• HIV-patiënt is geholpen met een hond

HIV-patiënt is geholpen met een hond

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

HIV-patiënt is geholpen met een hond

wo, 11/15/2017 - 12:10

Een nieuw onderzoek gepubliceerd in het blad JMIR suggereert dat hondenbezit de kans op depressie vermindert, wat gezondheidsvoordelen biedt voor patiënten met HIV. HIV-patiënten hebben ongeveer twee keer zoveel kans om depressief te zijn als mensen die HIV-negatief zijn, aldus het rapport. Dit kan problematisch zijn, omdat depressie vaak leidt tot een verminderde naleving van levensreddende antiretrovirale therapie (ART).

"We weten dat het stigma nog steeds heel reëel is voor veel mensen die getroffen zijn door HIV, en dat stigma kan leiden tot gevoelens van isolatie, eenzaamheid of depressie," zei Robert Garofalo, MD, MPH, van de afdeling Adolescent Medicine bij Ann & Robert H Lurie Children's Hospital in Chicago. "Hoewel artsen niet gemakkelijk een recept “men neme een een hond” kunnen schrijven voor hun patiënten, suggereert deze studie dat hondeneigendom of aspecten van onvoorwaardelijke liefde en sociale betrokkenheid die gepaard kunnen gaan met het hebben van een huisdier, gunstig kunnen zijn voor patiënten die geïsoleerd of depressief zijn door hun HIV-infectie. "

Om het effect van het hebben van een huisdier op de mentale status van HIV-patiënten te bepalen, onderzochten Garofalo en zijn collega's 199 deelnemers die zich via sociale media aanmelden, en 18 jaar of ouder waren en die waren gediagnosticeerd met om deel te nemen aan “When Dogs Heal”, een webgebaseerd onderzoek.

Deelnemers voltooiden eerst een korte reeks demografische vragen met vermelding van hun etniciteit, geslacht waarmee ze geboren waren, de huidige genderidentiteit, leeftijd en of ze al of  niet een huisdier bezaten. De onderzoekers vonden dat deze factoren geen significante relatie met eventuele depressie hadden.

Depressie werd gemeten met behulp van de verkorte Depressieschaal (CES-D10), waarvan is aangetoond dat deze betrouwbaar en geldig is. Daarnaast werd veerkracht - een potentieel verstorende variabele - gemeten met de Resilience Research Center Resilience Measure (RRC-ARM) van het Resilience Research Centre. Omgevingsfactoren zoals omgang met zorgverleners, maar ook psychologische eigenschappen als het individuele vermogen van mensen om hun welzijn zelf te vergroten, worden daarbij berekend.

De  respondenten hadden een gemiddelde leeftijd van ongeveer 49 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar op het moment van HIV-diagnose. De meeste deelnemers waren man (86,4%, n = 172), wit (80,4%, n = 160) en homoseksueel (82,9%, n = 165). Het merendeel van de steekproef gaf aan dat er een huisdier in hun leven is (97,5%, n = 184), waarbij het meest voorkomende huisdier een hond is (92,5%, n = 184).

Van de deelnemers die aangaven ooit een hond te hebben gehad, meldde 68,9% (n = 126/183) dat ze hun hond hadden gekregen na hun HIV-diagnose, en 91,3% (168/184) gaf aan dat het de hond een therapiehond of officiële hulphond was. Op het moment van het onderzoek had 68,3% (n = 136/199) nog steeds een huisdier.

Volgens de auteurs hadden de mensen die op dit moment geen hond hadden een drievoudig hogere kans op depressie in vergelijking met huidige hondenbezitters, wat in overeenstemming was met hun aanvankelijke hypothese dat het huidige hondenbezit een verminderde kans op depressie zou geven.

"Onze hypothese werd gesteund door het feit dat mensen die geen hond hebben vaker geassocieerd i met depressie, en ook van invloed is op de invloed van veerkracht en andere demografische factoren," schreven de auteurs. "Depressie beïnvloedt niet alleen de psychologische gezondheid van patiënten met HIV, maar er is ook een correlatie met de algemene HIV-ziekteprogressie. Mensen helpen met het (krijgen van of bezitten van) een hond kan een nieuwe interventie zijn met een ​​positieve impact op depressie en op zijn beurt weer een positieve invloed op andere HIV-gerelateerde gezondheidsresultaten. "

Een beperking van het onderzoek is wel het feit dat de meeste respondenten blanke mannen waren, wat niet overeenkomt met de huidige verspreiding van HIV, waarbij patiënten steeds jonger zijn en vaak van andere huidskleur. Op basis van het onderzoek kan ook de reden dat honden minder depressie geven niet worden afgeleid.

bron

A Web-Based Study of Dog Ownership and Depression Among People Living With HIV