• Teckelfokker moet vrijdag huisvesting op orde hebben

Teckelfokker moet vrijdag huisvesting op orde hebben

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Teckelfokker moet vrijdag huisvesting op orde hebben

di, 06/26/2018 - 11:04

Aanstaande vrijdag om 12 uur moeten de 100 overgebleven honden bij teckelkennel “De Vliegende Kiep” passende behuizing hebben. De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schorste de maatregelen die de NVWA op 20 juni 2018 aan een hondenfokker oplegde.

Een eerste controle van de NVWA vond al op 23 maart plaatst. Naar aanleiding van deze controle heeft de NVWA direct een last onder bestuursdwang opgelegd voor de meest spoedeisende maatregelen. Op 26 maart 2018 heeft vervolgens een hercontrole plaatsgevonden. De bevindingen van deze hercontrole hebben de NVWA geen aanleiding gegeven om bestuursdwang toe te passen, met andere woorden, het leek allemaal weer in orde te zijn.

Bij een hernieuwde controle op 16 juni bleek het echter weer niet in orde. De NVWA heeft op dat moment aanleiding gezien om spoedbestuursdwang toe te passen in de vorm van het meevoeren van ongeveer 150 honden. Verder maakte de NVWA wat betreft de overige circa 100 honden de inschatting dat de fokster de huisvesting van deze honden op orde kan maken en deze onder redelijke omstandigheden kan houden. 

De fokker moest zich daarbij houden aan een achttal, niet nader gespecificeerde maatregelen. Uiterlijk 22 juni moesten die maatregelen zijn uitgevoerd. Daarbij moeten we denken aan het op orde brengen van de te kleine huisvesting etc.

“De voorzieningenrechter acht deze maatregelen op zichzelf noodzakelijk en voldoende duidelijk, maar vastgesteld moet worden dat verzoekster voor de uitvoering feitelijk slechts één dag de tijd heeft gekregen.” Zo stelt de voorlopige voorziening nu. De termijn voor het op orde brengen van die huisvesting wordt door de rechter onredelijk kort geacht, de fokker had te weinig tijd, 1 dag slechts, om de huisvesting goed te krijgen. Ook meende de rechter dat de fokster het in maart wel op orde had weten te krijgen, immers, na de controle op 23 maart was het op 26 maart wel allemaal goed.

Om die reden meende de voorzieningenrechter dan ook dat “De Vliegende Kiep” uitstel kon krijgen voor het op orde brengen van de huisvesting tot a.s. vrijdag 29 juni, 12 uur.

Een kleine controle laat overigens zien dat de aangekondigde kamervragen van de Partij voor de dieren, bij monde van Femke Merel Arissen, nog niet bij de griffie van de Kamer zijn ingediend, in ieder geval, ze staan nog niet op de lijst.Op de website van de PvdD is wel een lange lijst vragen verschenen vandaag. 

Opvallend daarbij is dat -behalve dat er vragen gesteld worden die al beantwoord zijn, o.a. in eerdere publicaties op Dogzine, de Raad van Beheer blijkbaar door de PvdD mede-verantwoordelijk wordt gehouden voor de misstanden. Zo wordt er gevraagd:

  • Hoe ziet u de rol van de Raad van Beheer (RvB), waarbij de fokkerij staat ingeschreven en die bij de Woerdense fokker diverse locatiecontroles heeft gedaan, maar over de verkoop van honden zonder stamboom door hun leden aangeeft dat dit ‘buiten het gezichtsveld en de invloedssfeer van de RvB valt’?
  • Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat RvB misstanden, zoals honden in benarde situatie al dan niet met stamboom, had moeten melden aan de NVWA danwel de (dieren)politie of de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming? Zo nee, waarom niet?
  • Klopt het, zoals Partij voor de Dieren uit anonieme bron [antwoord daarop is door de RvB al gegeven, niks anoniems aan, red.] heeft vernomen, dat de Raad van Beheer bij navraag zegt in 2018 geen stambomen af te hebben gegeven aan hondjes van deze fokker, terwijl in hun register Generaties Online 4 nestjes in 2018 worden vermeld (totaal 14 pups)? Hoe is dat met elkaar te rijmen en vindt u het handelen van de RvB hiermee niet op zijn minst dubieus? Graag een heldere reactie.
  • Wat zegt het volgens u over de mate van zelfregulering van organisaties als de Raad van Beheer hebben nagelaten om misstanden waarvan zij op de hoogte waren te melden en een dergelijke fokker ondanks alles hebben toegestaan lid te blijven van de vereniging?

Ook heeft het kamerlid niet alle regelgeving in het hoofd. Vooralsnog is er geen chipplicht door de dierenarts die de enting geeft (er zijn ook 'commerciële'chippers), en chipt de Raad alleen nesten waarvoor een stamboom is aangevraagd. Zelfs de dierenarts in kwestie was hier dus blijkbaar niet van op de hoogte.

  • Van anonieme tipgevers heeft de Partij voor de Dieren vernomen dat de dierenarts die de eerste enting geeft en de gezondheidsverklaring aftekent, niet de dierenarts is die de puppy’s chipt, terwijl die suggestie wel gewekt werd door de fokker. De dierenarts liet aan de kopers weten dat het chippen na de eerste enting door de Raad van Beheer gedaan zou worden. Wat vindt u van deze gang van zaken en werkt dit geen chip- en paspoortfraude in de hand, nu er feitelijk een blanco paspoort zonder chipnummer wordt afgegeven waar ieder willekeurig gechipt hondje aan gekoppeld kan worden?

Opvallend is de vraag over 7 dode teckels, die in het vonnis van de NVWA -even opvallend-  niet genoemd worden. De PvdD vraag "

  1. Klopt het dat er op 17 mei 2018 op verzoek van politie Woerden 7 dode teckels van deze fokkerij zijn ingevroren voor nader onderzoek? Zo ja, wat heeft dit onderzoek opgeleverd? Klopt het dat de dode dieren na onderzoek weer opgehaald zijn door de fokker en waarom mocht de fokker bewijsmateriaal voor verwaarlozing en mishandeling weer mee naar huis nemen? Graag een heldere uitleg.".

bron

Rechtspraak.nl

Vragen PvdD