• Hond is toch slimmer dan kat

Hond is toch slimmer dan kat

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Hond is toch slimmer dan kat

wo, 07/24/2019 - 15:59

Beste kattenmensen…vergeet het maar. Honden zijn echt slimmer. Er werd al eerder op gezinspeeld, maar nu is het definitief. Honden hebben een opvallend dichtere hersenschors dan katten, en meer neuronen betekent intelligenter, althans, volgens de onderzoekers.

Een internationaal team van onderzoekers analyseerde de gerimpelde buitenste lagen van de hersenen van een verscheidenheid aan carnivoren- inclusief honden en katten - om te bepalen of de eisen van de jacht op prooien een hoger aantal corticale neuronen betekent, waardoor er hersenkracht wordt toegevoegd waar het telt.

Aan de ene kant lijkt het een no-brainer - jagen op prooi vereist speciaal gedrag waarvan je zou denken dat het best wel meer hersenen vereist.

Maar die extra hersencellen brengen kosten met zich mee, en niet elke jacht resulteert in een energiestimulerende vangst.

Om de hersenen van verschillende diersoorten te vergelijken, is het niet voldoende om alleen hun grijze massa te wegen, omdat we rekening moeten houden met hun relatieve lichaams- en hersengroottes. Zelfs als we de hersengrootte als een verhouding beschouwen - een zogenaamd encefalisation-quotiënt - kan het nog misgaan als het gaat om het totaalplaatje van hersengrootte vs. Intelligentie. Het tellen van de daadwerkelijk aanwezige cellen zou een betere manier zijn, zo menen sommigen.

"Ik geloof dat het absolute aantal neuronen dat een dier heeft, vooral in de hersenschors, de mogelijkheden van hun hersenen bepaalt en hun vermogen om te voorspellen wat er gaat gebeuren in hun omgeving op basis van ervaringen uit het verleden," meent neurowetenschapper Suzana Herculano- Houzel van de Vanderbilt University in de VS. Eerdere onderzoeken hebben de 'neurale pakkingsdichtheid' in de hersenen van onze favoriete huisdieren vergeleken, waarbij wordt geschat dat katten ongeveer 300 miljoen neuronen hebben, tegenover de 160 miljoen neuronen bij.Maar het lijkt erop dat we misschien een beetje overhaast zijn geweest om daarmee de kat tot slimste vuit te roepen.

Het team keek ook naar acht verschillende carnivoren en analyseerde een of twee representatieve exemplaren van de fret, mangoest, wasbeer, kat, hond, hyena, leeuw en bruine beer. En toen bleek dat honden dichter bij 530 miljoen neuronen uitkomen, vergeleken met de 250 miljoen neuronen bij katten. Bovendien hadden honden de meeste neuronen van alle carnivoren, ook al hadden ze niet de grootste hersenen. Wel bleek dat  hersenschors van prooidieren niet minder neuronen bevatte dan dat van hun jagers.

De verhouding van neuronen tot hersengrootte in de meeste carnivoren was ongeveer gelijk aan die van herbivoren, wat suggereert dat de prooi ongeveer evenveel hersenkracht nodig heeft om te ontsnappen als de jagers nodig hadden om ze te vangen.

Het patroon is zelfs omgekeerd voor grotere carnivoren - grotere vleeseters, zoals bruine beren, hebben relatief minder neuronen in vergelijking met hun grootte. Hoewel ze tien keer groter waren dan de meeste katten, deelden de twee dieren hetzelfde aantal neuronen in de hersenschors."Vlees eten wordt grotendeels beschouwd als een probleemoplosser in termen van energie, maar achteraf is het duidelijk dat carnivoren een delicate balans moet opleggen tussen hoeveel hersenen en lichaam een ​​soort zich kan veroorloven," zegt Herculano-Houzel .


 


Groter zijn kan helpen als het gaat om het vangen van voedsel, maar dat betekent niet dat je slimmer moet zijn. Denken is hard werken en zelfs met goed denken win je niet altijd…

Dus honden zijn definitief slimmer? Volgens Herculano-Houzel betekenen de bevindingen dat honden het biologische vermogen hebben om veel complexere en flexibelere dingen met hun leven te doen dan katten kunnen. Capaciteit hoeft natuurlijk niet noodzakelijkerwijs als intelligentie te worden gerealiseerd. Katten zijn notoir moeilijker te bestuderen - niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze eerlijk gezegd gewoon niet om onze 'wetenschap' geven.

Overigens staat ons -gelet op de komst van de wasbeer hier- nog iets te wachten. Een wasbeer is niet veel groter dan een kat, maar heeft net zoveel neuronen als een hond. En dus zou de wasbeer wel eens heel erg slim kunnen zijn!!!

Dit onderzoek is gepubliceerd in Frontiers in Neuroanatomy . 

 

Hond slimmer dan kat?