• NVWA geeft handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

NVWA geeft handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

NVWA geeft handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

vr, 05/22/2020 - 10:50

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vandaag een informatiefolder op de website gepubliceerd waarin richtlijnen staan voor dierenartsen en fokkers om te controleren of de handhavingsrichtlijnen (populair het stoplichtmodel genaamd) goed worden toegepast. De NVWA is sinds enkele maanden actief aan het handhaven op het fokken met mogelijk ongezonde ouderdieren. Een negental fokkers, zowel rashondenfokkers als niet-rashondenfokkers, heeft inmiddels een waarschuwing gehad. Naast de NVWA hebben ook  het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Raad van Beheermeegewerkt aan het document. De informatie wordt ook verstrekt door de KNMvD. In het informatiepakket wordt de wet voor fokken met gezelschapsdieren toegelicht en wordt uitleg gegeven over de criteria die de NVWA hanteert bij de handhaving. Met de door de ECGG ontwikkelde online tool (PETscan) kunnen dierenartsen aan de hand van een paar eenvoudige vragen en metingen bepalen of het verantwoord is om met een hond te fokken.

In 2019 heeft de NVWA bij 9 hondenfokkers inspecties uitgevoerd. Bij deze inspecties keken een dierenarts en een inspecteur van de NVWA naar de bouw, het welzijn en de gezondheid van de voor de fok gebruikte dieren. Bij 6 fokkers werden overtredingen vastgesteld. De honden van deze fokkers hadden bijvoorbeeld een veel te korte snuit en een duidelijk hoorbare ademhaling. Een hoorbare ademhaling is bij honden een teken dat de dieren het benauwd hebben. De 6 fokkers hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen en kunnen bij herhaling een boete van 1.500 euro krijgen.

"De combinatie van voorlichting, het uitvoeren van inspecties en de samenwerking met betrokken partijen zal naar verwachting een positief effect hebben op het welzijn van gezelschapsdieren." zo stelt de NVWA. Het informatieblad staat onder dit artikel.