• Geen verbod op shows, wel onderzoek naar designerdieren

Geen verbod op shows, wel onderzoek naar designerdieren

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Geen verbod op shows, wel onderzoek naar designerdieren

wo, 12/12/2018 - 16:52

De regering gaat niet nadenken over een verbod op rashondenshows. De motie van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren werd met overgrote meerderheid verworpen. Alleen de PvdD zelf, GroenLinks en Denk!  stemden voor de motie.

Wel gaat de regering nadenken over een verplichte bedenktijd voor de aankoop van een huisdier. Opnieuw een motie van de Partij voor de Dieren waarin Wassenberg voor een dergelijke bedenktijd pleit.  “constaterende dat huisdieren in een impuls gekocht kunnen worden, voordat de koper de bijkomende kosten en de verplichtingen met betrekking tot de zorg voor het dier heeft kunnen overzien; overwegende dat dieren het voornaamste slachtoffer zijn van een impulsaankoop; constaterende dat er een bedenktijd bestaat voor online aankopen, maar niet voor huisdieren;

Voor de derde motie van Wassenberg, over een verplichte cursus voor alle toekomstige hondeneigenaren, was met uitzondering van zijn eigen partij geen enkele medestander te vinden. De motie werd dan ook verworpen. Datzelfde gold voor een verbod op handel in dieren via internetplatforms (zoals Marktplaats en Facebook).

Tijdens de laatste besprekingen over de “HR-honden” hadden D66- kamerleden De Groot en Von Martels al gepleit voor een landelijk expertisecentrum voor “complexe” honden. “overwegende dat een multidisciplinair landelijk expertisecentrum zal bijdragen aan het vermeerderen van kennis en professionaliteit in de totale hondensector, waardoor bijtincidenten kunnen worden voorkomen;”  Het aannemen van de motie betekent niet dat het centrum er ook daadwerkelijk komt, alleen dat de regering de mogelijkheden zal moeten gaan onderzoeken.

 

Tot slot werd de motie van Moorlag en Von Martels aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om te kijken hoe andere Europese landen de fok en het exposeren van “designerdieren” aan banden leggen, en dat zo mogelijk ook in Nederland door te voeren. Uit eerdere kamervragen van Moorlag blijkt het te gaan om dieren die door het fokken op uiterlijkheden worden beperkt in hun welzijn en integriteit.  Kamerlid William Moorlag omschrijft designerdieren op ons verzoek als  "Het gaat om dieren waarin kenmerken en eigenschappen worden gefokt die schadelijk zijn voor de gezondheid en de welzijn van het dier. Honden met te platte snuiten die daardoor ademhalingsmoeilijkheden hebben. Katten zonder vacht, met te korte poten die daardoor geen kou en/of zon kunnen verdragen, niet kunnen springen.
Het gaat mij er om dat dit ernstig leed wordt uitgebannen."  Designerdieren zijn dus niet zozeer de "moderne kruisingen" als Maltipoo en alle Doodle-varianten, maar die dieren die door het fokken op extreme kenmerken welzijnsproblemen en gezondheidsissues hebben.

Voor brachiocephale honden, kortsnuiten, komt de minister binnenkort met een soort van normeringslijst. Moorlag ziet ook wel dat het stellen van normen lastig is "Normeren in precieze afmetingen van snuit e.d. is niet gemakkelijk, maar er moeten wel grenzen worden gesteld. Nog veel liever zag ik dat normen stellen niet nodig zou zijn en dat via zelfregulering de uitwassen worden uitgebannen."