• Iran: geen honden op straat of in de auto

Iran: geen honden op straat of in de auto

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Iran: geen honden op straat of in de auto

di, 02/05/2019 - 15:26

De islamitische staat Iran wil de rechten van hondenbezitters nog verder inperken. In 2010 al werd door de religieuze leiding van het land een fatwa uitgesproken over honden als huisdieren, en in Iran is het verboden om bijvoorbeeld met honden in openbare trappenhuizen van flats en dergelijke te komen.

Nu gaat het traditioneel-islamitische land nog een stap verder.  "Mensen die wandelen met hun honden in de openbare ruimte zullen onmiddellijk zwaar worden beboet", aldus de politiechef Hossein Rahimi van Teheran, die zijn uitspraak een paar dagen geleden op een nationale nieuwszender deed. De reden is volgens de politie dat: "Honden kunnen leiden tot angst en paniek bij andere mensen." Het zou de veiligheid voor de bevolking in gevaar brengen. Zijn opmerkingen werden herhaald door het semi-officiële persagentschap Fars, waar mensen klaagden dat honden al het plezier in openbare parken vergalden.

De geestelijke autoriteiten in Iran vechten al jaren met hondenbezitters. Honden worden door veel moslims als onzuivere dieren beschouwd, zeker in de sjiitische mullah-staat. Veel liberale Iraniërs verwerpen deze mening. Nu probeert de Iraanse overheid honden te verbannen, vooral uit de straten van de hoofdstad Teheran en zelfs uit auto's, door strenger te gaan straffen.

Een ander argument tegen honden is dat het te westers zou zijn, iets wat als vloek wordt gezien in het land. Een ayatollah waarschuwde bijvoorbeeld jaren geleden al dat honden geliefder zijn dan hun eigen vrouwen en kinderen, zoals het geval is in het Westen. Vriendschappen met honden zijn "een blinde imitatie van het Westen". Ook zou het een economisch probleem zijn, aldus een religieus leider. “We hebben economische problemen, maar hondenliefhebbers geven elk jaar miljarden dollars uit voor hondenvoer, "zei hij. "We hebben dat geld nodig voor belangrijker dingen."

Overigens, honden kom je in Teheran overal tegen. Duitse herders aan de lijn in steegjes; Siberische husky's stoeiend in de wintersneeuw en chihuahua's hijgend door de open ramen van auto's, om nog maar te zwijgen van de vele voormalige straathonden die dierenliefhebbers hebben geadopteerd.

Maar, zo menen Iran-kenners, de soep wordt voorlopig minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. De tijd dat in Iran religieuze hardliners overtreders direct aangaven lijkt voorbij. Tegenwoordig wordt de handhaving van impopulaire wetten bijna geheel aan de politie overgelaten, met buren, vrienden en anderen die vooral vastbesloten zijn om de andere kant op te kijken. En volgens hondenbezitters valt het met de controle ook wel mee.  "Teddy en ik wandelen elke dag in een park in de Shahram-buurt, en de politie is eigenlijk heel vriendelijk tegen ons," aldus een eigenaresse van een ShiTzu.

Over het algemeen wordt aangehouden dat honden onrein, haram, zijn in de islamitische opvattingen. Maar, niet geheel ongelijk aan andere geloven, lijkt dat vooral een latere interpretatie te zijn. Geestelijk leiders van de Soenitische Maliki School zijn het oneens met het idee dat honden onrein zijn en die van de Sunni Hanafi School zijn nog toeschietelijker, want honden mogen in hun opvatting gewoon verzorgd worden zonder religieuze gevolgen. Bovendien, al deze opvattingen komen uit de hadith, oftewel latere commentaren, analyses en interpretaties van de koran. Daarin wordt gesuggereerd dat een aanraking van een hond onrein is en moet worden gezuiverd.

In de Koran zelf blijkt dat honden vijf keer worden genoemd en nooit worden beschreven als zijnde onrein. In feite is de langste passage over de hond, zelfs vrij positief en het heeft betrekking op het verhaal van de zeven slapers. Zoals de kroniek beweert, tijdens het korte bewind van de Romeinse keizer Decius, rond 250 na Christus, werden niet-gelovigen in de door de staat gesteunde religie systematisch vervolgd. In de stad Efeze (nu in het westen van Turkije) vluchtten zeven trouwe moslimmannen naar een grot op de berg Coelius. De hond van één volgde hen tijdens hun vlucht. Eenmaal in de grot vreesden sommige mannen dat de hond - Kitmir - zou blaffen en hun schuilplaats zou onthullen, en ze probeerden het dier weg te jagen. Op dit punt gaf God de hond de gave van spreken, en hij zei: "Ik houd van hen die God dierbaar zijn. Ga daarom slapen en ik zal u hoeden." Dus de mannen gingen slapen terwijl Kitmir op wacht stond. Toen Decius vernam dat religieuze vluchtelingen zich in sommige van de plaatselijke grotten schuilhielden, beval hij dat alle toegangen met steen werden verzegeld. Kitmir handhaafde zijn wake, zelfs terwijl de grot werd verzegeld, en zorgde ervoor dat niemand de slapers stoorde. De mannen werden vergeten en sliepen 309 jaar. Toen ze eindelijk gewekt werden door arbeiders die een deel van de berg opgraven, bewoog de hond eindelijk en liet hen terugkeren naar de wereld, die nu veilig was voor hun geloof. Volgens de islamitische traditie werd de hond Kitmir na zijn dood in het paradijs toegelaten. Overigens een mythe die ook door het Christendom wordt omarmd, al wordt de hond soms wel en soms niet genoemd.

Vaak wordt door anti-hondgeleerden verwezen naar de opdracht die Mohammed zou hebben gegeven om alle honden te doden, toen er heel veel zwerfhonden, en rabiës, naar de toenmalige hoofdstad Medina kwamen. In het begin nam Mohammed inderdaad de compromisloze positie in dat alle honden uitgeroeid moesten worden. Bij nader inzien echter, verzachtte hij zijn besluit, om twee belangrijke redenen. De eerste was religieus: honden zijn ook Allah's schepselen, en Hij die het ras schiep, zou de enige moeten zijn die dicteert dat het van de aarde verdwijnen moet. De tweede reden was pragmatischer, waakhonden, herdershonden en jachthonden waren toch wel heel handig als hulp voor de mens. Islamitische geleerden merken op dat sommige legendes zeggen dat de profeet zelf feitelijk een of meer saluki's bezat die hij gebruikte voor de jacht. In feite staat in één passage in de Koran heel specifiek dat elke prooi die door honden wordt gevangen tijdens een jacht kan worden gegeten. Geen zuivering, anders dan het noemen van de naam van Allah, is vereist.

Met andere woorden, de huidige anti-hond houding binnen de Islam vindt zijn oorsprong niet in de vroegste geschriften, maar lijkt een later toegevoegd politiek verschijnsel.

Hoe dan ook, voorlopig zijn het voor hondenbezitters in Iran toch wat onzekere tijden.

 

bron

CNN