf dit jaar niet meer mogelijk om, als Nederlandse eigenaar, een hond in te schrijven zonder dat deze een NHSB nummer heeft.

Importhonden zullen eerst moeten worden ingeschreven in het Nederlandse stamboek voordat ze ingeschreven kunnen worden op shows in Nederland. Dit stond al langer beschreven in het kynologisch reglement, maar er werd in de handleiding voor tentoonstellingen ruimte gemaakt voor een uitzondering. Jonge honden waarvan het NHSB-nummer al wel in aanvraag was maar nog niet toegekend, konden worden ingeschreven onder de vermelding dat het nummer “in aanvraag” was.
Het kynologisch reglement geeft deze ruimte echter niet, wat voor verwarring zorgde.

Hierin staat het volgende: “Voor een Expositie kunnen slechts honden worden ingeschreven:

a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;

b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;

c. die, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding;

d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De Eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.”

Een ander probleem waar de Raad van Beheer mee te maken kreeg, was dat van in Nederland geboren honden die werden geëxporteerd en vervolgens door hun buitenlandse eigenaren in Nederland worden ingeschreven voor een show. De Raad van Beheer schrijft een hond, na het verstrekken van een exportstamboom, uit het NHSB waardoor het NHSB-nummer formeel niet meer gebruikt mag worden. De hond zou onder een nieuw stamboeknummer, afkomstig van het land waar het nu woont, wel ingeschreven kunnen worden.

Het probleem diende zich aan toen bleek dat niet elk land de eis stelt om een geïmporteerde hond in te schrijven in het daar geldende stamboek. “Tijdens de vergadering van de European Section in Kiev in 2017 is navraag bij andere kennel clubs gedaan, om te kijken hoe die met dit soort kwestie omgaan. Gebleken is dat daar geen eenduidige lijn uit is op te maken. Bij een aantal Kennel Clubs is het geen verplichting om een hond over te schrijven naar het nationale stamboek van dat betreffende land”, zo laat de Raad van Beheer weten.

In de handleiding voor tentoonstellingen staat hierover het volgende: “Voor honden, geboren in Nederland, worden de NHSB-nummers direct bij geboorte-aangifte al toegekend. Deze staan op de factuur die de fokker van de Raad van Beheer ontvangt. Bij importhonden welke overgeschreven moeten worden in het NHSB staat het gereserveerde NHSB- nummer ook op de factuur die de eigenaar van de Raad van Beheer ontvangt. Een importhond kan opgenomen worden met “stamboom aangevraagd” bijvoorbeeld LOSH aangevraagd, LOE aangevraagd, LOF aangevraagd enz. als de eigenaar nog niet in het bezit is van de exportstamboom en deze nog niet heeft kunnen aanbieden aan de Raad van Beheer.
Hieraan is echter de voorwaarde gesteld dat de hond niet in een oudere klas is ingeschreven dan de jeugdklas. Honden die op oudere leeftijd worden geïmporteerd en (nog) geen exportstamboom hebben kunnen niet op naam van een in Nederland wonende exposant worden ingeschreven. Wel kan deze hond nog op naam van de vorige eigenaar worden ingeschreven met het verzoek de papieren naar een “per adres” te sturen. Per adressen mogen NOOIT opgenomen worden in de catalogus.”

Men hoopt deze verwarring in de toekomst te voorkomen door de handleiding aan de passen aan wat er in het KR beschreven staat, zo laat de Raad van Beheer weten op haar website: “Het bestuur heeft nu besloten om de handleiding voor tentoonstellingen aan te passen en in lijn te brengen met het huidige artikel IV.15 KR.” Hiermee is de kans groot dat een inschrijving van een buitenlandse hond zonder NHSB-nummer vanaf dit jaar afgewezen wordt.