• Nieuwe richtlijn voor dierenmishandeling

Nieuwe richtlijn voor dierenmishandeling

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Nieuwe richtlijn voor dierenmishandeling

do, 12/02/2021 - 17:41

Onlangs publiceerde de Staatscourant een nieuwe richtlijn voor dierenmishandeling. De datum van ingang is 1-12-2021.
Daarmee vervalt richtlijn dierenmishandeling en dierenverwaarlozing (2015R017).

Deze richtlijn heeft betrekking op het mishandelen en doden van dieren door particulieren en op dierenverwaarlozing en kent een eigen recidiveregeling.

Er is tevens een tabel voor de straffen in geval van bijtincidenten en een uitgangspunt voor niet geregistreerde honden.

Bij het doden van een dier door zijn eigenaar is artikel 2.10 WD (Wet dieren) van toepassing. Bij het doden van een dier van een ander is artikel 350 lid 2 Sr (Wetboek van strafrecht)van toepassing. Artikel 350 lid 1 Sr ziet op het beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken of doden van een dier, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Artikel 2.1 lid 1 Wet dieren is van toepassing bij zowel het doden van een gehouden als een niet-gehouden dier.

Er is de laatste tijd vaak discussie over de waardering en erkenning van de intrinsieke waarde van een dier. De wet ziet een dier namelijk in eerste instantie als een ding, dat bezit kan zijn van iemand en derhalve niet beschadigd mag worden. Maar een dier is natuurlijk meer dan een ding, het is een levend wezen dat zich kan hechten aan de mens en waar de mens zich ook aan kan hechten. Daarom in al een aantal jaar geleden bepaald dat ook wettelijk aan dieren een intrinsieke waarde moet worden toegekend. De wetgever heeft bepaald dat de intrinsieke waarde van het dier betekent dat een dier een eigen, zelfstandige waarde heeft, los van de gebruikswaarde die wij als mens eraan toekennen. Hiermee wordt de emotionele band tussen mens en dier, maar ook het gevoel en emotie van het dier zelf erkend.

Dierenmishandeling en -verwaarlozing zijn altijd reden tot -vaak heftige- reacties uit de maatschappij. Om die reden is er een nieuwe richtlijn in het leven geroepen die tegemoet komt aan deze gevoelens. Het uitgangspunt van deze richtlijn is de intrinsieke waarde van het dier zoals vastgelegd in artikel 1.3 van de Wet Dieren. Daarin wordt de waarde van het dier als wezen met gevoel erkend, los van de "gebruikswaarde" die de mens aan een dier toekent. 
De Wet dieren houdt hiermee volledig rekening met de gevolgen van mishandeling voor de intrinsieke waarde van het dier, waarbij dit los staat van eventuele andere belangen. Belangrijk hiervoor is dat er in elk geval voor wordt gezorgd dat waar mogelijk geen inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren wordt gemaakt en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.

De straffen die in de nieuwe richtlijn zijn vastgelegd omvatten onder andere straffen voor:

  • gebruik van een prikband
  • slaan of schoppen
  • gebruik van slag- of stootwapen
  • schieten, steken of verdrinken
  • slechte fysieke verzorging
  • onthouden medische zorg
  • slechte leefomstandigheden

Ook in gevallen waar geen of weinig letsel is worden straffen opgelegd, en de duur van het strafbare feit heeft invloed op de strafmaat. Ook als er sprake lijkt te zijn van sadistisch gedrag/handelen of als er sprake is van recidive (herhaling van de strafbare feiten) heeft dat invloed op de strafmaat.
De volledige richtlijnen vindt u hier.

 

Foto: