chipszak

Het gevaar van de chipsverpakking

Chips, ze zijn in verreweg de meestee huisgezinnen een normaal verschijnsel. En toch lijken ze een dodelijk gevaar voor je hond met zich mee te dragen.